ANUNŢ ÎN BAZA LEGII NR.350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE ANUNȚ DE ATRIBUIRE 2023 În baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Direcția Generală de...