Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI: PENTRU ACHIZITIA PRODUSE PATISERIE/COFETARIE – CEAINĂRIE – Nr.34/23.03.2015

mart. 23, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Nr.34/23.03.2015

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI

PENTRU ACHIZITIA PRODUSE PATISERIE/COFETARIE – CEAINĂRIE

 

Achizitor: SC SANTHE FITOCEANIARIE SRL
Titlul proiectului POSDRU : „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!”
ID proiect POSDRU: 143889
Calitatea achizitorului în

cadrul proiectului

Structură de economie socială cu personalitate juridică proprie

 1.INFORMATII GENERALE

     1.Achizitor:

 

Denumire:SC SANTHE FITOCEANIARIE SRL
Sediul în social în Ilfov, com. Brănești, sat Brănești, str. Petre Ionel, nr. 109
Persoană de contact:Chirilă Dumitru Dănuț Telefon: 0722796041
E-mail:fitoceainarie@yahoo.ro
Adresă de internet:www.proiecteconomiesociala.ro; www.dgas.ro

1.2.

a) Calendarul procedurii

 

ETAPA

DATA

Transmiterea spre publicare a anunţului de participare

23.03.2015

Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei pentru ofertanţi

23.03.2015

Primirea de clarificari privind documentaţia pentru ofertanţi

27.03.2015

Transmiterea răspunsurilor la clarificari

30.03.2015

Data limita pentru primirea ofertelor

31.03.2015

Deschiderea ofertelor

31.03.2015

Evaluarea ofertelor

31.03.2015

Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii

1.04.2015

b) Adresa unde se primesc ofertele si unde pot fi solicitate clarificari: str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, București, www.proiecteconomiesociala.ro, www.dgas.ro ;

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor, stabilit in documentatia pentru ofertanti, sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus, nu va fi evaluata de achizitor, aceasta fiind pastrata la sediul achizitorului.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1. Descriere

 

2.1.1. Denumirea contractului de achizitie:Titlu: CONTRACT DE ACHIZIŢIE A UNOR SERVICII SPECIALIZATE FURNIZARE PRODUSE PENTRU CEAINĂRIE, cod CPV 55520000-1 Servicii de catering
2.1.2. Descriere produselor ce vor fi achizitionate

Se vor achizitiona servicii specializate furnizare produse pentru ceainărie- SC SANTHE FITOCEANIARIE SRL

Achiziţia se desfăşoară în cadrul proiectului „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!” – ID 143889

Descrierea şi caracteristicile tehnice minime sunt detaliate la punctul 7 „Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice)” din prezenta documentaţie.

2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii
Executie

Proiectare si executie

Realizare prin orice mijloace

corespunzatoare cerintelor

specificate de achizitor

CumparareLeasing

Închiriere

Cumpărare în rate

Categoria serviciului 17
Principala locatie a lucrării : Principalul loc de livrare: str. Lipscani, nr. 104, parter, sector 3, București Principalul loc de prestare:
2.1.4. Durata contractului de achizitie Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 30.09.2015

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

 

Pretul cel mai scăzut x
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Cerinţele impuse în prezenta documentaţie la pct. 7 – DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE) sunt cerinţe minime.

Oferta care va fi declarată câştigătoare va fi acea ofertă care răspunde la toate cerinţele minime obligatorii solicitate şi a cărei ofertă financiară conţine preţul cel mai scăzut.

3.1 VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI – 18,000.00 lei cu TVA, respectiv 14,516.13 lei exclusiv TVA

Prezenta achizitie se supune prevederilor Art. 141, aliniat 2, litera e) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (Codul Fiscal)

4. PREZENTAREA OFERTEI

 

4.1. Limba de

redactare a ofertei

Limba romana
4.2. Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei
4.3. Perioada minima

de valabilitate a ofertei

60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
4.4. Modul de

prezentare a ofertei

(tehnic si financiar)

Prezentarea ofertei se va face utilizind urmatoarele formulare- Anexa la prezenta documentatie:

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform- Formularului 1

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform- Formularului 2;

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform – Formularului 3;

Scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic – Formular 4.

Declaratie privind conflictul de interese conf. OUG 66/2011 – Formular 5

Formular de oferta- Formular 6

Centralizator preturi – Formular 7

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform specificațiilor tehnice.

Ofertele se depun intr-un exemplar original, prin curier sau direct de către un reprezentant al ofertantului, la adresa din str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, Bucuresti ,pana cel tarziu in data de 31.03.2015 ora 12.00.

Ofertele transmise prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

Oferta primită la altă adresă decât cea stabilită în documentaţia de atribuire în cadrul acestei secţiuni, sau primită după termenul limită de depunere a ofertelor, va fi returnată nedeschisă.

4.5. Posibilitatea retragerii saumodificarii ofertei

Ofertele depuse nu pot fi retrase sau modificate.

4.6 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si desolutionare a contestatiei

Eventualele contestaţii se pot depune la Achizitor şi apoi la Instanţa Competentă.

Contestaţiile se pot depune în termen de 3 zile calendaristice de lanotificarea rezultatului pe site-ul www.fonduri-ue.ro

4.7 Clauzele contractuale

obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/modificare a pretului contractului de achizitie

Nu se accepta modificarea pretului pe parcursul derularii contractului.

