Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI: PENTRU ACHIZITIA UNOR MATERII PRIME CEAINARIE – Nr. 48/23.03.2015

mart. 23, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Nr. 48/23.03.2015

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI

PENTRU ACHIZITIA UNOR MATERII PRIME CEAINARIE

 

Achizitor: SC SANTHE FITOCEANIARIE SRL
Titlul proiectului POSDRU : „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!”
ID proiect POSDRU: 143889
Calitatea achizitorului în

cadrul proiectului

Structură de economie socială cu personalitate juridică proprie
 1. INFORMATII GENERALE
  1. Achizitor:
Denumire: SC SANTHE FITOCEANIARIE SRL

Sediul în social în Ilfov, com. Brănești, sat Brănești, str. Petre Ionel, nr. 109

Persoană de contact:Chirilă Dumitru Dănuț Telefon: 0722796041
E-mail: fitoceainarie@yahoo.ro
Adresă de internet: www.proiecteconomiesociala.ro; www.dgas.ro

1.2.

a) Calendarul procedurii

ETAPA

DATA

Transmiterea spre publicare a anunţului de participare

23.03.2015

Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei pentru ofertanţi

23.03.2015

Primirea de clarificari privind documentaţia pentru ofertanţi

28.03.2015

Transmiterea răspunsurilor la clarificari

30.03.2015

Data limita pentru primirea ofertelor

31.03.2015

Deschiderea ofertelor

31.03.2015

Evaluarea ofertelor

31.03.2015

Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii

01.04.2015

b) Adresa unde se primesc ofertele si unde pot fi solicitate clarificari: str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, București, www.proiecteconomiesociala.ro, www.dgas.ro ;

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor, stabilit in documentatia pentru ofertanti, sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus, nu va fi evaluata de achizitor, aceasta fiind pastrata la sediul achizitorului.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1. Descriere

 

2.1.1. Denumireacontractului de achizitie:

Titlu: CONTRACT DE ACHIZIŢIE de materie prima ceainarie, cod CPV: 15800000-6 Diverse produse alimentare; CPV 15860000-4 Cafea, ceai şi produse conexe

2.1.2. Descriere produselor ce vor fi achizitionate

Se vor achizitiona materiale auxiliare structura economie sociala 2, necesare pentru dotarea unei structuri de economie socială- SC SANTHE FITOCEANIARIE SRL

Achiziţia se desfăşoară în cadrul proiectului „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!” – ID 143889

Descrierea şi caracteristicile tehnice minime sunt detaliate la punctul 7 „Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice)” din prezenta documentaţie.

2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii
Executie

Proiectare si executie

Realizare prin orice mijloace

corespunzatoare cerintelor

specificate de achizitor

Cumparare Categoria serviciului
Principala locatie a lucrării : Principalul loc de livrare: str. Lipscani, nr. 104, parter, sector 3, București Principalul loc de prestare:
2.1.4. Durata contractului de achizitie

Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 30.09.2015.

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

 

Pretul cel mai scăzut x
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Cerinţele impuse în prezenta documentaţie la pct. 7 – DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE) sunt cerinţe minime.

Oferta care va fi declarată câştigătoare va fi acea ofertă care răspunde la toate cerinţele minime obligatorii solicitate şi a cărei ofertă financiară conţine preţul cel mai scăzut.

3.1 VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI –120,000.00 lei cu tot cu TVA; 96,774.19 lei fără TVA

Prezenta achizitie se supune prevederilor Art. 141, aliniat 2, litera e) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (Codul Fiscal)

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de

redactare a ofertei

Limba romana
4.2. Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei
4.3. Perioada minima

de valabilitate a ofertei

60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
4.4. Modul de

prezentare a ofertei

(tehnic si financiar)

Prezentarea ofertei se va face utilizind urmatoarele formulare- Anexa la prezenta documentatie:

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform- Formularului 1

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform- Formularului 2;

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform – Formularului 3;

Scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic – Formular 4.

