CENTRALIZATOR

cu rezultatul selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 02.06.2022 la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

Tot Centralizatorul