Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti organizează concurs în data de 31.07.2015, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

iul. 9, 2015 | Anunțuri

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16

e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, website: www.dgas.ro

Nr. 2.022/ 03.07.2015

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director General

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

organizează concurs în data de 31.07.2015, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, în baza prevederilor:

– H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

– H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;

– Dispoziţia P.G. nr. 1.709/29.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau în trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora;

– Referatul P.M.B. – D.M.R.U. nr. 3765/1/13.05.2015 înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 1525/15.05.2015, privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din statul de funcţii al D.G.A.S.M.B., aprobat de Primarul General.

 

Nr.crt. Funcţia Serviciul/ Compart Poz stat funcţ Condiţii specifice de participare la concurs Condiţii specifice referitoare la studii
 1. 1
mediator M tr prof I Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic” 302 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 2
mediator M tr prof I Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic” 305 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 3
mediator M tr prof I Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici” 334 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 4
asistent medical PL Principal Biroul Asistenţă medicală 498 – documente care atestă obţinerea gradului principal – studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire,- aviz de exercitare a profesiei de la OAMGMAMR
 1. 5
asistent medical PL Principal Biroul Asistenţă medicală 513 – documente care atestă obţinerea gradului principal – studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire,- aviz de exercitare a profesiei de la OAMGMAMR
 1. 6
asistent medical PL Principal Biroul Asistenţă medicală 514 – documente care atestă obţinerea gradului principal – studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire,- aviz de exercitare a profesiei de la OAMGMAMR
 1. 7
asistent medical PL Principal Biroul Asistenţă medicală 515 – documente care atestă obţinerea gradului principal – studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire,- aviz de exercitare a profesiei de la OAMGMAMR
 1. 8
asistent medical PL Principal Biroul Asistenţă medicală 516 – documente care atestă obţinerea gradului principal – studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire,- aviz de exercitare a profesiei de la OAMGMAMR
 1. 9
asistent medical PL Principal Biroul Asistenţă medicală 526 – documente care atestă obţinerea gradului principal – studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire,- aviz de exercitare a profesiei de la OAMGMAMR
 1. 10
asistent medical PL Adăpost pentru femei Berceni 400 – cel puţin 6 lunivechime in domeniu -absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;- avizul OAMGMAMR medicină generală;asigurare profesională
 1. 11
asistent medical PL Adăpost pentru femei Berceni 401 – cel puţin 6 lunivechime in domeniu -absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;- avizul OAMGMAMR medicină generală;asigurare profesională
 1. 12
asistent medical PL Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 416 – cel puţin 6 lunivechime in domeniu -absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;- avizul OAMGMAMR medicină generală;asigurare profesională
 1. 13
pedagog M tr prof IA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul magic” 239 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
 1. 14
pedagog M tr prof IA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare” 279 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
 1. 15
pedagog M tr prof IA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici” 330 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
 1. 16
asistent medical  S Biroul Asistenţă medicală 523 – cel puţin 6 lunivechime in domeniu – studii superioare în domeniu, absolvite cu diplomă de licenţă,- aviz de exercitare a profesiei de la OAMGMAMR
 1. 17
asistent medical S Principal Biroul Asistenţă medicală 500 – documente care atestă obţinerea gradului principal – studii superioare în domeniu, absolvite cu diplomă de licenţă,- aviz de exercitare a profesiei de la OAMGMAMR
 1. 21
pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Alex”  164 – cel puţin 6 lunivechime în muncă, experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 22
pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Maria” 210 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 23
pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul magic” 228 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 24
pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Norişorul jucăuş” 248 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 25
pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare” 268 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 26
pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare” 269 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 27
pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic” 298 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 28
pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic” 300 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 29
pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici” 326 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 30
pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici” 331 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 31
pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare” 267 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
animator socioeducativ M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  La Bunici”  196 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu, de preferat
 1. 32
îngrijitoare G Biroul Asistenţă medicală 659 – învăţământ general obligatoriu
 1. 33
îngrijitoare G Biroul Asistenţă medicală 662 – învăţământ general obligatoriu
 1. 34
îngrijitoare G Biroul Asistenţă medicală 668 – învăţământ general obligatoriu
 1. 35
îngrijitoare G Biroul Asistenţă medicală 672 – învăţământ general obligatoriu
 1. 36
îngrijitoare G Biroul Asistenţă medicală 681 – învăţământ general obligatoriu
 1. 37
îngrijitoare G Biroul Asistenţă medicală 682 – învăţământ general obligatoriu
 1. 38
îngrijitoare G Adăpost pentru femei Berceni 407 – învăţământ general obligatoriu
 1. 39
îngrijitoare G Adăpost pentru femei Berceni 408 – învăţământ general obligatoriu
 1. 40
îngrijitoare G Adăpost pentru femei Berceni 409 – învăţământ general obligatoriu
 1. 41
îngrijitoare G Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 427 – învăţământ general obligatoriu
 1. 42
îngrijitoare G Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 428 – învăţământ general obligatoriu
 1. 43
îngrijitoare G Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 429 – învăţământ general obligatoriu
 1. 44
îngrijitoare G Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 430 – învăţământ general obligatoriu
 1. 45
