Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNȚ Privind organizarea licitaţiei publice cu strigare în vederea valorificării unor bunuri – mijloace fixe aflate în proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

aug. 21, 2020 | Știri

Privind organizarea licitaţiei publice cu strigare în vederea valorificării unor bunuri – mijloace fixe aflate în proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

 

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București cu sediul în Strada Constantin Mille nr.10, sector 1, București, tel: 021/314.23.15, fax: 021/314.23.16, valorifică miljloace fixe aprobate a fi scoase din funcțiune, conform HG 841/1995 modificată, uzate fizic și moral 100%.

Lista completă şi preţul de pornire al mijloacelor fixe scoase la vânzare poate fi consultată la sediul D.G.A.S.M.B. şi pe site-ul instituţiei : www.dgas.ro.

Cumpărătorii interesaţi de achiziţionarea bunurilor scoase din funcţiune pot fi persoane fizice/juridice care vor depune până la data de 28.08.2020 ora 16.00, următoarele documente de participare la sediul D.G.A.S.M.B. :

–       Chitanţa de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie, eliberată de caseria D.G.A.S.M.B.

–       copie de pe certificatului de înmatriculare la Registrul Comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice.

Licitaţia va avea loc în data de 31.08.2020,ora 14,00, în sala de şedinţe a D.G.A.S.M.B.

Locurile de depozitare al bunurilor ce fac obiectul licitaţiei se află in str.Darvari nr.1.

Cota de cheltuieli de participare la licitaţie este de 20 lei.

În caz de neadjudecare , următoarele date de desfăşurare a licitaţiei sunt: 07.09.2020, ora 14,00 respectiv 14.09.2020, ora 14,00.

Informaţii suplimentare pentru participanţi se pot obţine la nr. tel. 0723934400, Ana-Maria Manofu.

Anexă Licitaţie

Articole Similare

Sari la conținut