Formulare Tip

› Informații

Formulare tipizate acces la informatii conform L544/2001

› Informații
› Informații

Centre de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani AnTanTé

› Informații
› Informații

Biroul Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională ”Covorul Magic”

› Informații
› Informații

Acordare scutire de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare
pentru familiile cu dificultăţi financiare

› Informații
› Informații

Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă”

› Informații
› Informații

Centrul de sprijin pentru familii defavorizate

› Informații
› Informații

Policlinica Socială

› Informații
› Informații

Spălătoria Socială

› Informații
› Informații

Biroul “Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială”

› Informații
› Informații

Compartimentul Adăpost de Noapte

› Informații
› Informații

Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente – Berceni

› Informații
› Informații

Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente – Darvari

› Informații
› Informații

Biroul Cantina Socială OMINIS

› Informații
› Informații

Serviciul Cantine Sociale

› Informații
› Informații

Relația cu Societatea Civilă și Alți Actori Sociali

› Informații
› Informații

Centrul Rezidențial “Sfânta Teodora”

› Informații
› Informații

Stimulent financiar pentru nou-născuți

› Informații
› Informații

Biroul Stimulent Copii cu Handicap

› Informații
› Informații

Biroul Stimulent Adulți cu Handicap

› Informații
› Informații

Ajutor social comunitar pentru familia monoparentală

› Informații
› Informații

Biroul Voucher Materna și Sprijin Financiar

› Informații
› Informații

Sprijin Financiar pentru Prevenirea Abandonului Școlar în Municipiul București

› Informații
› Informații

Victimele violentei in familie
Proiect pilot „Impreuna”

› Informații