Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență

9524 Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență

9524 Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNȚ DE PARTICIPARE 2024 | ANUNŢ ÎN BAZA LEGII NR.350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

mart. 27, 2024 | Finanțarea Proiectelor

ANUNŢ  ÎN BAZA LEGII NR.350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 2024

 

 

 1. Autoritatea finanțatoare: Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10 , sector 1, București, Cod Fiscal: 15531230, Tel.: 021.314.23.15; Fax: 021.314.23.16, e-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro,
 2. Reglementările legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Solicitanții pot fi: persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial din Municipiul Bucureşti, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii.
 4. Procedura aplicată: finanțarea nerambursabilă se acordă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în baza contractului de finanțare semnat între finanțator și beneficiar în urma derulării procedurii de selecție și a declarării proiectelor câștigătoare.
 5. Suma aprobată pentru anul 2024 este de 1.000.000 lei, pentru următoarele categorii de proiecte sociale:
 6. Protecția victimelor traficului de persoane – servicii rezidențiale
 7. Protecția victimelor violenței în familie – servicii rezidențiale
 8. Protecția persoanelor adulte fără adăpost – servicii rezidențiale și/sau de zi
 9. Protecția copiilor din familiile cu risc crescut de marginalizare socială – servicii de zi
 10. Campanii de testare voluntară HIV, HVB, HVC, TBC şi altor boli asociate, a persoanelor consumatoare de substanțe/aflate în risc
 11. Protecția copiilor cu dizabilități – terapii complementare de integrare senzorială, terapii pentru copiii cu dificultăți de învățare
 12. Protecția minorilor cu adicții
 13. Susținerea participării copiilor, alături de părinți, la activitățile recreative, culturale, artistice și sportive ale comunității
 14. Protecția adulților cu dizabilități

Valoarea totală eligibilă a unui proiect poate fi de maxim 200.000 lei.

Suma maximă acordată de autoritatea finanțatoare per serviciu social este stipulată în ghidul solicitantului și este în acord cu prevederile legale privind costurile medii lunare aferente serviciilor sociale de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

 1. Durata programului/proiectelor: de la data semnării contractului de finanțare până la data de 15 Decembrie 2024.
 2. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, respectiv Ghidul solicitantului şi formularele necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Municipiului București pentru activităţi nonprofit de interes local (pentru proiecte sociale), se poate descărca de pe site-ul Direcției Generale de Asistență Soocială a Municipiului București, www.dgas.ro, începând cu data de 27.03.2024.
 3. Perioada de depunere a proiectelor este 27.03.2024 – 26.04.2024. Data limită de depunere a proiectelor este 26.04.2024, ora16:30.

Aplicanții vor depune cererile de finanțare la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10, Sector 1, București. Pe documentaţia sigilată se va menţiona „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere a documentaţiilor”. Documentaţia se depune în două exemplare, un original şi o copie, precum şi pe suport USB sau CD. Plicurile conţinând exemplarele se vor marca corespunzător ca ORIGINAL şi COPIE.

 1. Selecția și evaluarea cererile de finanțare depuse va fi făcută de către Comisia de evaluare în perioada 29.04.2024 – 09.05.2024.

Se acordă un termen de trei zile de la primirea scrisorii de informare trimisă de către D.G.A.S.M.B. pentru formularea și transmiterea contestațiilor.

În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data încheierii procedurii de selecție, secretariatul Comisiei de evaluare comunică în scris aplicanților rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

 

Anunț de participare publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a Nr. 58/ 26.03.2024

Sari la conținut