Declaratie privind conflictul de interese conf. OUG 66/2011 – Formular 5

Formular de oferta- Formular 6

Centralizator preturi – Formular 7

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a produselor solicitate conform specificațiilor tehnice.

Ofertele se depun intr-un exemplar original, prin curier sau direct de către un reprezentant al ofertantului, la adresa din str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, Bucuresti ,pana cel tarziu in data de 31.03.2015 ora 12.00.

Ofertele transmise prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

Oferta primită la altă adresă decât cea stabilită în documentaţia de atribuire în cadrul acestei secţiuni, sau primită după termenul limită de depunere a ofertelor, va fi returnată nedeschisă.

4.5. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Ofertele depuse nu pot fi retrase sau modificate.

4.6 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de

solutionare a contestatiei

Eventualele contestaţii se pot depune la Achizitor şi apoi la Instanţa Competentă.

Contestaţiile se pot depune în termen de 3 zile calendaristice de la notificarea rezultatului pe site-ul www.fonduri-ue.ro

4.7 Clauzele contractuale

obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/modificare a pretului contractului de achizitie

Nu se accepta modificarea pretului pe parcursul derularii contractului.

5. Evaluarea ofertelor

5.1. Evaluarea ofertei tehnice

Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu cerinţele minime obligatorii mentionate in Specificatiile Tehnice. Oferta tehnică care nu îndeplineşte caracteristicile minime va fi respinsă.

5.2. Evaluarea ofertei financiare

Ofertele care depăşesc valoarea estimată vor fi respinse.

5.3. Informare ofertanţi

Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin publicarea Notei justificative pe site-ul www.fonduri-ue.ro

6. ALTE INFORMAŢII

6.1. Procedura de achiziţie: Procedura simplificată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/15.10.2013privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”

7. Descrierea obiectului contractului

SPECIFICAȚII TEHNICE

Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice si cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii.

Livrare: Livrarea produselor se va face la sediul AC si punctele de lucru ale AC. Cantitatile necesare si specificatiile tehnice sunt prezentate mai jos:

 

Nr. crt.

PRODUS

Cantitate

Luni

Total

Caracteristici tehnice

Ceai cu fructe Orange & Apple

45 piramide

6

270 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Ceaiul cu portocale si mere. Bucati de mere, portocale si ierburi se combina in fiecare pliculet de ceai piramidal pentru a produce o bautura fara cofeina, un punch de fructe ambalat.

Ceai cu fructe Teddy Bear’s Choice 75 piramide

6

450 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Amestec de fructe uscate și plante . Caramelul cremos amestecat cu dulceata de la fructe de padure, pline de vitamina C.

Ceai de fructe Apple Spiced

75 piramide

6

450 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele:Amestec de fructe uscate si plante. Aroma: Mere dulci si note de condimente. Ingrediente: Mere de cea mai buna calitate uscate natural, hibiscus, ghimbir uscat natural, nucsoara, scortisoara, cuisoare, piper, stevia, petale de albastrele si arome naturale

Ceai de fructe Delicious Berry

75 piramide

6

450 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele:Amestec de fructe uscate si ierburi. Aroma: Fructata minunata

Gust: Fructat, acrisor, fin si delicat cu dulceata naturala

Continutul de cofeina: Fara

Ingrediente: Hibiscus de cea mai buna calitate, boabe de soc, coacaze negre uscate si arome naturale.

Ceai de plante Harmony Herbal

45 piramide

6

270 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele: Plante si fructe taiate grosier

Aroma: Amestec minunat de fructe si condimente slabe

Continutul de cofeina: Fara

Ingrediente: Macese, anason, zmeura, urzica, lemn dulce, nucsoara, rooibos, cuisoare, petale de galbenele si sofranel

Ceai negru Apple & Cinnamon

45 piramide

6

270 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele: Orange Pekoe, procesate prin metoda Orthodox

Aroma: Note de mar si scortisoara

Continutul de cofeina Aprox. 27 – 35 mg per ceasca

Ingrediente: Ceai negru premium, bucati de mere uscate, bucati de scortisoara, bucati de mere uscate congelate, frunze de mur, petale de sofranel si arome naturale.

