Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Documentatia pentru ofertanti: Pentru achizitia de echipamente IT pentru dotare structura de economie sociala – SC SESDESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL

mart. 20, 2015 | Anunțuri

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI

PENTRU ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE IT PENTRU DOTARE STRUCTURĂ DE ECONOMIE SOCIALĂ

 

Achizitor: SC SESDESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL
Titlul proiectului POSDRU : „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!”
ID proiect POSDRU: 143889
Calitatea achizitorului încadrul proiectului Structură de economie socială cu personalitate juridică proprie
 1. INFORMATII GENERALE
  1. Achizitor:

 

Denumire: SC SESDESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL
Sediul în social în Ilfov, com. Brănești, sat Brănești, str. Petre Ionel, nr. 109
Persoană de contact:Mihai Tatiana Mirela Telefon: 0724517578
E-mail:  sesdesign@yahoo.ro
Adresă de internet:www.proiecteconomiesociala.ro; www.dgas.ro

1.2.

a) Calendarul procedurii

 

ETAPA DATA
Transmiterea spre publicare a anunţului de participare 20.03.2015
Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei pentru ofertanţi 20.03.2015
Primirea de clarificari privind documentaţia pentru ofertanţi 26.03.2015
Transmiterea răspunsurilor la clarificari 27.03.2015
Data limita pentru primirea ofertelor 30.03.2015
Deschiderea ofertelor 30.03.2015
Evaluarea ofertelor 30.03.2015
Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 31.03.2015

b) Adresa unde se primesc ofertele si unde pot fi solicitate clarificari: Foișorului, nr. 56-58, sector 3, București, etajul 5
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor, stabilit in documentatia pentru ofertanti, sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus, nu va fi evaluata de achizitor, aceasta fiind pastrata la sediul achizitorului.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

2.1. Descriere

 

2.1.1. Denumireacontractului de achizitie:Titlu: CONTRACT DE ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE IT,

cod C.P.V. 30213000-13 (Computere personale – Staţie PC),

cod C.P.V. 30232110-3 (Multifuncţionale laser color)

cod C.P.V. 30121410-0 (Telefoane cu fax)

2.1.2. Descriere produselor ce vor fi achizitionateSe vor achizitiona echipamente IT necesare pentru dotarea structurii de economie socială SC SESDESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL

Achiziţia se desfăşoară în cadrul proiectului „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!” – ID 143889

Descrierea şi caracteristicile tehnice minime sunt detaliate la punctul 7 „Descrierea obiectului  contractului (specificaţiile tehnice)” din prezenta documentaţie.

2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii
ExecutieProiectare si executie

Realizare prin orice mijloace

corespunzatoare cerintelor

specificate de achizitor

CumparareLeasing

Închiriere

Cumpărare în rate

Categoria serviciului
Principala locatie a lucrării : Principalul loc de livrare: str. Foisorului, nr. 56-58, sector 3, București Principalul loc de prestare:
2.1.4. Durata contractului de achizitieContractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 30.09.2015.

3.INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

 

Pretul cel mai scăzut            x
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Cerinţele impuse în prezenta documentaţie la pct. 7 – DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE) sunt cerinţe minime.

Oferta care va fi declarată câştigătoare va fi acea ofertă care răspunde la toate cerinţele minime obligatorii solicitate şi a cărei ofertă financiară conţine preţul cel mai scăzut.

3.1 VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI – 5,650.00 lei cu TVA, respectiv 4,556.45 lei exclusiv TVA

Prezenta achizitie se supune prevederilor Art. 141, aliniat 2, litera e) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (Codul Fiscal)

4.PREZENTAREA OFERTEI

 

4.1. Limba deredactare a ofertei Limba romana
4.2. Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei
4.3. Perioada minima de valabilitate a ofertei 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
4.4. Modul deprezentare a ofertei

(tehnic si financiar)

Prezentarea ofertei se va face utilizind urmatoarele formulare- Anexa  la prezenta documentatie:Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform-  Formularului 1

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform-  Formularului 2;

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform – Formularului 3;

Scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic – Formular 4.

