Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Inscrieri la centrul CURCUBEUL MAGIC!

iun. 5, 2013 | Anunțuri

Centrul CURCUBEUL MAGIC primește dosarele de înscriere ale copiilor 0-3 ani!

Centrul se adresează doar copiilor ai căror părinți (fie mama, tatăl sau reprezentantul legal) se află în perioada legală de creștere a copilului și doresc să se întoarcă la locul de muncă înainte de expirarea acestei perioade sau se vor întoarce la locul de muncă în maxim 3 luni de la momentul depunerii cererii și fac dovada în acest sens. De asemenea, părinții nu trebuie să aibă datorii, impozitate neachitate, amenzi neplătite față de bugetul local sau de stat.

Cererile pentru înscriere vor fi depuse la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (D.G.A.S.M.B.), cu sediul în Str. Foisorului nr. 56-58, sector 3, Bucureşti, de luni-vineri, între orele 9-15, însoțite de următoarele documente, într-o primă etapă:

  • Cerere din partea unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal;
  • Copie după certificatul de naştere al copilui pentru care se solicită admiterea în Centru;
  • Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal (Certificat de naştere, buletin de identitate/carte de identitate, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, deces, etc.);
  • Copii ale actelor de identitate (certificate de naştere) ale celorlalţi copii (dacă este cazul);
  • Adeverinţe de salariat ale părinţilor/ reprezentanţilor legali.
  • Adeverinţă eliberată de Direcţia Taxe şi impozite locale;
  • Fişa medicală copil cu fisa de imunizare completata la zi ( de la medicul pediatru al copilului);
  • Aviz de intrare în colectivitate (Adeverinţă medicală din care să rezulte că acesta este apt pentru colectivitate);
  • Adeverinţe medicale părinţi ( de la medicul de familie).

Articole Similare

Sari la conținut