Ceai negru Earl Grey

75 piramide

6

450 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele: Ortodox Orange Pekoe

Aroma: Buchet floral din ceai de Ceylon combinat in note subtile cu ulei natural de bergamota

Continutul de cofeina: Aprox intre 27- 35mg

Ingrediente: Ceai negru de cea mai buna calitate, petale de albastrele, arome naturale

Ceai negru English Breakfast

75 piramide

6

450 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele: Orthodox Blend – Flowery Pekoe (FP)

Aroma Bogata de ceai, cu note hranitoare

Continutul de cofeina: Aprox. 27- 35 mg per ceasca

Ingrediente: Ceai negru de cea mai buna calitate

Ceai negru Lemon Ginger Ceylon

75 piramide

6

450 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele:Orthodox Orange Pekoe (OP)

Aroma: Note de lamaie proaspata si ghimbir

Continutul de cofeina:Aprox. 27 – 35 mg per ceasca

Ingrediente: Ceai negru de cea mai buna calitate, bucati de ananas uscat, lemongrass, bucati de ghimbir, petale de floarea-soarelui si galbenele si arome naturale.

Ceai negru Mayfair English Breakfast

45 piramide

6

270 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele:Amestec de Flowery Broken Orange Pekoe (FBOP), Broken Pekoe #1 (BP1), CTC si Orthodox

Aroma:Bogata, de ceai hranitor

Continutul de cofeina: Aprox. 27- 35 mg per ceasca

Ingrediente: Ceai negru de cea mai buna calitate, petale de sofranel uscate natural

Ceai Rooibos Fruit & Blossom

45 piramide

6

270 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele: Rooibos selectie de gradul 1. Frunze de un rosu inchis

Aroma: Buchet fructat cu note de lavanda

Continutul de cofeina: Fara

Ingrediente: Ceai Rooibos de cea mai buna calitate, coji de macese, coacaze negre si rosii uscate, frunze de trandafir, lavanda, stafide, petale de trandafir, afine uscate si arome naturale.

Ceai verde Genmaicha (a.k.a. Popcorn Tea)

45 piramide

6

270 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele: Genmaicha

Aroma: Proaspat și vegetativ, cu o nota de caramel

Continutul de cofeina: Aproximativ 20mg la o cana

Ingrediente: Ceai verde de cea mai buna calitate, orez prajit

Ceai verde Japan Sencha

75 piramide

6

450 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele: Sencha

Aroma: Buchete proaspete de ceai verde

Continutul de cofeina: Aproximativ 20mg la o cana

Ingrediente: Ceai verde premium

Ceai verde Jasmine Blossom

75 piramide

6

450 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele: Ceai verde aburit Jasmine Nr. 1 imbunatatit cu flori de iasomie

Aroma: Minunat buchet floral de iasomie

Continutul de cofeina: Aproximativ 20mg la o cana

Ingrediente: Ceai verde, petale de iasomie

Ceai verde Kaika Cherry Sencha

75 piramide

6

450 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele: Stil Japan Sencha si Kamairicha

Aroma: Proaspata cu nunate subtile de trandafir

Continutul de cofeina: Aprox 20mg la o cana

Ingrediente: Ceai verde sencha de cea mai buna calitate, petale de trandafiri si arome naturale

Ceai verde Summer Strawberry

75 piramide

6

450 piramide

Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)

Frunzele: Stil Japan Sencha si prajite in tigaie

Aroma: Note fructate, de capsune

Continutul de cofeina: Aproximativ 20mg la o cana.

Ingrediente: Ceai verde de cea mai buna calitate, bucati de capsune deshidratate si congelate, bucati de papaya deshidratata natural, arome naturale.