Declaratie privind conflictul de interese conf. OUG 66/2011 – Formular 5

Formular de oferta- Formular 6

Centralizator preturi – Formular 7

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform specificațiilor tehnice.

Ofertele se depun intr-un exemplar original, prin curier sau direct de către un reprezentant al ofertantului, la adresa din str. Foișorului, nr. 56-58, etaj 5, sector 3, Bucuresti, pana cel tarziu in data de 30.03.2015 ora 12.00.

Ofertele transmise prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

Oferta primită la altă adresă decât cea stabilită în documentaţia de atribuire în cadrul acestei secţiuni, sau primită după termenul limită de depunere a ofertelor, va fi returnată nedeschisă.

4.5. Posibilitatea  retragerii saumodificarii ofertei Ofertele depuse nu pot fi retrase sau modificate.
4.6 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si desolutionare a contestatiei Eventualele contestaţii se pot depune  la Achizitor şi apoi la Instanţa Competentă.Contestaţiile se pot depune în termen de 3 zile calendaristice de lanotificarea rezultatului pe site-ul www.fonduri-ue.ro
4.7 Clauzele contractualeobligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/modificare a pretului contractului de achizitie Nu se accepta modificarea pretului pe parcursul derularii contractului.

5.Evaluarea ofertelor

 

5.1. Evaluarea ofertei tehnice Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu cerinţele minime obligatorii mentionate in Specificatiile Tehnice. Oferta tehnică care nu îndeplineşte caracteristicile minime va firespinsă.
5.2. Evaluarea ofertei financiare Ofertele care depăşesc valoarea estimată vor fi respinse.
5.3. Informare ofertanţi Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin publicarea Notei justificative pe site-ul www.fonduri-ue.ro

6.ALTE INFORMAŢII
6.1. Procedura de achiziţie: Procedura simplificată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”

7.Descrierea obiectului contractului

SPECIFICAȚII TEHNICE

Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice si cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare.

Cantitatile necesare si specificatiile tehnice sunt prezentate mai jos:

 

Nr. crt Produs Cantitate Caracteristici tehnice
1 unitate PC (Calculator) 1 Display monitor 18.5″ Widescreen GlareType TFT black, 1920×1080 pixelCase Carcasa  ATX Mid Tower, Neagra, steel panels

PSU Sursa 600W, Active PFC

CPU Procesor Intel® CoreTM i7-950, 3.06GHz, socket 1366, Box sau echivalent

Mainboard Placa de baza Gigabyte X58A-UD3R, Socket 1366

RAM DDR3 4GB 1066 Mhz

HDD HDD Western Digital Caviar Blue KX, 500GB, 16MB, 7200rpm, SATA 3

Drive bay Optical DVD-RW

Graphics Card Placa video Sapphire ATI Radeon HD 5550 Ultimate, 1024MB, DDR2, 128bit, HDMI, DVI, PCI-E

Ethernet card 10/100/1000 Base-T, Wake-on-LAN, full-duplex, simplex, half-duplex

Ports Analog D-sub VGA

DVI-D

RJ11

RJ45

audio in

audio out

microphone in

4 porturi USB 2.0/3.0+ (powered)

Software antivirus 3 year subscription (renewal 3 ani)

