Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ERATA DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI: PENTRU ACHIZITIA SI PRODUCTIA A UNEI CASETE LUMINOASE – Nr.55 /25.03.2015

mart. 25, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Nr.55 /25.03.2015

Dintr-o eroare de redactare, Secțiunea ”7. Descrierea obiectului contractului”, a fost încărcată greșit, respectiv specificațiile tehnice nu corespund cu obiectul achiziției (sunt prezentate specificații tehnice pentru conectare la rețele informatice și nu pentru casetă luminoasă

Punctul 7. Descrierea obiectului contractului, este:

SPECIFICAȚII TEHNICE

Propunerea tehnică se va întocmi cu respectarea cerinţelor tehnice obligatorii pentru produsul/serviciul care urmează a se livra/presta conform specificaţiilor detaliate.

Prestatorul va presta servicii de editare, productie şi livrare a firmei luminoase exterioare ce trebuie livrată către beneficiar.

Specificatii tehnice pentru produs:

Caseta/firma luminoasă are rolul de a oferi o cât mai mare vizibilitate Structurii de Economie Socială 1 înfiinţată în cadrul proiectului.

Pentru produsul de mai jos, prestatorul are obligaţia să realizeze machetă, respectându-se caracteristicile prevăzute în prezentul document.

Concepţia grafică, cromatică şi partea scrisă vor fi asigurate de prestator, punându-se accent pe inovaţie, atât în materie de grafică cât şi de concept şi vor fi aprobate de beneficiar.

Beneficiarul va pune la dispoziţie informaţiile pe care le deţine, necesare elaborării variantei finale a firmei luminoase (denumire structură de economie sociala etc.).

Înainte de realizarea materialului, Prestatorul are obligaţia de a trimite macheta în format scris şi/sau electronic la Beneficiar pentru aprobare.

Cerinţele pentru realizarea casetei luminoase sunt următoarele:

1. Casetă luminoasă SES 1 – Caracteristici:

 • Dimensiuni: 90 cm x 70 cm
 • litere volumetrice luminoase cu led-uri
 • litere volumetrice luminoase din aluminiu cu fețe din plexiglas. Pentru fiecare literă în parte iluminarea este realizată de led-uri verzi și albastre. Culori foarte puternice rezultate din lumina colorată a led-urilor și nu din fața literei. Ziua literele au același aspect.
 • Literele au grosimea de 100 mm
 • Sistem de prindere: rezistent
 • combinația placută între verde și albastru să urmeze întocmai logo-ul beneficiarului
 • intrados din table de aluminiu de 1,50 mm grosime
 • instalaţia electică şi de iluminat se realizează conform standardelor în vigoare
 • garnituri de etansare împotriva apei pluviale
 • caseta luminoasă va fi prevazută cu orificii de prevenire a condensului, distribuite astfel încât să nu afecteze aspectul estetic al acesteia
 • sistem de prindere rezistent, adaptat expunerii firmei luminoase la exterior
 • În partea superioară a ansamblului descris mai sus se va aplica o plăcuţă ce va conţine siglele prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2007-2013 în România, aşa cum vor fi ele comunicate de către Beneficiar.

Executantul va asigura serviciile de grafică şi design pentru firma luminoasă.

Prestatorul va respecta condiţiile specifice de securitate şi sănătate a muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţiei mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Prestatorul se obligă să asigure transportul până la destinaţia finală menţionată în documentaţie, să asigure montajul necesar punerii în funcţiune şi serviciile de mentenanţă.

Garanţia acordată pentru produs va fi de minim 2 (doi) ani.

În momentul livrării produsul va fi însotit de certificat de calitate si/sau declaraţie de conformitate.

IV. OFERTA PRESTATORULUI

IV.1. Oferta tehnică

 • Prestatorul trebuie să înainteze oferta sa completă, în conformitate cu prezentul document.
 • Toate inscripţionările necesare în vedera livrării produsului, vor fi realizate numai după obţinerea „Bunului de Tipar“ (BT-ului) în dublu exemplar, de la finanţator, iar apoi de beneficiar.
 • Prestatorul va delega o persoană de contact cu rolul de manager de proiect, care va fi disponibilă pentru beneficiar pe perioada întregului contract pentru a primi informaţiile relevante pentru îndeplinirea obiectivelor contractului, pentru a răspunde solicitărilor beneficiarului, fiind întotdeauna informată complet asupra progresului activităţilor asumate prin contract şi responsabilă pentru acesta.
 • Prestatorul va executa toate reviziile de îmbunătăţire necesare pentru finalizarea propunerilor ofertate, în conformitate cu răspunsul beneficiarului.

Condiţii legate de conferirea caracterului unitar al produselor:

 • Drepturile de autor pentru produsul achiziţionat rămân în proprietatea beneficiarului.
 • Produsul trebuie realizat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, respectând principiul siguranţei şi al protecţiei mediului.

Condiţiile predării produsului finit:

 • Produsul finit va fi preluat de către beneficiar dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
  • satisface în toate privinţele specificaţiile tehnice precizate în prezentul document;
  • produsul este de o calitate ireproşabilă şi pregătit pentru utilizare;
  • recepţia se va executa pe baza fişei tehnice;

produsul va fi livrat pe bază de comandă la locul indicat de

 

Nr. Crt.

Produs

UM

Preţ/UM, cu TVA -lei-

Cantitate

Valoare totală lei cu TVA

producție casete luminoase structuri economie sociala

Buc.

X

1

X

TOTAL:

W

Preţul ofertat va include toate cheltuielile (inclusiv cheltuielile de transport, s.a) in vederea asigurării furnizării produselor solicitate prin prezenta documentaţie.

Întocmit,

Tatiana Mirela MIHAI

Resonsabil stuctură economie socială 1

Articole Similare

Sari la conținut