Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunț contestații

iul. 5, 2019 | Carieră

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 274/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, precum și a Modelului de Contract Cadru de Finanțare Nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local și Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

În cadrul ședinței Comisiei de soluționare a contestațiilor, care a avut loc în data de 02.07.2019, ca urmare a proiectelor respinse în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Muncipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Muncipiului București, pentru activități nonprofit de interes  local, potrivit Legii nr. 350/2005, s-au stabilit următoarele rezultate conform Anexă 1:

anexa

Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor beneficiare de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului București.

Articole Similare

Sari la conținut