Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunt concurs Director Cajal oct 2013

sept. 4, 2013 | Anunțuri, Carieră

[one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][fusion_text]Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti organizează în data de 01.11.2013, la sediul instituţiei din str. Foişorului nr. 56 – 58 Sector 3 Bucureşti, concurs pentru ocuparea postului vacant de Director S II – poziţia 1 în Statul de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului Bucureşti – Academician Nicolae Cajal.

La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare
  • curriculum vitae – model european
  • copia diplomei de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea specializării în domeniul asistenţei sociale/ similare
  • certificat de cazier judiciar
  • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursuluide către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia
  • copia actului de identitate
  • copia certificatului de naştere, după caz
  • copia certificatului de căsătorie, după caz
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/ specialitatea cerinţă a postului ;
  • dovada vechimii minime într-un post de conducere – 5 ani şi minim 2 ani experienţă managerială relevantă în domeniul asistenţei sociale

Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane – Str. Foişorului nr. 56-58, sect.3, Bucureşti, în 10 zile lucrătoare de la afişare (18.09.2013), între orele 830- 1630.

Bibliografia va fi afişată la sediul instituţiei, începând cu data de 18.09.2013.

Relaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, tel. 021.314.23.15/305.

Documente:

[/fusion_text][/one_full]

Articole Similare

Sari la conținut