Ceai alb Kenya Tinderet 150 gr

6

900 gr

Ceai alb Kenya de cea mai buna calitate.
Ceai Oolong High Mountain Alishan 300 gr

6

1800 gr

Ceai oolong premium
Ceai verde matcha Izu Japanese 100 gr

6

600 gr

100% ceai verde

Frunze Gyocuro si Matcha facuta din ceai verde japonez de calitate suprema

Floare de ceai Summer Blossom 100 gr

6

600 gr

Ceai verde de cea mai buna calitate, flori de iasomie si galbenele

Ceai artizanal, confectionat si legat manual

Ceai verde Summer Strawberry 500 gr

6

3000gr

Ceai verde de cea mai buna calitate, bucati de capsune deshidratate si congelate, bucati de papaya deshidratata natural, arome naturale.
Ceai Rooibos Altogether Herbal 500 gr

6

3000 gr

Ceai Rooibos de cea mai buna calitate, lamaita, menta, fenicul, radacina de lemn dulce, frunze de mur, bucati de scortisoara
Ceai Rooibos Coffee & Amaretto 200 gr

6

1200 gr

Ceai Rooibos de cea mai buna calitate, bucati de mango uscat, chips-uri de iaurt, visine, ciulin rosu si arome naturale.
Ceai Rooibos Flame Orange & Red 500 gr

6

3000 gr

Ceai Rooibos, coji de portocale si arome naturale.
Ceai Rooibos Winter Star 500 gr

6

3000 gr

Rooibos, bucati de papaya, bucati de migdale si arome naturale
Ceai Rooibos Mint Chocolate 200 gr

6

1200 gr

Ceai Rooibos de cea mai buna calitate, menta organica, petale de galbenele, bucati de boabe de cacao si arome naturale
Ceai negru English Breakfast decofeinizat 200 gr

6

1200 gr

Ceai negru de cea mai buna calitate

Decofeinizat

Ceai negru Apple & Cinnamon 500 gr

6

3000 gr

Ceai negru premium, bucati de mere uscate, bucati de scortisoara, bucati de mere uscate congelate, frunze de mur, petale de sofranel si arome naturale.
Ceai negru Apricot & Peach 500 gr

6

3000 gr

Ceai negru de cea mai buna calitate, bucati de papaya uscate, bucati de caise si piersici uscate congelate, frunze de mur, petale de floarea-soarelui si galbenele si arome naturale.
Ceai negru Blueberry Burst 500 gr

6

3000 gr

Ceai negru de cea mai buna calitate, macese, afine, stafide, soc si arome naturale.
Ceai negru French Lavender Earl Grey 500 gr

6

3000 gr

Ceai negru de cea mai buna calitate, petale de lavanda si albastrele, arome naturale
Ceai negru Good Morning Grapefruit 500 gr

6

3000 gr

Ceai negru de cea mai buna calitate, coji de portocale uscate, bucati de papaya uscate, petale de sofranel si arome naturale.
Ceai negru Kuchipudi Masala Chai 500 gr

6

3000 gr

Ceai negru, ghimbir, coriandru, cardamom, scortisoara, cuisoare, piper negru
Ceai negru Lemon Ginger Ceylon 200 gr

6

1200 gr

Ceai negru de cea mai buna calitate, bucati de ananas uscat, lemongrass, bucati de ghimbir, petale de floarea-soarelui si galbenele si arome naturale.
Ceai negru Margaret’s Hope TGFOP 2nd Flush Darjeeling 500 gr

6

3000 gr

Ceai negru de cea mai buna calitate

Orthodox Tippy Golden Orange Pekoe inflorit

Ceai verde Japan Sencha 200 gr

6

1200 gr

Ceai verde premium

Sencha

Ceai verde Lemon Gunpowder 500 gr

6

3000 gr

Ceai verde de cea mai buna calitate, petale de galbenele, lime natural uscat, arome naturale.
Ceai verde Pomegranate & Hibiscus Gunpowder 500 gr

6

3000 gr

Ceai verde de cea mai buna calitate, hibiscus uscat natural, bucati de macese, arome naturale
Ceai verde Summer Strawberry 500 gr

6

3000 gr

Ceai verde de cea mai buna calitate, bucati de capsune deshidratate si congelate, bucati de papaya deshidratata natural, arome naturale.
Ceai verde Lemon & Lime 200 gr