5. Evaluarea ofertelor

 

5.1. Evaluarea ofertei tehnice

Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu cerinţele minime obligatorii mentionate in Specificatiile Tehnice. Oferta tehnică care nu îndeplineşte caracteristicile minime va firespinsă.

5.2. Evaluarea ofertei financiare

Ofertele care depăşesc valoarea estimată vor fi respinse.

5.3. Informare ofertanţi

Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin publicarea Notei justificative pe site-ul www.fonduri-ue.ro

6. ALTE INFORMAŢII

6.1. Procedura de achiziţie: Procedura simplificată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/15.10.2013privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”

7.Descrierea obiectului contractului

SPECIFICAȚII TEHNICE

A FURNIZARE PRODUSE CATERING-PRODUSE DE PATISERIE/COFETĂRIE, GUSTĂRI RECI/SANDWICH-URI

Operatorii economici participanţi la achiziţie vor trebui să prezinte AC o listă cu propunerile privind produsele solicitate în prezenta anexă după cum urmează:

1.1. Gustări reci/ sandwich-uri:

 • Mini sandwich-uri
 • Bruschete
 • Tapas

1.2. Placinte/produse patiserie sarate:

 • Placinţele aperitiv
 • Mini-pateuri
 • Mini-tarte
 • Mini-croissante

1.3. Placinte/produse patiserie dulci:

 • Mini-pateuri,
 • Mini-tarte,
 • Mini-croissante

1.4. Produse de cofetărie :

 • Macarons
 • Mini-prăjituri: amandină, savarină, eclere etc., fără a se limita la acestea
 • Brioşe

Pentru fiecare produs în parte, ofertantul va prezenta minim 4 sortimente.

B PRODUSE DE CATERING – SALATE

2.1. Salată verde, ton, anchois, capere, porumb, măsline, ardei gras, roşie, ou, aceto balsamico + Bagheta

2.2. Salata exotica cu mango, rucola, eisberg, branza cu mucegai, jambon de parma, rosii cherry, dressing otet balasmic

2.3. Tartar de somon afumat, tartine cu crema de branza si sunca Bresaola, pipote de pui confiate, oua de prepelita, dressing de rucola cu parmesan

2.4. Mediteraneeana: salata eisberg, rucola, mozarella, rosi cherry, crevete la gratar

2.5. Salată cu piept de curcan, dovlecei pane, legume proaspete si dressing vinaigrette(peste afumat, smantana dulce, ulei de masline)

2.6. Coltunaşi de casa umpluti cu spanac, cu ou ochi romanesc si dressing de iaurt

2.7. Salată grecească: salată verde, roșii, castraveți, brânză feta, măsline, ardei copt, oregano – focaccia

2.8. Salată Quattro Formaggi – rucola, 4 feluri de brânză, salată verde, andive, roșii cherry, radicchio – focaccia

2.9. Salată Cesar – salată verde, sardine, crutoane, piept de pui, dressing, parmezan – focaccia;

2.10. Salată italiană – salată verde, roșii, ciuperci, piept de pui, mozzarela dressing – focaccia;

2.11. Salată de somon – salată verde, andive, radichio, ciuperci, somon fume, parmezan, oțet balsamic – focaccia.

2.12. Salată Caprese – roșii cherry, mozzarella, măsline verzi, busuioc, ulei de măsline, o felie de pâine prăjită;

Cerinţe Generale

 • Produsele vor fi livrate în maxim 24 ore de la lansarea comenzii, la locaţia structurii de economie socială a cărei adresă va fi comunicată ulterior;
 • Produsele vor fi transportate în condiţii care să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare;
 • Comenzile vor fi lansate în scris, prin fax sau direct, de comun acord cu furnizorul,
 • Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termen de valabilitate, Autoritatea Contractantă fiind de drept să solicite înlocuirea gratuită a celor depreciate în interiorul acestui termen.
 • Costurile suplimentare determinate de testarea calităţii bunurilor vor fi suportate de către ofertant, în cazul în care, produsele sunt declarate neconforme sau de calitate inferioară celei solicitate în prezentul document.

Expediere şi transport:

 • Expedierea produselor este în sarcina furnizorului şi potrivit condiţiei de livrare, se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului şi în prezenţa delegatului acestuia. Toate cheltuielile legate de transport vor fi suportate de către furnizor.
 • Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate şi de celelalte documente prevăzute în legislaţia în vigoare. În aceste documente trebuie să se menţioneze şi ora livrării.
 • Ambalajele de transport trebuie să asigure păstrarea integrităţii şi calităţii produselor în timpul transportului şi depozitării, ele trebuie să fie curate, uscate, nedeteriorate.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.

– Vor fi acceptaţi numai operatorii economici ale căror oferte conţin întreaga listă de produse solicitate în prezentul caiet de sarcini şi conditiile minime impuse;

– Ofertele care nu respectă integral cerinţele tehnico-calitative ale caietului de sarcini, inclusiv cele referitoare la gramaj/ambalaj solicitate atrage respingerea ofertei.

