Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunţ Concurs DGAS Octombrie 2014

sept. 12, 2014 | Anunțuri, Carieră

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti
organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacantate după data de 01.01.2013, în baza prevederilor:

– H.G. nr. 125/2013 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială;

– H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
– Dispoziţia P.G. nr. 570/06.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau în trepte profesionale imediat următoare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora;
– Referatul P.M.B. – D.M.R.U., nr. 6.854/1/28.08.2014 înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 3.400/03.09.2014, privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din statul de funcţii al D.G.A.S.M.B., aprobat de Primarul General.
– Referatul P.M.B. – D.M.R.U., nr. 1981/1/24.03.2014 înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 1251/27.03.2014, privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din statul de funcţii al D.G.A.S.M.B., aprobat de Primarul General.

Nr.

crt.

Funcţia Serviciul/ Compart Poziţia stat funcţii Condiţii specifice de participare la concurs Condiţii specifice referitoare la studii Data concurs

1

arhivar Biroul Registratură 9 – cunoştinţe operare PC -absolvent de studii generale (8 clase)/ mediireprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

2

consilier juridic gr prof II Biroul Juridic, Legislaţie 13 – cunoştinţe operare PC – constituie avantaj experienţă în domeniu – studii superioare juridice de lungă durată absolvite cu examen de licenţă Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

3

inspector SSD gr prof IA Serviciul Resurse Umane 31 – cunoştinţe operare PC – experienţă în activitatea de resurse umane min 4 ani- experienţă în întocmirea dosarelor de pensie – studii superioare de scurtă durată absolvite cu examen de licenţă – certificat de inspector resurse umane Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

4

sef serviciu SII Serviciul Achizitii publice 65 – cunoştinţe operare PC – min 5 ani vechime în muncă şi minim 2 ani activitate în domeniul achizitiilor publice in institutiile publice -studii superioare economice de lungă durată absolvite cu examen de licenţă Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

5

inspector specialitate SII Serviciul Protecţia Copilului 129 – cunoştinţe operare PC – studii superioare de lungă durată absolvite cu examen de licenţă, de preferat în domeniul socio-uman Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

6

pedagog S gr prof IA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Omide” 137 -experienţa generală de cel puţin 3ani -absolvent cu diplomă de licenţă de studii superioare din domeniul stiintelor socio-umane,-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

7

îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Scăpărici” 145 -experienţa generală de cel puţin 3 ani -absolvente de studii generale (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

8

asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Alex” 174 -experienţa generală de cel puţin 1 an și o experienta de minim 6 luni in domeniul puericulturii -absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;
avizul OAMGMAMR medicină generală;
asigurare profesională
Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

9

îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 La Bunici” 189 -experienţa generală de cel puţin 3 ani -absolvente de studii generale (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

10

animator socio educativ M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 La bunici” 196 -experienţa generală de cel puţin 6 luni- reprezinta un avantaj experiența in lucrul cu copii -absolvent cu diplomă de bacalaureat de studii medii, de preferat în domeniul socio-uman-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

11

educator S Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Maria” 202 -experienta de minim 1 an în lucrul direct cu copiii şi în planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv educative – studii superioare de lungă durată absolvite cu examen de licenţă, din domeniul ştiinţelor socio-umane, inclusiv modul pedagogic Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

12

îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Curcubeul magic” 219 -experienţa generală de cel puţin 3 ani -absolvente de studii generale (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

13

pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Curcubeul magic” 228 -cel puţin 6 luniexperiența in lucrul cu copii cu nevoi speciale/dizabilităţi -absolvent diplomă de bacalaureat de studii medii în domeniul socio-uman.-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

14

pedagog M tr prof IA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Curcubeul magic” 239 -experienţa generală de cel puţin 3 ani-reprezinta un avantaj experiența in lucru cu copii -absolvent de studii medii în domeniul socio-uman-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

15

Mediator MI Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Curcubeul magic” 244 – reprezinta un avantaj experiența in lucru cu copii 0-3 ani -absolvent cu diplomă de bacalaureat de studii medii în domeniul socio-uman.-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

16

pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Norişorul jucăuş” 248 -cel puţin 6 luniexperiența in lucrul cu copii cu nevoi speciale/dizabilităţi -absolvent diplomă de bacalaureat de studii medii în domeniul socio-uman.-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