6

1200 gr

Ceai verde de cea mai buna calitate, coaja de lamaie uscata natural, bucati de lime dulce, arome naturale
Ceai pentru copii Fairy Princess Fruit 500 gr

6

3000 gr

Bucati de mere de cea mai buna calitate uscate natural, hibiscus, macese, bucati de ananas, bucati de papaya, mure, bucati de capsune, coacaze negre, zmeura, arome naturale
Ceai de plante Mate Green Egyptian Lemon 500 gr

6

3000 gr

Green Mate de cea mai buna calitate, lamai uscate natural
Ceai de plante Time Out 500 gr

6

3000 gr

Flori de musetel de cea mai buna calitate, Rooibos, Lemon Balm, Lemon Verbena, flori de tei, anason, scortisoara, paie de ovaz, hamei, floarea pasiunii, bucati de coji de portocale.
Ceai cu fructe Real Fruit Comfort 500 gr

6

3000 gr

Petale de hibiscus, bucati de mere, bucati de macese, bucati de ananas (ananas, zahar, acid citric), bucati de papaya (papaya, zahar), struguri, aroma, bucati de cirese Morello, bucati de zmeura, coacaze rosii, bucati de capsune
Ceai cu fructe Tropical Mango 500 gr

6

3000 gr

Bucati de mere de cea mai buna calitate uscate natural, hibiscus, macese, arome naturale
Ceai de fructe Apple Spiced 200 gr

6

1200 gr

Mere de cea mai buna calitate uscate natural, hibiscus, ghimbir uscat natural, cardamom, scortisoara, cuisoare, piper, stevia, petale de albastrele si arome naturale
Ceai de fructe Exotic Strawberry Kiwi 500 gr

6

3000 gr

Bucati de mere uscate de cea mai buna calitate, hibiscus, macese si arome naturale.

Cafea

2500 gr

6

15Kg

5 pachete cafea Espresso – un amestec puternic si catifelat, cu un caracter distinct, in cea mai buna traditie italiana a cafelei expresso. 100% Arabic

Pachet 250 gr

5 pachete Cafea tare – cu continut in proportie de 70% Arabica, 30% Robusta si miscela, ce reuneste gustul si aroma celor mai bune soiuri Arabica si taria celor mai bune soiuri de Robusta

Pachet 250 gr

Cafea decafeinizata

2 Kg

6

12 Kg

Cafea decafeinizata, prajita , macinata , 100% arabica, macinata

ambare vid: 250g

Ulei de masline presat la rece

7 l

6

42 l

ulei de masline extra virgin organic obtinut din masline din soiurile Koroneiki si Tsounati, exclusiv prin procedee mecanice, presat la temperaturi foarte scazute. Extras sub stricta supraveghere de control al igienei si calitatii, este un produs de calitate superioara cu o aroma usor fructata, atat de caracteristica uleiului de masline cretan.

Nivelul de aciditate este sub 0,8 %.

Sticla de 500ml.

Otet balsamatic

4 l

6

24 l

Otet balsamic

Produs 100% natural, obtinut din struguri BIO din culturi certificate biologic.

Ambalat in sticle de 500 ml

Sare

3 kg

6

18 Kg

Sare de Himalaya

Ambalata in pungi de 500 gr.

Piper

1 kg

6

6 Kg

Piper negru macinat
Pungi gheata

2 pungi

6

12 pungi

Cuburile de gheata pura si cristalina produse cu un modern sistem integrat de fabricatie, ambalare si stocare proces tehnologic ce se conformeaza standardelor HACCP.

pungi de 2,5 kg

Lapte pasteurizat

1500 buc

6

90000 buc

Lapte ultrapasteurizat 10% grăsime, în ambalaj practic cu 10 căpacele a câte 7.5 grame
Miere

1500

6

90000 buc

Miere ambalata la plic nepersonalizat

Dimensiune plic: 9 x 3 cm

Gramaj: 12 gr.