MS Window7 Home Premium

MS Office 2010 Professional Retail pack

Periferice tastatura 104  taste US Layout slim, palmrest

mouse click/scroll/zoom/navigation  cu grip

Certificare EPEAT Gold, EnergyStar 5.0, ROHS,CE,ISO9000; ISO14001; ISO18001

2 multifuctionala 1 Format A4Funcţii disponibile Imprimare

Copiere, Scanare, Fax

Tehnologie Laser

Mod tipărire Color

Cartuşe toner Separate : black, yellow, magenta si cyan

Interfaţa Reţea

USB

Volum recomandat 15000opii/lună

Copiator

Viteza de copiere color

Viteza de copiere alb/negru 5 cpm

12 cpm

Funcţii copiator Copie ID

Copie clona

Copie poster

Copiere multipla: 1 ~ 99 pagini

Imprimanta

Viteza de printare alb/negru 16 ppm

Viteza de printare color 4 ppm

Rezolutie color 1200 x 600 dpi

Scanner

Rezoluţie scanner 600 x 600 dpi

Funcţii scanner Scanare catre Folder

Scanare catre USB, Scanare color

Fax

Funcţii fax Fax to E-mail Fax to Fax

PC Fax

Viteza transmisie fax 33.6 Kbps

Rezolutie fax 300 x 300 dpi

Memorie 2 MB

Alimentare hârtie 150 coli

Timp de încălzire 30 s

Capacitate memorie: 128 MB

Software Driveri de instalare inclusiv Windows 7 pentru , Fax Software, Scaner Software,

3 Telefon/Fax 1 Rezolutie 600 x 300 dpiViteza modem 14.4 Kbps

Tehnologie InkJet

Viteza trasmisie fax 6 secunde/pagina

Alimentare hartie 10 coli

ADF Da

Memorie fax 100 pagini

Dimensiuni documente (L x l) max. 216 x 355 mm

Compresie fax MH, MR, MMR

Greutate 2.5 Kg

Dimensiuni (W x D x H) 355 x 232 x 118 mm

Zgomot 55 dB

CONDIŢII GENERALE

Procedura achiziţiei publice ACHIZIŢIE DIRECTĂ – Procedură conform instrucţiunilor AMPOSDRU şi a normelor/prevederilor legale în vigoare

 1. CONDIŢII LEGATE DE CAPACITATEA OFERTANTULUI DE A OFERI SERVICIILE CERUTE
 2. CONDIŢIILE PREDĂRII MATERIALELOR FINALE
 • Furnizorul va delega o persoană de contact ce va menţine relaţia cu Autoritatea Contractantă pe perioada întregului contract.
 • Furnizorul va executa toate reviziile de îmbunătăţire necesare pentru finalizarea propunerilor ofertate, în conformitate cu feedback-ul Autorităţii Contractante.
 • Pregătirea, implementarea şi gestionarea tuturor activităţilor ce fac obiectul acestor specificații tehnice şi al viitorului contract, încheiat în urma derulării procedurii de achiziţie publică, se va face sub directa supraveghere şi cu participarea Autorităţii Contractante.

Produsele vor fi acceptate de către Autoritatea Contractantă, cu condiţia ca acestea să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

  • Produsele vor fi livrate în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziţie, cu mijloacele de transport puse la dispoziţie de către furnizor, la locaţiile indicate de Autoritatea Contractantă.
  • Produsele furnizate trebuie să satisfacă în toate privinţele specificaţiile tehnice descrise;
  • Produsele trebuie să fie noi, funcţionale şi pregătite pentru utilizare. În cazul în care buna funcţionare presupune accesorii suplimentare celor din specificaţia tehnică, acestea vor livrate de furnizor, fără costuri suplimentare.
  • Furnizorul va asambla produsele livrate, astfel încât, cerinţele şi natura aplicaţiei să fie respectate;
  • Recepţia se va executa în spaţii anunţate în prealabil, în prezenţa unei persoane delegate de către Autoritatea Contractantă, pe baza fişei tehnice şi a unei probe funcţionale.
  • Produsele furnizate vor fi ambalate în cutii separate, nu vor prezenta pete, zgârieturi, piese lipsă etc.;
  • La livrare, produsele vor fi însoţite de următoarele documente:
    1. Certificat de garanţie
    2. Manual de întreţinere, utilizare (asamblare) în limba română (1 exemplar pentru fiecare produs).