17

animator socio educativ M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Steluţe zâmbitoare” 256 -experienţa generală de cel puţin 6 luni- reprezinta un avantaj experiența in lucrul cu copii -absolvent cu diplomă de bacalaureat de studii medii, de preferat în domeniul socio-uman-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

18

pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Steluţe zâmbitoare” 267 -cel puţin 6 luniexperiența in lucrul cu copii cu nevoi speciale/dizabilităţi -absolvent diplomă de bacalaureat de studii medii în domeniul socio-uman.-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

19

îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic” 292 -experienţa generală de cel puţin 3 ani -absolvente de studii generale (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

20

îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic” 297 -experienţa generală de cel puţin 3 ani -absolvente de studii generale (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

21

pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic” 300 -cel puţin 6 luniexperiența in lucrul cu copii cu nevoi speciale/dizabilităţi -absolvent diplomă de bacalaureat de studii medii în domeniul socio-uman.-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

22

animator socio educativ M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu pitici” 316 -experienţa generală de cel puţin 6 luni- reprezinta un avantaj experiența in lucrul cu copii -absolvent cu diplomă de bacalaureat de studii medii, de preferat în domeniul socio-uman-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

23

pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu pitici” 326 -cel puţin 6 luniexperiența in lucrul cu copii cu nevoi speciale/dizabilităţi -absolvent diplomă de bacalaureat de studii medii în domeniul socio-uman.-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

24

pedagog MIA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu pitici” 330 -experienţa generală de cel puţin 3 ani-reprezinta un avantaj experiența in lucru cu copii -absolvent de studii medii în domeniul socio-uman-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

25

îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu strumfi” 344 -experienţa generală de cel puţin 3 ani -absolvente de studii generale (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

26

Sef serviciu SII Serviciul protecţia persoanelor adulte 380 – cunoştinţe operare PC – 5 ani vechime în muncă şi minim 2 ani activitate managerială relevantă în domeniul social -studii superioare de lungă durată absolvite cu examen de licenţă Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

27

Spălătoreasă G Biroul Gospodărire Complex Servicii 462 -constituie avantaj experienţa în domeniu -studii generale (8 clase) Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

28

Medic primar S Biroul Asisten ţă medicală 481 – 3 ani vechime în specialitate, medicina generala -studii superioare de lungă durată absolvite cu examen de licenţă, in domeniu, drept de practica Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

29

Infirmieră G Biroul Asisten ţă medicală 550 -constituie avantaj experienţa în domeniu-se solicită certificatul de absolvire a cursului de infirmiere -studii generale (8 clase) Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

30

Infirmieră G Biroul Asisten ţă medicală 568 -constituie avantaj experienţa în domeniu-se solicită certificatul de absolvire a cursului de infirmiere -studii generale (8 clase) Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

31

Infirmieră G Biroul Asisten ţă medicală 590 -constituie avantaj experienţa în domeniu-se solicită certificatul de absolvire a cursului de infirmiere -studii generale (8 clase) Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

32

Infirmieră G Biroul Asisten ţă medicală 591 -constituie avantaj experienţa în domeniu-se solicită certificatul de absolvire a cursului de infirmiere -studii generale (8 clase) Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

33

Infirmieră G Biroul Asisten ţă medicală 602 -constituie avantaj experienţa în domeniu-se solicită certificatul de absolvire a cursului de infirmiere -studii generale (8 clase) Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

34

Ingrijitoare G Biroul Asistenţă medicală 659 -constituie avantaj experienţa în domeniu -studii generale (8 clase) Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

35

Ingrijitoare G Biroul Asisten ţă medicală 668 -constituie avantaj experienţa în domeniu -studii generale (8 clase) Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

36

Inspector specialitate S I Serviciul Cantine Sociale Unitatea Ferentari 741 – cunoştinţe operare PC – studii superioare de lungă durată absolvite cu examen de licenţă Proba scrisa 15.10.2014Ora 10.00

37

1 post asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Curcubeul magic” 232 -experienţa generală de cel puţin 1 an și o experienta de minim 6 luni in domeniul puericulturii; -absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;
avizul OAMGMAMR medicină generală;
asigurare profesională
Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

38

1 post pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Alex” 164 -cel puţin 6 luniexperiența in lucrul cu copii cu nevoi speciale/dizabilităţi -absolvent diplomă de bacalaureat de studii medii în domeniul socio-uman.-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

