Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

COMUNICAT DE PRESĂ | 29 aprilie 2011

mai 14, 2013 | Comunicate

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (D.G.A.S.M.B.) organizează Conferinţa de presă având ca temă prezentarea rezultatelor atinse la finalul implementării proiectului Cod SMIS 19052 „Servicii sociale eficiente în slujba cetăţeanului bucureştean”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, în valoare de 988.000 lei, fără TVA, implementat în perioada 30 iunie 2010 – 30 aprilie 2011.

Acest eveniment este organizat în data de 29 aprilie 2011, începând cu orele 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti din Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6, Bucureşti.

 

Agenda zilei:

10.30 – 11.00 Înregistrarea participanţilor

11.00 – 12.00 Conferinţă de presă pentru diseminarea rezultatelor proiectului „Servicii sociale eficiente în slujba cetăţeanului bucureştean”.

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătăţirea structurii şi proceselor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în vederea creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor sociale furnizate cetăţenilor capitalei.

Pe parcursul proiectului s-a realizat o cercetare sociologică care a cuprins efectuarea unui sondaj de opinie aplicat unui număr de 7.000 de persoane, organizarea de focus – grupuri cu persoanele beneficiare de servicii sociale şi grupuri de tip „Delphi”, cât şi efectuarea de interviuri în profunzime. Acest studiu sociologic a fost finalizat printr-un raport sociologic de analiză calitativă şi cantitativă a nevoilor sociale reale ale cetăţenilor.

Totodată la nivelul D.G.A.S.M.B. şi a celor şase sectoare ale municipiului Bucureşti va fi implementat un sistem informatic integrat de gestionare a indicatorilor de performanţă, de identificare a beneficiarilor serviciilor sociale şi de analiză a bazelor de date rezultate din centralizarea informaţiilor obţinute din studiul sociologic în raport cu serviciile oferite în prezent. Astfel, implementarea acestui sistem va asigura o distribuţie echitabilă a serviciilor sociale oferite, în timp real şi la costuri care să fie predictibile, atât pe termen scurt cât şi lung. Sistemul informatic va genera rapoarte la zi ale situaţiei existente, care să poată fi puse imediat la dispoziţia publicului, prin postarea lor pe site-ul instituţiei, asigurându-se astfel un grad ridicat de transparenţă.

În acelaşi timp vor beneficia atât de rezultatele studiului sociologic, cât şi de implementarea sistemului informatic integrat de gestionare a indicatorilor de performanţă, furnizorii publici şi privaţi de asistenţă socială, beneficiarii acestora şi cetăţenii de la nivelul capitalei.

Prin proiectul iniţiat Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti susţine revizuirea structurii de specialitate a municipalităţii Bucureşti în domeniul social, revizuire care să aibă la bază o evaluare cât mai realistă a nevoilor sociale actuale ale cetăţenilor municipiului Bucureşti şi care să conducă la restructurarea serviciilor oferite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti concretizată printr-un set de documente strategice: organigrama, regulament de organizare şi funcţionare, strategie de dezvoltare pe termen mediu şi lung prin planificarea resurselor existente cât mai eficient.

Persoana de contact:

Nume şi Prenume: Roşu Carmen
Funcţia: Manager proiect
Instituţia: Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

Date de contact:

tel: 021/314.23.15
fax: 021/314.23.16
E-mail: strategii@dgas.ro
www.dgas.ro

Articole Similare

Sari la conținut