Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

AJUTOR SOCIAL COMUNITAR PENTRU PENTRU FAMILIA MONOPARENTALĂ

nov. 24, 2017 | Anunțuri

AJUTOR SOCIAL COMUNITAR PENTRU PENTRU FAMILIA MONOPARENTALĂ

CINE BENEFICIAZĂ DE AJUTORUL COMUNITAR PENTRU FAMILIA MONOPARENTALĂ?

Beneficiarii ajutorului comunitar pentru familia monoparentală sunt familiile cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, formate din persoana singură și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta. Ajutorul social comunitar se acordă lunar familiilor monoparentale, al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 530 lei inclusiv.

 

Ce înseamnă “familie monoparentală”?

O persoană singură care se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) este necăsătorită;
 2. b) este văduvă;
 3. c) este divorțată;
 4. d) al cărei soţ/soție este declarat/declarată dispărut/disparută prin hotărâre judecătorească;
 5. e) al cărei soţ/sotie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 6. f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);
 7. g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepţia asistentului maternal profesionist.

Condiții de acordare

 • Părintele are domiciliul sau reședința pe raza municipiului București;
 • Figurează în baza de date de la nivelul D.G.A.S.P.C. de sector ca beneficiar al alocației de susţinere pentru familia monoparentală
 • Stimulentul se acordă doar prin virament bancar

 

 

Obligațiile beneficiarilor

 • În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul ajutorului social comunitar are obligația ca, în termen de maxim 15 zile,
 • A) să comunice în scris modificările intervenite la D.G.A.S.P.C. de sector și să prezinte documente doveditoare;
 • B) să depună la D.G.A.S.M.B. o nouă cerere privind modificarea cuantumului însoțită de o declarație privind modificările intervenite, documente care se înregistrează la punctele de lucru ale DGASMB.
 • Modificarea cuantumului se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

 

Beneficiul de asistență socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile care au dus la stabilirea dreptului, conform situației centralizatoare transmisă lunar de către D.G.A.S.P.C. sector.

 

ACTE NECESARE

 1. Cerere tip – puteți descărca cererea de pe www.dgas.ro sau o primiți la locația de depunere
 2. Declarație privind componența familiei – se completează la locațiile de depunere sau se poate veni cu ea completată, după ce se descarcă de pe www.dgas.ro
 3. Extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar.
 4. Adeverință emisa de organele fiscale prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul de stat/local

 

CUANTUM

Cuantumul ajutorului social comunitar lunar pentru familia monoparentală, este:

– pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei inclusiv, după cum urmează: 300 lei pentru familia cu un copil, 600 lei pentru familia cu 2 copii, 900 lei pentru familia cu 3 copii și 1200 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii;

 

pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 201 lei şi până la 530 lei inclusiv, după cum urmează: 200 lei pentru familia cu un copil, 400 lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copii și 800 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii.

UNDE SE DEPUN ACTELE NECESARE OBȚINERII AJUTORULUI SOCIAL COMUNITAR PENTRU PENTRU FAMILIA MONOPARENTALĂ

Dosarul se depune, începând cu data de 4 Decembrie 2017, la următoarele locaţii:

SECTORUL 1

Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 1 vor depune cererea la CENTRUL DE MENTORAT PENTRU STRUCTURILE ECONOMIEI SOCIALE din Șos. Ștefan cel Mare nr. 1, sector 1 (intersecție Bdul. Iancu de Hunedoara cu Calea Dorobanților)

SECTORUL 2

Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 2 vor depune cererea la CENTRUL DE INFORMARE ȘI CONSILIERE PENTRU CETĂȚENI din Șos. Ștefan cel Mare, nr 38, sector 2 ( vis-à-vis de Aleea Circului)

SECTORUL 3

Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 3 vor depune cererea la SPĂLĂTORIA SOCIALĂ din Str. Armeniș nr.2, sector 3 (zona Trapezului, pe partea cu Mega Image)

SECTORUL 4 si 5

Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 4 și pe raza sectorului 5 vor depune cererea la SPĂLĂTORIA SOCIALĂ din Aleea Turnu Magurele, nr. 17, sector 4 (Complex OMINIS, stația RATB Ciceu)

SECTORUL 6

Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 6 vor depune cererea la SPĂLĂTORIA SOCIALĂ din Drumul Taberei nr 24, sector 6 ( Complex Favorit, intrarea din str. Pravăț)

Cerere

Declaraţie pe propria răspundere

Articole Similare

Sari la conținut