Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNŢ DE SELECŢIE: Zugrav, Ipsosar, Tapetar, Vopsitor – curs de calificare de nivel II

iun. 2, 2015 | Anunțuri

„Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te!” este un proiect finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. Reprezentanţii proiectului anunţă selecţia pentru înscrierea la programul de formare/cursul de calificare sesiunea a 2-a:

Zugrav, Ipsosar, Tapetar, Vopsitor – curs de calificare de nivel II

Perioada de desfășurare a cursului:  iunie 2015 – august 2015

Descrierea ocupaţiei: atribuţii în identificarea materialelor de bază, pregătirea suprafeţelor pentru zugrăveli şi vopsitorii simple şi de calitate superioară, prepararea de soluţii simple de lucru, aplicarea şi prelucrarea straturilor suport, executarea de servicii de vopsitorie de calitate superioara şi zugrăveli speciale etc.

Conditii minime de accesare a cursului: Candidații la curs trebuie să fie absolvenţi ai ciclului inferior al liceului (minim 10 clase). Patru  persoane din absolvenţii acestui curs vor fi angajate.

Organizare: Cursurile sunt organizate pentru următoarele categorii: persoane de etnie romă, familii cu mai mult de 2 copii, familii monoparentale şi femei în situaţii de risc şi au grupa maximă de 28 de persoane, sunt gratuite şi  vor avea loc în Bucureşti.

Trăsături de personalitate: echilibru şi control emoţional, empatie, sociabilitate, creativitate, capacitate de înţelegere şi exprimare, responsabilitate şi receptivitate socială

Abilităţi: amabilitate, altruism, plăcere în a lucra cu oamenii, interes şi deschidere către dezvoltarea continuă, atât personală, cât şi profesională, abilitatea de lucra în echipă, rezistenţă la efort fizic.

Facilităţi: Absolvenţii cursului vor primi certificat emis de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (fost CNFPA)

Alte informații: Persoanele care vor fi selectate să participe şi care vor absolvi cursul vor primi o subvenție de 500 lei/persoană.

Dosarul de înscriere la cursul de calificare cuprinde:

  1. B.I./C.I valabil (copie).
  2. Certificat de naştere (copie).
  3. Certificatul de căsătorie (după caz, hotărâre judecătorească de divorţ)- copie.
  4. Adeverinţă ultima formă de învăţământ absolvită (copie).
  5. Certificate de naştere copii, pentru persoanele care fac parte din grupul ţintă: familii care au mai mult de 2 copii (copie).
  6. Adeverinţă medicală, cu specificaţia „clinic sănătos”/„apt” pentru calificarea pentru care aplică
  7. CV in format Europass

Documentele se depun la sediul D.G.A.S.-M.B. din str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, București, zilnic în intervalul orar 8:30 – 18:30.

Pentru informaţii suplimentare, vă aşteptăm la sediul D.G.A.S.M.B.,

Str. Foişorului nr. 56-58, sector 3, Bucureşti.

Articole Similare

Sari la conținut