Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunt de selectie PNRR centru de zi varstnici

mart. 31, 2023 | Anunțuri Selecție Parteneri

Anunț selecţie partener în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul
Planului Național de Redresare și Reziliență, Ghidul solicitantului pentru Apelul de Proiecte PNRR/2023/C13/MMSS/I4

În conformitate cu art.28 din OUG nr.124/2021 și art. 24, alin.(7) și (8) din HG nr. 209/2022 potrivit cărora entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, în urma unui anunț public, care respectă cel puțin, principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice;
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti anunţă organizarea procedurii de selecţie a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării unui proiect şi depunerii cererii de finanţare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Ghidul solicitantului pentru Apelul de Proiecte PNRR/2023/C13/MMSS/I4, Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, Componenta 13 Reforme Sociale, Investiția I4 Crearea unei Rețele de Centre de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice.

Obiectivul general al investiției este de a oferi acces la servicii de îngrijire pe termen lung de calitate pentru persoanele în vârstă prin intermediul unei rețele de centre de zi de asistență și reabilitare.

Articole Similare

Sari la conținut