Continut: miere poliflora 100% naturala

Ambalare: 500 plicuri / bax

Greutate: 6 kg / bax

Zahar (alb/brun)

1500 stick/plic

6

90000 buc

Zahar plic-stick 5 g

Mod de ambalare : 100 buc / punga , 10 pungi / bax

stick zahar alb: 800 buc

stick zahar brun: 600 buc

Diverse medicamente- Zaharina

15 buc

6

90 buc

Zaharina pastile 650buc

Se utilizeaza pentru indulcirea lichidelor de tipul ceai, lapte, compot, cafea, sucuri de fructe.

Compozitie:Zaharina sodica 25mg

Ambalate in recipiente cu sistem dozare o pastila

Lamai/lime/ portocale/grapefruit

200 Kg

6

1200 Kg

lamai verzi/lime: 10 kg/luna

lamai: 50 kg/luna

portocale: 100 kg/luna

grapefruit: 40 kg/luna

Ambalate in ladite si folii individuale fruct

Calitate superioara

Frisca naturala

2,5 l

6

15 l

Ambalata: Spray 250 ml

5 x Spray frisca, continut de smantana 52% si lapte degresat

5 x Spray frisca light fara zahar cu minim de calorii.

Topping

35 buc

6

210 buc

Topping ambalat individual, la un litru. Elaborat special pentru bauturile pe baza de cafea.

Tipuri de toppinguri, fara a se limita la acestea: caramel,ciocolata,fructe de padure,kiwi, frisca, menta, vanilie, mar verde, portocale, tiramisu etc

Dressing salata

1500 plicuri

6

90000 buc

Sosuri si dressinguri la doze de unica folosinta, gramaj plic: 30 gr. Practic, economic si igienic

Material ambalaj: pet cu polietilena.

Tipuri de sosuri (fara a se limita la acestea)> maioneza, ketchup dulce/iute, tartar, usturoi, cezar, remoulade, chili, pentru salata greceasca, etc

menta proaspata

10 caserole

6

60 caserole

menta proaspata

produs ambalat in caserola

gramaj: 30gr/caserola

CONDIŢII GENERALE

Procedura achiziţiei publice ACHIZIŢIE DIRECTĂ – Procedură conform instrucţiunilor AMPOSDRU şi a normelor/prevederilor legale în vigoare

1. CONDIŢII LEGATE DE CAPACITATEA OFERTANTULUI DE A OFERI PRODUSELE CERUTE

 • Furnizorul va delega o persoană de contact ce va menţine relaţia cu Autoritatea Contractantă pe perioada întregului contract.
 • Furnizorul va executa toate reviziile de îmbunătăţire necesare pentru finalizarea propunerilor ofertate, în conformitate cu feedback-ul Autorităţii Contractante.
 • Pregătirea, implementarea şi gestionarea tuturor activităţilor ce fac obiectul acestor specificații tehnice şi al viitorului contract, încheiat în urma derulării procedurii de achiziţie publică, se va face sub directa supraveghere şi cu participarea Autorităţii Contractante.

2. CONDIŢIILE PREDĂRII MATERIALELOR FINALE

Produsele vor fi acceptate de către Autoritatea Contractantă, cu condiţia ca acestea să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

 • Produsele vor fi livrate în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziţie,în prima lună, urmând ca lunar să fie livrate produsele în baza unei comenzi ferme, cu mijloacele de transport puse la dispoziţie de către furnizor, la locaţiile indicate de Autoritatea Contractantă.
 • Produsele furnizate trebuie să satisfacă în toate privinţele specificaţiile tehnice descrise;
 • Produsele trebuie să fie noi, funcţionale şi pregătite pentru utilizare. În cazul în care buna funcţionare presupune accesorii suplimentare celor din specificaţia tehnică, acestea vor livrate de furnizor, fără costuri suplimentare.
 • Furnizorul va asambla produsele livrate, astfel încât, cerinţele şi natura aplicaţiei să fie respectate;
 • Recepţia se va executa în spaţii anunţate în prealabil, în prezenţa unei persoane delegate de către Autoritatea Contractantă, pe baza fişei tehnice şi a unei probe funcţionale.
 • Produsele furnizate vor fi ambalate în cutii separate, nu vor prezenta pete, zgârieturi, piese lipsă etc.;
 • La livrare, produsele vor fi însoţite de următoarele documente:
 1. Certificat de garanţie
 2. Manual de întreţinere, utilizare (asamblare) în limba română (1 exemplar pentru fiecare produs).

