Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anuntul de participare 2023

nov. 1, 2023 | Carieră

ANUNŢ ÎN BAZA LEGII NR.350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

ANUNȚ DE PARTICIPARE 2023

1. Autoritatea finanțatoare: Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10 , sector 1, București, Cod Fiscal: 15531230, Tel.: 021.314.23.15; Fax: 021.314.23.16, e-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro,
2. Reglementările legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
3. Solicitanții pot fi: persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial din Municipiul Bucureşti, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii.
4. Procedura aplicată: finanțarea nerambursabilă se acordă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în baza contractului de finanțare semnat între finanțator și beneficiar în urma derulării procedurii de selecție și a declarării proiectelor câștigătoare.
5. Suma aprobată pentru anul 2023 este de 1.000.000 lei, pentru următoarele categorii de proiecte sociale:
A. Protecția victimelor traficului de persoane – servicii rezidențiale
B. Protecția victimelor violenței în familie – servicii rezidențiale
C. Protecția persoanelor adulte fără adăpost – servicii rezidențiale și/sau de zi
D. Protecția copiilor din familiile cu risc crescut de marginalizare socială – servicii de zi
E. Campanii de testare voluntară HIV, HVB, HVC, TBC şi altor boli asociate, a persoanelor consumatoare de substanțe/aflate în risc
F. Protecția copiilor cu dizabilități – terapii complementare de integrare senzorială.
Valoarea totală eligibilă a unui proiect poate fi de maxim 200.000 lei.
Suma maximă acordată de autoritatea finanțatoare per serviciu social este stipulată în ghidul solicitantului și este în acord cu prevederile legale privind costurile medii lunare aferente serviciilor sociale de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.
6. Durata programului/proiectelor: de la data semnării contractului de finanțare până la data de 15 Decembrie 2023.
7. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, respectiv Ghidul solicitantului şi formularele necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Municipiului București pentru activităţi nonprofit de interes local (pentru proiecte sociale), se poate descărca de pe site-ul Direcției Generale de Asistență Soocială a Municipiului București, www.dgas.ro, începând cu data de 24.04.2023.
8. Perioada de depunere a proiectelor este 24.04.2023 – 23.05.2023. Data limită de depunere a proiectelor este 23.05.2023, ora16:30.
Aplicanții vor depune cererile de finanțare la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10, Sector 1, București. Pe documentaţia sigilată se va menţiona „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere a documentaţiilor”. Documentaţia se depune în două exemplare, un original şi o copie, precum şi pe suport USB sau CD. Plicurile conţinând exemplarele se vor marca corespunzător ca ORIGINAL şi COPIE.
9. Selecția și evaluarea cererile de finanțare depuse va fi făcută de către Comisia de evaluare în perioada 24.05.2023 – 31.05.2023.
Se acordă un termen de trei zile de la primirea scrisorii de informare trimisă de către D.G.A.S.M.B. pentru formularea și transmiterea contestațiilor.
În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data încheierii procedurii de selecție, secretariatul Comisiei de evaluare comunică în scris aplicanților rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 73/20.04.2023, partea a VI-a.

Articole Similare

Sari la conținut