Cerinţe generale privind condiţiile de garanţie

    • Asigurarea garanţiei, conform prevederilor legale din domeniu si tinand cont de caracteristicile/destinatia fiecarui produs de la data recepţiei produselor
    • Timpul de reparaţie în caz de defectare va fi de 48 ore, iar timpul de înlocuire de 96 de ore de la data aducerii la cunoștința Furnizorului;
    • Orice componentă lipsă sau defectă, constatată la recepţia cantitativă, calitativă, va fi înlocuită de furnizor pe propria cheltuială;
    • În perioada garanţiei costul manoperă şi pentru toate piesele de schimb sunt suportate de furnizor.
    • Dacă defecţiunea nu este remediată, furnizorul va înlocui în totalitate produsul defect cu altul nou cu păstrarea, eventual creşterea, în niciun caz diminuarea caracteristicilor tehnice ale bunului original şi cu o nouă perioadă de garanţie de 2 ani, din momentul recepţiei calitative a produsului;
    • Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care Autoritatea Contractantă a sesizat defecţiunea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare;
    • Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie de către unităţile specificate de furnizor sau de către reprezentanţii acestuia;

Alte Clauze

    • Emiterea facturii de către Furnizor se va face în primele 12 zile ale lunii imediat următoare prestării serviciilor/furnizarii produselor;
    • Plata facturii se va face în maximum 30 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar, prin virament bancar din contul de proiect al Beneficiarului în contul indicat de furnizor.

Oferta tehnică

Furnizor trebuie să înainteze oferta sa completă, în conformitate cu prezentele specificații tehnice.

    • Nu sunt acceptate oferte alternative.
    • Nu sunt acceptate oferte parțiale.

Oferta tehnică trebuie să conţină:

    • Listele cantităţilor de componente

– Fişe tehnice pentru fiecare produs ce urmează a fi achiziţionat, unde este cazul

– Manual de utilizare a produsului, în limba română, unde este cazul

– Contractorul va prezenta propunerile, luând în considerare timpul necesar Autorităţii contractante pentru feed – back .

Oferta financiară

Oferta financiară va fi elaborată conform următorului tabel:

Nr. Crt. Produs UM Preţ/UM, cu TVA -lei- Cantitate Valoare totală lei cu TVA
unitate PC  (Calculator) X1 1 X1
multifuctionala X2 1 X2
Telefon/Fax X3 1 X3
TOTAL: W

Preţul ofertat va include toate cheltuielile (inclusiv cheltuielile de transport, s.a) in vederea asigurării furnizării produselor solicitate prin prezenta documentaţie.

Întocmit,

Tatiana Mirela Mihai

Resonsabil stuctură economie socială 2


FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:
[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.
De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor∗:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


FORMULAR 5

OFERTANTUL

………………………………………..

(denumirea/numele)

DECLARATIE de respectare a OUG 66/2011

privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie

Subscrisa………………………………………………………., cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………, reprezentanta legal prin……………………………………………………………………., in calitate de ofertant la procedura de achizitie……………………………………………………………….., cod(uri) CPV: …………………………………………… avand ca Achizitor …………………………………., strada …………………………………… (adresa completa), declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca societatea:

 • Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
 • apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume:
 • nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
 • nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare
 • nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achizitie.
 • De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitordaca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

OFERTANTUL

………………………………………..

(denumirea/numele)


Formularul nr. 6

FORMULAR DE OFERTA

Doamnelor/Domnilor,

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că achizitorul nu este obligat să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Achizitorul nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]

(numele in clar)____________________, (semnatura), in calitate de _____________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)


Formularul nr. 7

OFERTANTUL………………………………………..(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Nr. Crt. Denumire produs/ serviciu UM Cant. Pret unitar, lei, fara T.V.A. Valoare totala, lei fara T.V.A. Valoare T.V.A.
0 1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
….
TOTAL

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)

 

Articole Similare

Sari la conținut