Contestaţiile la proba interviului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data
afişării, respectiv până la data de 13.12.2018 până la ora 16.30.
Punctajele obținute de fiecare candidat la proba interviu se afișează cu mențiunea „admis” pentru cei
care au punctaje de minim 50 de puncte pentru funcţiile de și „respins” pentru cei care au punctaje
sub 50 de puncte.


Rezultatele finale vor fi afişate în data de 14.12.2018, ora 16.30. Punctajul final se calculează ca
medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba interviu. Se consideră
admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat
pentru acelaşi post.

Descarcă Centralizator