Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunț selecționare și evaluare proiecte anul 2024

mai 9, 2024 | Finanțarea Proiectelor

Secretariatul Executiv al Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local

Nr. R350/67/09.05.2024

  

Anunț selecționare și evaluare proiecte anul 2024

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/17.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local și Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

În urma şedinţelor de lucru ale Comisiei de selecţie şi evaluare, din perioada 29.04 – 07.05.2024, s-au stabilit următoarele rezultate:

Nr.crt.

Denumire ONG/ Titlu proiect

Punctaj obținut

Admis/ Respins

1.

Asociația Agenția Adventistă Dezvoltare, Refacere și Ajutor (ADRA Romania) – Centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie – Casa ADRA

94,2

Admis

2.

Asociația Română Anti Sida (ARAS România) – ACCES:Testare și consiliere III

88,4

Admis

3.

Asociația FDP – Protagoniști în educație – AcCES la educație prin terapie și joc – Centrul WONDER

98

Admis

4.

Asociația Armata Salvării – Bună Stare pentru fiecare! (Nimeni nu este lăsat în urmă)

88,2

Admis

5.

Asociația ALTERNATIVA 2003 – START-UP pentru sănătatea persoanelor cu dizabilități

89,6

Admis

6.

Asociația pentru Educarea și Integrarea Tuturor – Tabăra urbană de integrare socială și senzorială

81,2

Admis

7.

Asociația HELP AUTISM – Club Help SENSO – Intervenții integrate de terapie senzorială pentru copiii cu autism din București

87,6

Admis

8.

Asociația Caritas București – Adicțiile – răul de astăzi ce-ți poate distruge viitorul de mâine

78

Admis

9.

Asociatia Sprijinirea Integrarii Sociale – Intervenție socială pe termen scurt pentru familiile defavorizate din zona Preciziei – Liniei

86,2

Admis

10.

Asociația Învingem AutismulÎmpreună pentru Copiii cu Autism

Respins

Pentru cererile de finanțare respinse se poate contesta rezultatul procesului de evaluare aferent cererii de finanțare transmisă. Contestația se va depune în formă scrisă la Serviciul Registratură din subordinea D.G.A.S.M.B., în atenția Secretariatului Executiv al Comisiei de Selecție și Evaluare a Proiectelor, în termen de trei zile de la primirea scrisorii de informare trimisă de către D.G.A.S.M.B. În termen de 10 zile lucrătoare contestațiile sunt analizate și soluționate de către comisia de soluționare a contestațiilor. Decizia poate fi de admitere sau de respingere a contestației și se comunică printr-o scrisoare oficială.

Sari la conținut