Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

”O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din municipiul București”

nov. 1, 2018 | Anunțuri

Pentru a veni în sprijinul tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului, Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București derulează, începând cu data de 1 noiembrie 2018, proiectul ”O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din municipiul București”.

Inițiativa instituției noastre vine în întâmpinarea nevoilor concrete ale tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului, oferindu-le șansa de a se dezvolta și de a participa activ la viața comunității.

Beneficiarii proiectului ”O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din municipiul București” sunt:

– tinerii care au părăsit de maxim un an/urmează să părăsească sistemul de protecție a copilului, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului București și nu au posibilitatea de reintegrare familială, nu au locuință și nu dispun de mijloace financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuințe.

Documente necesare:

Pentru a putea fi luat în evidență, tânărul trebuie să depună la Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Str. Constantin Mille nr. 10, începând cu luna noiembrie 2018, o cerere tip însoțită de următoarele documente:

– copie după certificatul de naştere;

– copie după cartea de identitate emisă pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti;

– adeverinţă, în original, eliberată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de sector, din care să reiasă faptul că beneficiază/a beneficiat de serviciile sistemului de protecţie socială;

– copie după ultimul act de studii sau după foaia matricolă;

– scrisoare de recomandare a managerului de caz.

Cererea tip poate fi descărcată accesând caseta de mai jos!

Condiții de eligibilitate:

Totodată, pentru ca un tânăr să poată fi înscris în cadrul proiectului, acesta trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 17 şi 27 ani si să beneficieze/să fi beneficiat de măsuri de plasament în sistemul de protecţie a copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. De asemenea, este necesar să deţină cetăţenie română.

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului General al municipiului București nr. 483/23.08.2018 privind implementarea proiectului ”O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din municipiul București” Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București va înregistra cererile depuse de tineri împreună cu documentele doveditoare, urmând să le acorde consiliere vocațională și să îi acompanieze în vederea angajării în cadrul Companiilor Municipale, în baza Protocoalelor de Colaborare și a listelor cu locurile vacante transmise, lunar, de către Companii.

Conform Hotărârii menţionate anterior, direcţiile din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi Companiile Municipiale, vor constitui fond de locuinţe de serviciu disponibile pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti împreună cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti alături de Direcţia Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi Organizaţiile Neguvernamentale din domeniu vor constitui Comitetul de pilotaj al proiectului.
Articole Similare

Sari la conținut