39

1 post pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Steluţe zâmbitoare” 257 -cel puţin 6 luniexperiența in lucrul cu copii cu nevoi speciale/dizabilităţi -absolvent diplomă de bacalaureat de studii medii în domeniul socio-uman.-reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu Proba scrisa 15.10.2014Ora 12.30

Condiţii generale de participare la concurs:

 • are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul stabil în România
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit
 • are vârsta minimă regelementată de prevederile legale
 • are capacitatea deplină de exerciţiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Responsabilităţile posturilor vacantate, scoase la concurs în conformitate cu prevederile H.G. nr. 125/ 2013, sunt cele prevăzute în fişele de post.
Se solicită disponibilitatea de a lucra în program de ture şi desfăşurarea activităţii în alte servicii/ compartimente, în funcţie de necesităţile/ urgenţele apărute.
Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane – Str. Foişorului nr. 56-58 Sect.3 Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la data de 26.09.2014 inclusiv), între orele 8301630.
La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate şi orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, cerinţă a postului;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea apt pentru ocuparea postului de …….., pentru care candidează. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae – model european.

Procedura de desfăşurare
Concursul se va desfăşura la sediul din str. Foişorului nr. 56-58 sector 3 Bucureşti şi va avea următoarele etape:
I. Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu menţiunea admis/ respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.
În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.
Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afişează la sediul instituţiei, la data de 01.10.2014, ora 16.30 .
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretariat în maximum 2 zile lucrătoare de la afişare.
Contestaţiile se soluţionează şi se afişează la sediul instituţiei organizatoare în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
II. Proba scrisăse va desfăşura conform programării din tabelul de mai sus, în data de 15.10.2014 şi va consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă, în baza tematicii şi bibliografiei ataşate,
se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, cu afişarea rezultatelor în data de 16.10.2014, ora 16.30.
Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris.
Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.
Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai evaluează.
III. Interviul – se va desfăşura în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise (22.10.2014) şi va fi susţinut numai de candidaţii declaraţi admişi la celelalte probe.
Data exactă şi ora susţinerii interviului se va afişa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
Interviul se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, pe baza criteriilor de evaluare: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora (pt.funcţia de conducere); exercitarea controlului decizional (pt.funcţia de conducere); capacitate managerială (pt.funcţia de conducere).
Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.
Notă: Fiecare probă de concurs este eliminatorie.
Notarea probei scrise şi interviului se face, de regulă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Contestaţii
Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la oricare dintre probele concursului (probă scrisă, practică, interviu) pot depune contestaţie la Biroul Registratură, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Candidaţii pot contesta numai punctajul propriu obţinut.
În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.
Relaţii suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Persoană de contact: Ropotică Zenovia)


Prezentul anunţ a fost publicat astăzi 12.09.2014 la avizierul instituţiei şi pe site-ul www.dgas.ro

 

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU Zenovia ROPOTICĂ
Director General Şef serviciu Resurse umane

1. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de arhivar poz 9 în Statul de funcţii din cadrul Biroului Registratura

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Hotărârea nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
 4. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 5. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 6. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 7. Legea nr. 16/ 1996, republicată, Legea Arhivelor Naţionale
 8. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996,
 9. Ordin 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996
 10. Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 11. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 12. Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile publice;
 13. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

1. TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de arhivar poz 9 în Statul de funcţii din cadrul Biroului Registratura
1. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
2. – Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
4. – Obligaţiile lucrătorilor
5. – Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente
6. – Depunerea documentelor la Arhivele Nationale
7. – Accesul la informatiile de interes public
8. – Solutionarea petitiilor
9. – Atributiile serviciului resurse umane

2. BIBLIOGRAFIApentru concursul de ocupare a postului de consilier juridic S gr. prof II în cadrul Biroului Juridic, Legislaţie, poziţia 13 în Statul de funcţii

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 7. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 8. Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile publice;
 9. Legea nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ;
 10. Legea nr. 341/2004 – legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989;
 11. HCGMB nr. 242/2005privind aprobarea documentelor obligatorii, procedurilor şi a criteriilor de întocmire a listei privind atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă beneficiarilor prevederilor legii recunostinţei faţă de eroii-martiri şi luptători care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004;
 12. HCGMB nr. 125/ 2011 – privind aprobarea atributiilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Minicipiului Bucureşti referitoare la înhumarea persoanelor fără aparţinători care decedează pe raza Municipiului Bucureşti;
 13. Legea nr. 292/ 2011 legea asistenţei sociale;
 14. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.
 15. Codul de procedura civila
 16. Drept comercial

2. TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de consilier juridic S gr. prof II în cadrul Biroului Juridic, Legislaţie, poziţia 13 în Statul de funcţii

 1. Activitatea consilierului juridic (atributii, competente, raspunderi)
 2. Reprezentarea intereselor angajatorului in fata instantelor de judecata, a autoritatilor si institutiilor publice.
 3. Recuperare debite (proceduri, formalitati).
 4. Contracte civile si comerciale (negociere, avizare, clauze, raspundere contractuala).
 5. Calitatea de salariat– reglementari legale
 6. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 7. Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 8. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 9. Obligaţiile lucrătorilor
 10. Accesul la informatiile de interes public
 11. Solutionarea petitiilor
 12. Procedura de solutionare a cererilor in contenciosul administrativ
 13. Atributiile Biroului Juridic, Legislatie

3. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de inspector SSD gr. prof IA poz 31 în Statul de funcţii din cadrul Serviciului Resurse Umane

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Hotărârea nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
 4. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 5. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 6. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 7. Ordinul nr. 64/ 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă;
 8. Ordinul nr. 1616/ 2011 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă prevăzut în anexa la Ordinul nr. 64/ 2003;
 9. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 250 din 8 mai 1992*) privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 11. Ordonanţa de urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Legea Cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
 13. Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
 14. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

3. TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de inspector SSD gr. prof IA poz 31 în Statul de funcţii din cadrul Serviciului Resurse Umane
1. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
2. – Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
4. – Obligaţiile lucrătorilor
5. – Registrul general de evidenta a salariatilor
6. – Modelul cadru al contractului individual de munca
7. – Salarizarea personalului platit din fonduri publice
8. – Concediul de odihnă, concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică
9. – Atributiile serviciului resurse umane
10. – Sistemul unitar de pensii publice

4. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Şef Serviciu SII în cadrul Serviciului Achiziţii publice

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare
 7. H.G. nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 8. H.G. nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Ordinul nr 305/ 2011, al preşedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie
 10. Ordin nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
 11. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

4. TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Şef Serviciu SII în cadrul Serviciului Achiziţii publice
1. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
2. – Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
4. – Obligaţiile lucrătorilor
5. – Achizitiile publice efectuate de institutiile publice/ Atribuirea contractelor de achizitie publica
6. – Formularea criteriilor de calificare şi selecţie
7. – Atributiile serviciului achizitii publice
8. – Controlul intern managerial

5. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de inspector specialitate S gr. prof II în cadrul Serviciului Protecţia Copilului
1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
6. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
7. Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
8. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale;
9. Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
10. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
11.H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

5. TEMATICApentru concursul de ocupare a postului de inspector specialitate S gr. prof II în cadrul Serviciului Protecţia Copilului
1. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
2. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
4. – Obligaţiile lucrătorilor
5. – Drepturile copilului; Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului
6. – Asistenţa socială a copilului şi a familiei;
7. Construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială;
8. – Soluţionarea petiţiilor
9. – Atribuţiile Serviciului Protecţia Copilului
6. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de (6 posturi) îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

6. TEMATICApentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
2. Instituții de asistență social
3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecție copilului
5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
6. Norme generale de conduită a personalului contractual
7. Obiectivele generale ale educației timpurii
8. Drepturile copilului
9. Norme igienico-sanitare de curatenie si dezinfectie in colectivitatile de copii
10. Măsuri specifice de prevenire a accidentelor în activitățile cu copii
11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.
7. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de (7 posturi) pedagog recuperare M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.n>

7. TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog recuperare M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
2. Instituții de asistență socială
3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
6. Norme generale de conduită a personalului contractual
7. Obiectivele generale ale educației timpurii
8. Drepturile copilului
9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.
8. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de educator S în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

8. TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de educator S în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
2. Instituții de asistență socială
3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
6. Norme generale de conduită a personalului contractual
7. Obiectivele generale ale educației timpurii
8. Drepturile copilului
9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
11. Atribuții specifice educatorului în centrul de îngrijire și educație timpurie
11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

9. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de animator socio educativ M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.
9. TEMATICApentru concursul de ocupare a postului de animator socio educativ M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
2. Instituții de asistență socială
3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
6. Norme generale de conduită a personalului contractual
7. Obiectivele generale ale educației timpurii
8. Drepturile copilului
9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

10. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de (2 posturi) pedagog M tr prof IA în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
5.Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti,www.pmb.ro/acte administrative.