Livrarea produselor se va face în baza comenzii ferme transmise de căre AC.

Garanţii

Termenul de garanţie şi termenul de valabilitate acordate produselor de către furnizor/producător sunt cele prevăzute de legislatia în vigoare.

Furnizorul va răspunde pentru calitatea produsului livrat în interiorul termenului de garanţie şi în termenul de valabilitate, achizitorul fiind în drept să solicite în interiorul acestor termene, înlocuirea fără costuri suplimentare pentru achizitor, în cel mult 24 de ore, a produsului necorespunzător.

Achizitorul poate respinge lotul de produse dacă la receptia calitativa constată că minim 10% din produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.

Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să înlocuiască produsul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul şi de a pretinde plata de daune interese.

Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a efectua periodic, pe perioada de derulare a contractului, analiza privind calitatea produsului, la un laborator neutru specializat. Probele supuse analizelor de laborator vor fi prelevate prin sondaj.

Costurile determinate de testarea calităţii produselor prin laboratoare vor fi suportate de furnizor, dacă se dovedeşte neconformitatea produselor.

Evaluarea ofertelor :

Oferta financiară va cuprinde un centralizator cu preţurile unitare şi valoarea totală /lot.

Operatorii economici participanţi la achiziţie au obligaţia de a prezenta mostre pentru produsele ofertate. Acestea se vor prezenta la sediul Autorităţii Contractante până la data limită de depunere a ofertelor, evidenţiată în invitaţia de participare. În vederea identificării produselor depuse ca mostre se impune marcarea şi etichetarea acestora, cu următoarele informaţii:

– denumirea producătorului şi localitatea;

– denumirea produsului – sortimentului, gramaj;

– data fabricaţiei;

– termen de valabilitate;

– termen minim de garantie;

Mostrele vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de un exemplar din buletinul de analize/certificat de calitate care să poată da posibilitatea AC de a face verificări privind calitatea produselor.

Nu se vor accepta ca mostre produse expirate.

Oferta operatorului economic care nu prezintă mostre de produs, conform instrucţiunilor de mai sus, va fi declarată neconformă şi, în consecinţă, nu va fi luată în considerare în cadrul procesului de evaluare al ofertelor.

Oferta tehnică

Prestatorul trebuie să înainteze oferta sa completă, în conformitate cu prezenta documentație.

 • Nu sunt acceptate oferte alternative
 • Nu sunt acceptate oferte parţiale
 • Ofertanţii vor prezenta „Aviz de producere şi comercializare” eliberat de către autoritatea competentă, Certificat de conformitate, pentru produsul comercializat

Oferta Financiară

Oferta financiară va fi elaborată conform următorului tabel:

 

Crt.

Produs

UM

Pret/UM, cu TVA- lei

Cantitate

Nr. luni

Valoare totală lei cu TVA

Servicii specializate furnizare produse pentru ceainărie- produse patiserie/cofetarie

Buc.

X

1050

6

Xx1050x6

Servicii specializate furnizare produse pentru ceainărie- salate

Kg.

Y

50

6

Yx50x6

TOTAL: W

Preţul ofertat va include toate cheltuielile (inclusiv cheltuielile de transport) şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea asigurării furnizării produselor solicitate prin prezenta documentaţie.

Condiţii contractuale obligatorii

Contractul de furnizare se încheie pentru o perioadă de 6 luni.

Transportul produselor va fi asigurat de furnizor în condiţii de igienă maximă şi va fi însoţit de documente de certificare a calităţii produselor;

Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se va face la destinaţia finală, în baza facturii şi a documentelor însoţitoare (aviz de însoţire a mărfii; certificat de calitate);

Pretul unitar pentru fiecare produs, ofertat de candidatul desemnat câştigător rămâne ferm pe toată durata derulării contractului.

Întocmit,

Dumitru Dănuț CHIRILĂ

Resonsabil stuctură economie socială 2

 

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


 

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC,

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

 

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

 

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


 

FORMULAR 5

OFERTANTUL

………………………………………..

(denumirea/numele)

DECLARATIE de respectare a OUG 66/2011

privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie

Subscrisa………………………………………………………., cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………, reprezentanta legal prin……………………………………………………………………., in calitate de ofertant la procedura de achizitie……………………………………………………………….., cod(uri) CPV: …………………………………………… avand ca Achizitor …………………………………., strada …………………………………… (adresa completa), declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca societatea:

 • Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume:
 • nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
 • nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare
 • nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achizitie.
 • De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitordaca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

OFERTANTUL

………………………………………..

(denumirea/numele)


Formularul nr. 6

FORMULAR DE OFERTA

Doamnelor/Domnilor,

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că achizitorul nu este obligat să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Achizitorul nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]

(numele in clar)____________________, (semnatura), in calitate de _____________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)


Formularul nr. 7

OFERTANTUL

………………………………………..

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

 

Nr. Crt.

Denumire produs/ serviciu

UM

Cant.

Pret unitar, lei, fara T.V.A.

Valoare totala, lei fara T.V.A.

Valoare T.V.A.

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

….

TOTAL

 

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)

Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut