CENTRALIZATOR

cu rezultatul procedurii derulată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului
Bucureşti în vederea angajării, pe durată determinată în perioada stării de alertă, în
conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/ 2020

( interviu 05.11.2020)

Tot Centralizatorul