îngrijitoare G Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 431 – învăţământ general obligatoriu
 1. 46
îngrijitoare G Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 432 – învăţământ general obligatoriu
 1. 47
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul magic” 220 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
 1. 48
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul magic” 225 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
 1. 49
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Alex”  167 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
 1. 50
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare”  263 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
 1. 51
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic”  292 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
 1. 52
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic”  294 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
 1. 53
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic”  297 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
 1. 54
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici”  318 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
 1. 55
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici”  319 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
 1. 56
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu ştrumfi”  343 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
 1. 57
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu ştrumfi”  344 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
 1. 58
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  La Bunici” 189 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
 1. 59
asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Alex” 174 -experienţa generală de cel puţin 1 an și o experienta de minim 6 luni in domeniul puericulturii -absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;AvizulOAMGMAMR medicină generală;asigurare profesională
 1. 60
asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Curcubeul magic” 232 -experienţa generală de cel puţin 1 an și o experienta de minim 6 luni in domeniul puericulturii; -absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;avizulOAMGMAMR medicină generală;asigurare profesională
 1. 61
asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Steluţe zâmbitoare” 271 -experienţa generală de cel puţin 1 an și o experienta de minim 6 luni in domeniul puericulturii; -absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;avizulOAMGMAMR medicină generală;asigurare profesională
 1. 62
asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic” 309 -experienţa generală de cel puţin 1 an și o experienta de minim 6 luni in domeniul puericulturii; -absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;avizulOAMGMAMR medicină generală;asigurare profesională
 1. 63
asistent medical S Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu pitici” 336 -experienţa generală de cel puţin 1 an și o experienta de minim 6 luni in domeniul puericulturii; – studii superioare în domeniu, absolvite cu diplomă de licenţă;avizulOAMGMAMR medicină generală;asigurare profesională
 1. 64
şef birou SII Biroul Gospodarire Complex Servicii 437 – minim 2 ani vechime in functie de conducere – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 1. 65
spălătoreasă G Biroul Gospodarire Complex Servicii 462 – învăţământ general obligatoriu
 1. 66
infirmieră G Adăpost pentru femei Berceni 402 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 67
infirmieră G Adăpost pentru femei Berceni 403 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 68
infirmieră G Adăpost pentru femei Berceni 404 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 69
infirmieră G Adăpost pentru femei Berceni 405 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 70
infirmieră G Adăpost pentru femei Berceni 406 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 71
infirmieră G Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 420 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 72
infirmieră G Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 423 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 73
infirmieră G Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 424 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 74
infirmieră G Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 425 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 75
infirmieră G Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 426 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 76
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 550 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 77
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 566 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 78
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 568 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 79
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 588 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 80
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 590 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 81
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 591 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 82
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 592 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 83
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 602 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 84
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 608 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 85
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 611 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 86
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 621 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
 1. 87
muncitor calificat – lăcătuş mecanic I Biroul Gospodarire cantine sociale 101 – învăţământ general obligatoriu, certificat de calificare lăcătuş mecanic
 1. 88
muncitor necalificat Biroul Gospodarire cantine sociale 106 – învăţământ general obligatoriu
 1. 89
muncitor necalificat Biroul Gospodarire cantine sociale 107 – învăţământ general obligatoriu
 1. 90
muncitor necalificat Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Oaky” 158 – învăţământ general obligatoriu
 1. 91
muncitor necalificat Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Curcubeul magic” 246 – învăţământ general obligatoriu
 1. 92
muncitor necalificat Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Steluţe zâmbitoare” 286 – învăţământ general obligatoriu
 1. 93
muncitor necalificat Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic” 311 – învăţământ general obligatoriu
 1. 94
muncitor necalificat Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu ştrumfi” 346 – învăţământ general obligatoriu
 1. 95
muncitor necalificat Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Castelul fermecat” 361 – învăţământ general obligatoriu
 1. 96
muncitor necalificat Adăpost pentru femei Berceni 410 – învăţământ general obligatoriu
 1. 97
muncitor necalificat Spălătoria Socială 413 – învăţământ general obligatoriu
 1. 98
muncitor necalificat Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 434 – învăţământ general obligatoriu
 1. 99
muncitor necalificat Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” 435 – învăţământ general obligatoriu

 

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Responsabilităţile posturilor vacante scoase la concurs sunt cele prevăzute în fişele de post.

Se solicită disponibilitatea de a lucra în program de ture (sâmbătă, duminică, sărbători legale, program de noapte) şi desfăşurarea activităţii în alte servicii/ compartimente, în funcţie de necesităţile/ urgenţele apărute.

Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane – Str. Foişorului nr. 56-58 Sect.3 Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la data de 23.07.2015 inclusiv), între orele 8:30- 16:30.

La înscriere candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru postul respectiv, pentru a lucra in program de noapte, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Procedura de desfăşurare

Concursul se va desfăşura la sediul din str. Foişorului nr. 56-58 sector 3 Bucureşti, în data de 31.07.2015 ora 10.00 şi va avea următoarele etape:

I. Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu menţiunea admis/ respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru selecţia dosarelor, la data de 27/28.07.2015 ora 16.30.

II. Proba scrisă – se va desfăşura în data de 31.07.2015 ora 10.00 şi va consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă, în baza tematicii şi bibliografiei ataşate,

– se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, cu afişarea rezultatelor în data de 03.08.2015, ora 16.30.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris.

Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai evaluează.

III. Interviul – va fi înregistrat audio şi se va desfăşura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, 05/06.08.2015 ora 10.00 şi va fi susţinut numai de candidaţii declaraţi admişi la celelalte probe. Data exactă şi ora susţinerii interviului se va afişa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Interviul se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, pe baza criteriilor de evaluare: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; comportament în situaţiile de criză; iniţiativă şi creativitate; capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora (pt.funcţia de conducere); exercitarea controlului decizional (pt.funcţia de conducere); capacitate managerială (pt.funcţia de conducere).

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Notă: Fiecare probă de concurs este eliminatorie.

Notarea probei scrise şi interviului se face, de regulă, în termen de maximum 1(una) zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

Contestaţii

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, practică, interviu, după caz, pot depune contestaţie la Biroul Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului la proba scrisă şi sau/ a probei practice interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Candidaţii pot contesta numai punctajul propriu obţinut.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Serviciul Resurse Umane)

Anunţul se publică în Monitorul Oficial Partea a III a din data de 09.07.2015, într-un ziar larga răspândire – Evenimentul zilei, pe site-ul posturi.gov.ro, la avizierul instituţiei din str. Foişorului nr. 56-58 Sector 3 Bucureşti şi pe site-ul www.dgas.ro

Animator socio-educativ

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de animator socio educativ M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de animator socio educativ M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiectivele generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă

Pedagog M tr prof IA

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog M tr prof IA în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog M tr prof IA în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiectivele generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale

– Comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ:

– Selectează forma adecvată de comunicare cu copilul şi identifică deficienţele de comunicare ale acestuia,

– Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate

– Informarea periodică a familiei copilului cu privire la progresul acestuia, comportamentul social etc;

– Solicitarea unor date suplimentare despre comportamentul copilului în familie, atitudinea față de învățare, alte informații, pentru o cunoaștere a copilului din perspective diferite,

– Descoperirea cauzelor unor comportamente și identificarea modalităților de soluționare a acestora. Îndrumă și spijină familia către persoane/ instituții specializate și autorizate pentru consiliere și desfășurarea unor cursuri cu părintii (în calitate de instructor autorizat);

– Planificarea activităților specifice;

– Amenajarea ariilor de stimulare/ colțuri/ zone/ centre de interes în sala de grupă, în vederea unei invățări stimulative și eficiente;

– Consolidează deprinderile de igienă personală ale copilului;

– Participă la servirea mesei,

– Participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreuna cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante in fișa psihopedagogica; completeaza fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

– Urmarește integrarea/ reintegrarea copilului în mediul familial și în comunitate; pledează pentru respectarea intereselor copilului și, alături de echipa pluridisciplinară, oferă consiliere socială familiei

– Participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurarii acestor activitați;

– Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activitaților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

– Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

– Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

– Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

– Respectă toate prevederile legale pentru calificare de pedagog social;

– Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Îngrijitoare copii G

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Ordinul nr. 1955 din 18/101995 privind Normele de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor.
 4. Ordinul nr. 976 din 16/12/1998 rpivind Normele de igiena pentru productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
 5. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Norme generale de conduită a personalului contractual
 2. Drepturile copilului
 3. Norme igienico-sanitare de curatenie si dezinfectie in colectivitatile de copii
 4. Măsuri specifice de prevenire a accidentelor în activitățile cu copii
 5. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale

– Îngrijire, supraveghere și intretinere pentru copiii de vârsta antepreșcolară ( 0 luni -3 ani);

– Ajută/ asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

– Asigură condițiile de stimulare a formării acestor deprinderi prin inițierea și repetarea periodică a activitaților specifice implementării rutinelor și tranzițiilor dintre aceste activități;

-Participă la servirea mesei, la schimbarea copiilor de pampers și haine, la pregătirea pentru somn, contribuind astfel la însușirea corectă și formarea deprinderilor igienico-sanitare și premisele unui comportament civilizat, adecvat normelor sociale;

– Semnalează cu promptitudine echipei pluridisciplinare orice modificare legată de comportament, stare de sănătate;

– Asigură securitatea copiilor și verifică în permanență starea spațiului grupei, a sălii pentru servirea mesei, a dormitorului ( mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor în timpul desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru preîntampinarea unor accidente sau evenimente nedorite;

-Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

– Participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;

−Insoțește, supravegheaza și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor prin parc etc.

−Supraveghează în dormitor somnul copiilor;

−Asigură curăţenia corespunzătoare a spaţiilor în care se desfăşoară activităţile (săli de joacă, recepţie, sală pentru servitul mesei,dormitoare ,curte interioară, alte dependințe) ;

−Asigură curățarea și dezinfecția periodică a jucăriilor și materialelor didactice utilizate;

−Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

−Sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare;

−Respectă toate prevederile legale pentru calificare de îngijitor copii;

-Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Asistent medical PL/S

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical PL/S în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Codul de conduită și deontologie din 9 iulie 2009 al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Ordin nr. 1.668 /2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos. Anexa 1.II. Atribuțiile asistentei medicale
 4. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 5. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 7. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 8. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical PL/S în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiective generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Atribuțiile asistentei medicale în centrul de îngrijire și educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale

– Efectuează triajul epidemiologic zilnic;

– Izolează copii suspecți sau bolnavi și informează medicul;

– Execută activități de statistică sanitară;

– Acordă primul ajutor în caz de necesitate;

– Indeplineste și alte sarcini pentru o buna desfăsurare a activităților din cadrul centrului la cererea superiorului ierarhic;

– Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

– Sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare;

– Respectă toate prevederile legale pentru calificare de asistent medical;

– Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Mediator M tr prof I

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de mediator M tr prof I în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de post de de mediator M tr prof I în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiectivele generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale

– Evaluează interlocutorul pe baza abilităților de comunicare non-verbală;

– Stabilește modul de comunicare în raport cu caracteristicile psiho-sociale ale subiecților;

– Transmite informații clar, ținându-se seama în limbajul folosit de pregătirea profesională, particularitățile interlocutorului și stare psihică a acestuia la momentul respectiv;

– Identifică nevoile și solicitările beneficiarilor privind aplicarea reglementărilor legale;

– Evaluează raportul împreună cu echipa pluridisciplinară;

– Indeplineste și alte sarcini pentru o buna desfăsurare a activităților din cadrul centrului la cererea superiorului ierarhic;

– Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

– Sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare;

– Respectă toate prevederile legale pentru calificare de mediator social;

– Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Pedagog recuperare M

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog recuperare M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog recuperare M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiectivele generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale

– Comunicarea interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilitaților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ

– Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații in relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficientă, limitează discriminarea cu responsabilitate

– Descoperirea cauzelor unor comportamente și identificarea modalitaților de soluționare a acestora.

– Participarea la activitățile instructiv-educative specific în funcție de interesul manifestat de copii urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;

– Elaborează și participă la aplicarea planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; studiază periodic profilul psihosocial si fizic al copilului a datelor relevante cuprinse în fișa psihopedagogică, fișa de observare zilnică a copilului și fișa de observare lunară a copilului; modifică planul personalizat ori de câte ori este nevoie pentru a evita o situație de criză

– Participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și la dezvoltarea unei atitudini pozitive fața de sine și fața de lume

– Alături de echipa pluridisciplinară stabileste: scopul de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice de stimulare si recuperare; alocă resursele necesare desfăsurarii acestor activități;

– Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfăsurarii activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

– Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

– Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

– Sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare;

– Respectă toate prevederile legale pentru calificare de pedagog recuperare;

– Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Şef birou

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Şef birou în cadrul Biroului Gospodărire Complex Servicii

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acteadministrative.
 7. Ordinul nr 976/16.12.1998 + anexa pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor ;
 8. H.G. nr 335/11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor ;
 9. Ordinul M.S.P. nr 261/06.02.2007 privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare ;
 10. Ordin nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
 11. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
 12. Ordinul M.S.P. nr. 536/1997, privind calitatea factorilor de mediu

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Şef birou în cadrul Biroului Gospodărire Complex Servicii

 1. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. Obligaţiile lucrătorilor
 5. Prelucrarea, depozitarea, pastrarea si transportul alimentelor
 6. Curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
 7. Gestionarea deseurilor provenind din activitatea medicala
 8. Control managerial intern

 

Atribuţiile principale ale postului:

– organizeaza si supravegheaza activitatea personalului administrativ ;

– asigura in mod eficient si eficace aprovizionarea unitatii cu materiale de igiena, produse alimentare si piese de schimb, echipamente, consumabile, etc, in vederea continuitatii activitatii centrului si in raport cu nevoile acestuia ;

– receptioneaza impreuna cu magazionerul din punct de vedere cantitativ si calitativ marfurile primite de la furnizori ;

– previne golurile in aprovizionarea unitatii, precum si aprovizionarea din abundenta a marfurilor care au o miscare mai lenta in gestiune, cu respectarea termenelor de valabilitate ale produselor ;

– intocmeste necesare pentru produsele alimentare si nealimentare al caror stoc se apropie de 0, le inainteaza spre avizare sefului de centru si le transmite Serviciului Administrativ al DGASMB ;

– participa la receptia bunurilor intrate si casate in unitate cu respectarea legislatiei in vigoare privind intocmirea actelor necesare de receptie si casare ;

– efectueaza inventarierea bunurilor aflate in gestiunea proprie cu respectarea legislatiei ;

– raspunde de buna functionare si ia masurile de remediere a defectiunilor functionale aparute in cladirea centrului si anexele ei ;

– semnaleaza sefului de centru defectiunile aparute in functionarea instalatiilor, echipamentelor si aparaturii din unitate ;

– raspunde de evidenta si folosinta obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe din complex ;

– ia masuri pentru intretinerea corespunzatoare a instalatiilor si patrimoniului unitatii (instalatia de iluminat, cladirea, instalatia termica, utilaje industriale, etc) ;

– raspunde si supravegheaza operatiunile de dezinsectie si deratizare efectuate in unitate ;

– ia masurile necesare pentru utilizarea inventarului gospodaresc si a materiilor prime prevenind risipa;

– previne sustragerea bunurilor din unitate ;

– incheie si semneaza procesele verbale de predare-primire pentru produsele donate de sponsori mentionand cantitatea si valoarea acestora ;

– intocmeste centralizatorul lunar privind consumurile si il inainteaza Serviciului Contabilitate din cadrul DGASMB ;

– asigura verificarea/revizia la timp a instalatiilor si aparatelor din dotarea unitatii, mentine legatura cu furnizorii de servicii in vederea efectuarii la timp a reviziilor ;

– intocmeste orice referat de necesitate care are ca scop aprovizionarea unitatii cu materiale, echipamente, piese de schimb, produse de igiena, le vizeaza la seful serviciului si apoi le transmite Serviciului Administrativ al DGASMB ;

– raspunde de colectarea selectiva a deseurilor reciclabile in functie de natura lor si in conformitate cu legea 132/30.06.2010 ;

– verifica cantitativ (prin numarare/cantarire), dar si calitativ marfurile/materialele/produsele primite in centru;

– intocmeste si transmite serviciilor DGASMB orice situatie solicitata de catre acestea in conformitate cu competenta profesionala ;

Infirmieră

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Infirmieră

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. Legea nr. 17/2000, lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata
 4. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acteadministrative.
 5. Ordinul nr 976/16.12.1998 + anexa pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor ;
 6. OMS nr 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
 7. Legea 46/2003 Drepturile pacientilor
 8. Curs pentru infirmiere, Editat de Ordinul asistentelor medicale si moaselor din Romania,

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de infirmieră G

 1. Răspunderea disciplinară
 2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 3. Serviciile comunitare asigurate persoanelor varstnice in camine
 4. Statutul infirmierei
 5. Reguli si norme de igiena si dezinfectie in unitatile sanitare. Gestionarea deseurilor medicale.
 6. Alimentatia rationala a omului bolnav si sanatos
 7. Notiuni teoretice si practice de tehnica ingrijirii si igiena beneficiarilor
 8. Rolul infirmierei in viata persoanei asistate
 9. Comunicarea cu pacientul varstnic, cu handicap
 10. Demnitatea umana si drepturile fundamentale
 11. Codul etic al infirmierei

Atribuţiile principale ale postului:

– Efectueaza zilnic igiena corporala si vestimentara a beneficiarilor din centru, preiau beneficiarii la internare si asigura igiena personala, preluarea hainelor si chiar deparazitarea daca este necesara

– Ajuta beneficiarii sa se alimenteze conform indicatiilor date de medic

– Hidrateaza beneficiarii care nu pot sa bea si asigura recipiente cu apa la dispozitia celor care pot sa bea singuri. Pe perioada caniculei reaminteste beneficiarilor obligativitatea de a consuma lichide

– Ajuta asistenta medicala la manevre medicale cand este solicitata

– Inlocuieste si transporta rufele murdare ale beneficiarilor in conditiile stabilite de normele igienico-sanitare. Preda si preia rufele de la spalatorie in baza de proces verbal

– Asigura igiena paturilor si a mobilierului din camera. Schimba lenjeria ori de cate ori este nevoie. O data pe luna asigura o curatenie generala

– Se ingrijeste de spalarea si dezinfectarea plostilor, a urinarelor si a altor obiecte sanitare

– Efectueaza baile zilnice si le consemneaza in caietul de bai conform graficului de bai

– Asigura transportul resturilor menajere si a deseurilor medicale la locul de depozitare, conform normelor sanitare in vigoare

– Colecteaza materialele sanitare de unica folosinta utilizate, in recipient speciale si asigura transportul lor in spatii special amenajate in vederea colectarii

– Asigura transportul alimentelor preluate de la oficiu si asigura distribuirea meselor in conditii igienice corespunzatoare conform normelor sanitare in vigoare

– Sesizeaza asistenta in cazul deteriorarii starii unui beneficiar

– Supravegheaza persoanele cu incontinenta urinara si fecale, si le fac toaleta ori de cate ori este nevoie. – Efectueaza clisme in caz de recomandare medicala

– Supravegheaza si mobilizeaza periodic beneficiarii cu escare conform planului de ingrijire medicala stabilit de medicul curant

– Supravegheaza si monitorizeaza beneficiarii si ziua si noaptea. Anunta asistenta de tura de orice eveniment iesit din comun, defectiune tehnica sau posibila problema sesizata

– Supravegheaza si indruma activitatea ingrijitoarelor

– Aplaneaza conflictele intre beneficiari si informeaza conducerea de orice conflict sau manifestari agresive

– Respecta confidentialitatea tuturor datelor si aspectelor legate de locul sau de munca. Nu ofera date despre beneficiari nimanui din afara institutiei

– Respecta drepturile beneficiarilor

– Cunoaste, respecta si este capabil sa indeplineasca oricare dintre atributiile si competentele din fisa postului

– Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara (ROI)

– Foloseste cu eficienta si in totalitate timpul de lucru zilnic, executand activitatile specific fisei postului

Ingrijitoare, spălătoreasă

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Ingrijitoare, spălătoreasă

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acteadministrative..
 4. Ordinul nr 976/16.12.1998 + anexa pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor ;
 5. OMS nr 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
 6. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare, spălătoreasă G

 1. Răspunderea disciplinară
 2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 3. Reguli si norme de igiena si dezinfectie in unitatile sanitare.
 4. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala.
 5. Norme tehnice privind serviciile de spalatorie

Atribuţiile principale ale postului de ingrijitoare

– Efectueaza zilnic curatenia in sectorul repartizat (spalat coridoare, holuri, scari, geamuri, pardoseala, mobilier, etc) ori de cate ori este nevoie

– Curata cel putin o data pe zi scarile de acces, si spatiile de intrare comune cu spitalul

– Curata si dezinfecteaza toaletele, holurile si camerele cu solutiile special antibacteriene

– Efectueaza aerisirea periodica a holului si a camerelor

– Transporta gunoiul si reziduurile alimentare in conditii corespunzatoare la locurile de depozitare. Curata si dezinfecteaza recipientele de transport ale gunoiului

– Ajuta infirmiera in actiuni specific de mobilizare a beneficiarului, sub supravegherea infirmierei (de ex. baie, mobilizare, etc)

– Sesizeaza infirmierei si asistentei orice defectiune tehnica sau orice posibila problema

– Aplaneaza conflictele intre beneficiari si informeaza conducerea de orice conflict sau manifestari agresive

– Respecta confidentialitatea tuturor datelor si aspectelor legate de locul sau de munca. Nu ofera date despre beneficiari nimanui din afara institutiei

– Respecta drepturile beneficiarilor

– Foloseste cu eficienta si in totalitate timpul de lucru zilnic, executand activitatile specific fisei postului

– Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în vederea realizării sarcinilor şi obiectivelor instituţiei, în limitele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.M.B., precum şi alte atribuţii cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii şi experienţei profesionale.

Atribuţiile principale ale postului de spălătoreasă:

– receptioneaza lenjeria beneficiarilor separat si o consemneaza in registrul lenjeriei;

– receptioneaza materiile prime alocate de administrator si le gestioneaza eficient si eficace prevenind risipa ;

– respecta circuitul sanitar al lenjeriei pe care o preia de la infirmiere si beneficiari ;

– realizeaza zilnic curatarea si dezinfectarea lenjeriei personale si de pat a beneficiarilor respectand normele igienico-sanitare in vigoare ;

– realizeaza curatenia si dezinfectia lenjeriei respectand indicatiile asistentei medicale, retetarul dezinfectantului si timpul de actiune al acestuia ;

– previne deteriorarea lenjeriei sortand atent rufaria pe categorii de culoare si tipul acesteia (albe, colorate, de bumbac sau sintetice, imbracaminte sau lenjerie de pat) ;

– realizeaza calcarea, impachetarea si depozitarea lenjeriei in conditii corespunzatoare pastrarii ei ;

– asigura lenjeriei primite spatii corespunzatoare de curatenie si dezinfectie respectand normele de igiena in vigoare ;

– efectueaza zilnic o operatiune de curatenie a instalatiilor, aparaturii si a spatiilor din spalatorie ;

– transporta selectiv deseurile reciclabile ;

– respecta circuitul sanitar stabilit pentru spalatorie ;

– foloseste corespunzator spatiile detinute tinand cont de functionalitatea si destinatia spatiilor ;

– foloseste resursele alocate (materiale de curatenie si dezinfectie, iluminatul, energia electrica) in mod responsabil, economic si eficace prevenind risipa ;

– sesizeaza administratorului defectiunile si avariile aparute aparute in functionarea echipamentelor pe care le utilizeaza ;

– supravegheaza functionarea instalatiilor si echipamentelor din spalatorie ;

– intretine instalatiile si aparatura din dotare in stare corespunzatoare functionarii lor ;

– previne sustragerea bunurilor din spalatorie si magazia de lenjerie curata ;

– informeaza administratorul daca spatiile de depozitare nu mai corespund conditiilor de pastrare a lenjeriei ;

– informeaza administratorul cand exista vreo avarie la instalatiile si aparatura din dotarea spalatoriei ;

– utilizeaza si pastreaza corespunzator echipamentul de protectia muncii ;

Asistent medical PL/L/Ppl

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Asistent medical PL/L/Ppl

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a
 4. Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acteadministrative..
 5. Ordinul nr 976/16.12.1998 + anexa pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor
 6. OMS nr 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
 7. Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor
 8. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentul medical – editura Lucretia Titirca
 9. Ordonanta de urgenta nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist
 10. Codul de etica si deontologie profesionala a asistentului medical si al moasei din Romania
 11. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Asistent medical PL/L/Ppl

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență socială în domeniul ingrijirii varstnicilor
 5. Recoltarea produselor biologice si patologice
 6. Punctii, sondaje, spalaturi, clisme
 7. Administrarea medicamentelor
 8. Pregatirea bolnavilor pentru explorari radiologice
 9. Drepturile pacientului
 10. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist
 11. Comunicarea cu pacientul varstnic, cu handicap

Atribuţiile principale ale postului:

– Trebuie sa posede autorizatie de libera practica la zi, conform legislatiei in vigoare

– Administreaza tratamentul medical beneficiarilor din complex, conform prescriptiilor medicului

– Completeaza medicatia, ori de cate ori este nevoie, conform prescriptiilor medicului sau prescriptiilor din fisa

– Respecta orele de administrare a medicamentelor si calea de administrare a acestora, conform prescriptiei medicului

– Noteaza in raportul de garda toate actiunile medicale, tratamentele efectuate sau orice actiune neobisnuita care s-a intamplat pe parcursul turei lor

– Monitorizeaza zilnic, sau ori de cate ori este nevoie, anumiti parametri functionali ai beneficiarilor (ex TA, puls, glicemie, respiratie, temperatura, etc)

– In cazul unei urgente medicale anunta ambulanta si acorda primul ajutor pana la venirea acesteia. In caz ca este necesar insoteste beneficiarul in alta unitate medicala, pentru a da relatii despre beneficiar si pentru a se asigura ca acesta este in siguranta

– Informeaza medicul curant cat se poate de rapid de agravarea starii unui pacient, de plecarea acestuia cu ambulanta in alta unitate medicala sau in cazul unui deces

– Urmareste ca personalul auxiliar (infirmiere si ingrijitoare) sa isi indeplineasca atributiile de serviciu, referitor la starea igienico-sanitara a beneficiarilor, instruieste personalul auxiliar in caz de necunoastere a activitatilor ce trebuie efectuate

– Monitorizeaza curatenia pe etaj (curatenia pardoselii, curatenia in camera, in oficii, in toalete si in sala de mese), deschiderea periodica a geamurilor, schimbatul pampersilor si mirosul de pe etaj

– Verifica zilnic efectuarea bailor conform graficului de bai si semneaza in caietul de bai

– Urmareste distribuirea hranei catre toti beneficiarii, hranirea celor inconstienti, ridicarea in decubit dorsal si hranirea celor imobilizati. Gusta mancarea si consemneaza in raport daca exista deficiente in gust, cantitate sau calitatea alimentelor

– Raspunde de aparatura medicala si medicamentele din gestiune pe parcursul turei

– Supravegheaza personalul auxiliar in indeplinirea sarcinilor vitale cum ar fi hidratarea pacientilor, efectuarea mobilizarilor anti-escare, hranire, igiena corporala, igiena eliminarilor si informeaza medicul curant si asistentul coordinator de orice abatere sesizata

– Aplaneaza conflictele intre beneficiari si informeaza conducerea de orice conflict sau manifestari agresive

– Respecta confidentialitatea tuturor datelor si aspectelor legate de locul sau de munca. Nu ofera date despre beneficiari nimanui din afara institutiei

– Respecta drepturile beneficiarilor

– Foloseste cu eficienta si in totalitate timpul de lucru zilnic, executand activitatile specific fisei postului

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de muncitor calificat în cadrul Biroul gospodărire cantine sociale

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de muncitor calificat în cadrul Biroul gospodărire cantine sociale

 1. Răspunderea disciplinară
 2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 3. Atribuţiile Biroului gospodărire
 4. Proba practica si interviu

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de muncitor necalificat

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului muncitor necalificat

 1. Răspunderea disciplinară
 2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 3. Proba practica si interviu

Muncitorii necalificati colecteaza gunoiul din cladiri şi curti, pastreaza curate aceste locuri, efectuează activităţi de completare a atribuţiilor ingrijitorilor/ ingrijitoarelor si ale altor membri ai echipei, care nu presupun calificare şi răspundere de specialitate.

Articole Similare

Sari la conținut