În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.27, alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare și art. 1 al H.G. nr. 1060 din 06 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, demarează procedura de angajare de personal contractual pe durată determinată, fără concurs, în perioada stării de alertă, cu încetarea de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, pentru posturile vacante din tabelul următor.

Tot Anuntul

 

Anexe:

Cerere
Declaratie cazier
Declaratie alerta
Declaratie pandemie
Declaratie date cu caracter general