10. TEMATICApentru concursul de ocupare a postului de (2 posturi) pedagog M tr prof IA în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
2. Instituții de asistență socială
3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
6. Norme generale de conduită a personalului contractual
7. Obiectivele generale ale educației timpurii
8. Drepturile copilului
9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.
11. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog S tr prof IA în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

11. TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog S tr prof IA în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
2. Instituții de asistență socială
3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
6. Norme generale de conduită a personalului contractual
7. Obiectivele generale ale educației timpurii
8. Drepturile copilului
9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

12. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical PL în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. Codul de conduită și deontologie din 9 iulie 2009 al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
3. Ordin nr. 1.668 /2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Anexa 1.II. Atribuțiile asistentei medicale
4. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
5. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
6. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
7. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
8. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

12. TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical PL în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
2. Instituții de asistență socială
3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
6. Norme generale de conduită a personalului contractual
7. Obiective generale ale educației timpurii
8. Drepturile copilului
9. Atribuțiile asistentei medicale în centrul de îngrijire și educație timpurie
10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

13. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de mediator M tr prof I în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

13. TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de post de de mediator M tr prof I în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
2. Instituții de asistență socială
3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
6. Norme generale de conduită a personalului contractual
7. Obiectivele generale ale educației timpurii
8. Drepturile copilului
9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

14. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Şef Serviciu SII în cadrul Serviciului Protecţia persoanelor adulte

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Legea nr. 292/ 2011 a asistenţei sociale;
 7. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 8. Legea nr. 270/2008 pentru modificarea legii nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
 9. Legea nr. 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 10. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 95/2003;
 11. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
 12. Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public
 13. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 14. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 15. Ordin nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
 16. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

14. TEMATICApentru concursul de ocupare a postului de Şef Serviciu SII în cadrul Serviciului Protecţia persoanelor adulte
1. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
2. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
4. – Obligaţiile lucrătorilor
5. – Asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
6. – Construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială
7. – Servicii si prestatii sociale, Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
8. – Controlul intern managerial
9. – Informatiile de interes public
10. – Solutionarea petitiilor
11. – Combaterea si prevenirea violentei in familie
12. – Drepturile persoanelor cu handicap
13. – Atribuţiile Serviciului Protecţia persoanelor adulte

15. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de (5 posturi) infirmieră G în cadrul Biroul asistenţă medicală
1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr. 17/2000, lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata
4. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

15. TEMATICApentru concursul de ocupare a postului de infirmieră G în cadrul Biroul asistenţă medicală
1. Răspunderea disciplinară
2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
3. Atribuţiile Biroului asistenţă medicală
4. Serviciile comunitare asigurate persoanelor varstnice in camine

16. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare G în cadrul Biroul asistenţă medicală

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

16. TEMATICApentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare G în cadrul Biroul asistenţă medicală
1. Răspunderea disciplinară
2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
3. Atribuţiile Biroului asistenţă medicală

17. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de (1post) inspector specialitate S gr prof I în cadrul Serviciului Cantine Sociale
1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
6. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale;
7. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social;
8. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

17 . TEMATICApentru concursul de ocupare a postului de (1post) inspector specialitate S gr prof I în cadrul Serviciului Cantine Sociale
1. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
2. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
4. – Obligaţiile lucrătorilor
5. – Personalul din sistemul de asistenţă socială
6. – Cantinele de ajutor social
7. – Atribuţiile Serviciului Cantine Sociale

18. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de spalatoreasa G în cadrul Biroul asistenţă medicală
1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

18. TEMATICApentru concursul de ocupare a postului de spalatoreasa G în cadrul Biroul asistenţă medicală
1. Răspunderea disciplinară
2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
3. Atribuţiile Biroului asistenţă medicală

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU Zenovia ROPOTICĂ
Director General Şef serviciu Resurse umane

Articole Similare

Sari la conținut