Cerinţe generale privind condiţiile de garanţie

 • Asigurarea garanţiei, conform prevederilor legale din domeniu si tinand cont de caracteristicile/destinatia fiecarui produs de la data recepţiei produselor
 • Timpul de reparaţie în caz de defectare va fi de 48 ore, iar timpul de înlocuire de 96 de ore de la data aducerii la cunoștința Furnizorului;
 • Orice componentă lipsă sau defectă, constatată la recepţia cantitativă, calitativă, va fi înlocuită de furnizor pe propria cheltuială;
 • În perioada garanţiei costul manoperă şi pentru toate piesele de schimb sunt suportate de furnizor.
 • Dacă defecţiunea nu este remediată, furnizorul va înlocui în totalitate produsul defect cu altul nou cu păstrarea, eventual creşterea, în niciun caz diminuarea caracteristicilor tehnice ale bunului original şi cu o nouă perioadă de garanţie de 2 ani, din momentul recepţiei calitative a produsului;
 • Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care Autoritatea Contractantă a sesizat defecţiunea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare;
 • Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie de către unităţile specificate de furnizor sau de către reprezentanţii acestuia;

Alte Clauze

 • Emiterea facturii de către furnizor se va face în primele 12 zile ale lunii imediat următoare furnizării;
 • Plata facturii se va face în maximum 30 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar, prin virament bancar din contul de proiect al Beneficiarului în contul indicat de furnizor.

Oferta tehnică

Furnizorul trebuie să înainteze oferta sa completă, în conformitate cu prezentele specificații tehnice.

 • Nu sunt acceptate oferte alternative.
 • Nu sunt acceptate oferte parțiale.

Oferta tehnică trebuie să conţină:

 • Listele cantităţilor de componente

– Fişe tehnice pentru fiecare produs ce urmează a fi achiziţionat, unde este cazul

– Manual de utilizare a produsului, în limba română, unde este cazul

– Contractorul va prezenta propunerile, luând în considerare timpul necesar Autorităţii contractante pentru feed – back .

Oferta financiară

Oferta financiară va fi elaborată conform următorului tabel:

 

Nr. Crt.

Produs

UM

Preţ/UM, cu TVA -lei-

Cantitate

Valoare totală lei cu TVA

Furnizare materie prima ceainarie

X

1

X

TOTAL:

W

Preţul ofertat va include toate cheltuielile (inclusiv cheltuielile de transport, s.a) in vederea asigurării furnizării produselor solicitate prin prezenta documentaţie.

Întocmit,

Dumitru Dănuț CHIRILĂ

Resonsabil stuctură economie socială 2


FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


FORMULAR 5

OFERTANTUL

………………………………………..

(denumirea/numele)

DECLARATIE de respectare a OUG 66/2011

privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie

Subscrisa………………………………………………………., cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………, reprezentanta legal prin……………………………………………………………………., in calitate de ofertant la procedura de achizitie……………………………………………………………….., cod(uri) CPV: …………………………………………… avand ca Achizitor …………………………………., strada …………………………………… (adresa completa), declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca societatea:

 • Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume:
 • nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
 • nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare
 • nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achizitie.
 • De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitordaca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

OFERTANTUL

………………………………………..

(denumirea/numele)


Formularul nr. 6

FORMULAR DE OFERTA

Doamnelor/Domnilor,

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că achizitorul nu este obligat să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Achizitorul nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]

(numele in clar)____________________, (semnatura), in calitate de _____________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)


Formularul nr. 7

OFERTANTUL………………………………………..(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Nr. Crt.

Denumire produs/ serviciu

UM

Cant.

Pret unitar, lei, fara T.V.A.

Valoare totala, lei fara T.V.A.

Valoare T.V.A.

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

.

TOTAL

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)

Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut