Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Comunicat de presă: Excluderea socială a copiilor și tinerilor cu autism, o realitate – modele de planuri de acțiune pentru reducerea inegalităților și a discriminării

mai 5, 2015 | Comunicate

București, 5 mai 2015

Comunicat de presă

Excluderea socială a copiilor și tinerilor cu autism, o realitate – modele de planuri de acțiune pentru reducerea inegalităților și a discriminării


Începând din această primăvară, în municipiul București  și în două județe din România (Arad, Galați) vor fi analizate formele de discriminare socială a copiilor și tinerilor cu autism, cu accent pe copiii cu autism, de etnie roma. Rezultatele analizei vor fi transpuse în  metodologii și planuri de acțiune conținând măsuri concrete de incluziune în școli, comunitate și pe piața muncii. Finalitatea acțiunilor va fi ca, la nivel național, în sfera educației, a serviciilor comunitare și a serviciilor de ocupare să crească gradul de informare cu privire la atitudini și abordări nediscriminatorii față de persoanele cu autism, de etnie roma, iar metodologiile create să poată fi aplicate cu succes și în alte regiuni.

Proiectul se numește “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii, pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma” și este desfășurat de Fundația Romanian Angel Appeal, Iceland Autistic Society – Einverfusamtokin (IAS) din Islanda, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.

Partenerii vor realiza un studiu asupra discriminării și excluderii sociale a persoanelor cu tulburare de spectru autist (TSA) de etnie roma, vor facilita crearea a trei grupuri de lucru informale cuprinzând reprezentanți ai factorilor interesați la nivel local, vor creea toolkituri (măsuri incluzive, metodologii, seturi de recomandări), vor testa măsurile incluzive în trei tipuri de servicii din comunitate (o școală, un serviciu social, o agenție de ocupare) și vor forma aproximativ 300 de profesioniști din rândul autorităților locale, în utilizarea toolkiturilor în practica lor curentă.

Conform statisticilor Ministerului Educației și Cercetării Științifice, numărul copiilor cu autism înscriși în sistemul educațional special sau de masă, în anul școlar 2013- 2014, a fost de 1.560, adică aproximativ 10% din numărul cazurilor estimate. Numărul copiilor cu TSA aflați în septembrie 2013 în evidența celor 40 de centre TSA din 35 județe și București, cu vârste cuprinse între 6 și 11, ani se ridica la 682. Dintre aceștia însă, numai 122 au fost declarați de aparținători ca fiind înscriși într-o formă de învățământ. Numărul copiilor romi cu TSA este necunoscut, din cauza accesului redus la servicii medicale de bază și, prin urmare, la diagnosticare (conform unui studiu IPP Harta accesului la sănătate, din 2013, 52% dintre respondenții de etnie roma declarau că nu au asigurare medicală).

În ciuda adoptării Legii Educației Naționale, în ianuarie 2011, o lege incluzivă, nediscriminatorie, integrarea în școală a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale se realizează cu dificultate, din cauza presiunii pentru excludere, menținută de părinții copiilor cu dezvoltare tipică, și a lipsei de formare și informare a cadrelor didactice. Pentru copiii romi, respingerea este dublată de discriminarea pe motive entice, așa cum arată un studiu realizat de Romani Criss și UNICEF în 2011, privind accesul în scoală al copiilor romi, intitulat „Participare, absenteism școlar și experiența discriminării în cazul romilor din România”.

“Prin proiectul MASPA, ne-am propus dezvoltarea unor initiațive pentru reducerea inegalităților și prevenirea excluderii sociale în școli, comunitate și pe piața muncii, a copiilor și tinerilor cu autism, în special a celor care sunt și de etnie romă. După ce vor fi testate în cele trei regiuni de implementare – Arad, Galați, București – toolkit-urile conținând metodologii și recomandări concrete privind abordări nediscriminatorii vor fi diseminate la nivel național, prin intermediul unei campanii de informare. Sperăm să contribuim efectiv atât la o schimbare de mentalitate, cât și la dezvoltarea, în rândul personalului școlar și al serviciilor comunitare și de ocupare, a unui set de abilități tehnice concrete în privința incluziunii și nediscriminării. De aceea, nu doar vom analiza situația și vor propune măsuri, ci vom și forma 300 de profesioniști, în aplicarea concretă a acestora.” – Camelia Olaru Raita, Coordonator proiect.

Proiectul “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii, pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma” a demarat la 8 aprilie 2015, are o durată de desfășurare de 13 luni și este derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, finanţat din Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Valoarea totală, eligibilă, a proiectului, este de 1.270.745 lei, din care 1.143.221 lei finanțare nerambursabilă și 127.524 lei co-finanțare.

Pentru detalii, contactați:

Costinela Caraene, Coordonator PR

Tel: 0040.721.151.187

E-mail: costinela.caraene@raa.ro

Articole Similare

Sari la conținut