Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunț Concurs DGAS Iulie 2014

iul. 24, 2014 | Carieră

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacantate după data de 01.01.2013, în baza prevederilor:

 

– H.G. nr. 125/2013 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistență socială;

– H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului în cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

– Dispoziția P.G. nr. 570/06.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau în trepte profesionale imediat următoare, ori în funcție a personalului contractual al acestora;

– Referatul P.M.B. a D.M.R.U., nr. 1981/1/24.03.2014 înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 1251/27.03.2014, privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din statul de funcții al D.G.A.S.M.B., aprobat de Primarul General.

 

» VEZI ANUNTUL INTREG

Articole Similare

Sari la conținut