Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Centrul „La bunici” îşi deschide porţile

aug. 7, 2012 | Evenimente

Centrul „La bunici” îşi deschide porţile, luni, 21 mai 2012!
„La bunici” este cel de al saselea centru de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copiii 0-3 ani deschis în cadrul proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”.

Acesta este un program cofinanţat din fonduri europene, în cadrul Fondului Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în parteneriat cu Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Bernard Brunhes International.

Acest centru este situat în incinta Căminului pentru persoane vârstnice al municipiului Bucureşti, Acad. Nicolae Cajal, fostul Spital clinic Caritas din strada Maximilian Popper, nr. 17A, sector 3, Bucureşti, ocupând o parte a parterului clădirii. Dezvoltarea unui astfel de centru în cadrul unui cămin pentru persoane vârstnice a fost gândită prin prisma a două intenţii. Prima, aceea de a continua, într-un fel, tradiţia prezenţei copiilor mici, în spaţiul pe care odată îl ocupa secţia de nou-născuţi şi neonatologie din cadrul reputatei maternităţi din cadrul spitalului. A doua, aceea de a dezvolta şi pilota un concept european de largă inspiraţie în ţările cu sisteme sociale extrem de dezvoltate (precum ţările nordice) de a pune laolată în spaţii comunitare largi două categorii sociale diametral opuse: copiii şi bătrânii.

Eficacitatea centrelor sociale intergeneraţionale a fost dovedită de-a lungul timpului din perspectiva confortului psihic şi menţinerii achiziţiilor vârstnicilor care au în preajmă copii mici. Introducerea acestui nou model de centru a fost iniţiată în ţara noastră de relativ puţin timp, la nivelul sectorului neguvernamental, cu rezultate pozitive atât pentru vârstnici, cât şi pentru copii.

„La bunici” are o capacitate totală de 20 de copii, dintre care 15 locuri la program normal 7-18, şi 5 locuri la program redus 7-12.

Centrul este organizat în:

 • Recepţie,
 • Cabinet medical/triaj;
 • 2 camere de activităţi;
 • 2 dormitoare (de 9, şi respectiv 6 paturi);
 • Grupuri sanitare; – Vestiar personal,
 • Spaţiu depozitare,
 • Oficiu de porţionare a mesei,
 • Spaţiu de luat masa,
 • Birou coordonare.

Centrul se adresează doar copiilor ai căror părinţi (fie mama, tatăl sau reprezentantul legal) se află în perioada legală de creştere a copilului şi doresc să se întoarcă la locul de muncă înainte de expirarea acestei perioade sau se vor întoarce la locul de muncă în maxim 3 luni de la momentul depunerii cererii şi fac dovada în acest sens.

De asemenea, părinţii nu trebuie să aibă datorii, impozitate neachitate, amenzi neplătite faţă de bugetul local sau de stat. Costurile serviciilor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru părinţii copiilor 0-3 ani constau doar în plata alocaţiei zilnice de hrană de 10lei/zi, fără plata altor taxe suplimentare.

Cererile pentru înscriere vor fi depuse la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (D.G.A.S.M.B.), cu sediul în Str. Foisorului nr. 56-58, sector 3, Bucureşti, de luni-vineri, între orele 9-15, însoţite de următoarele documente:

 • Cerere din partea unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal;
 • Copie după certificatul de naştere al copilui pentru care se solicită admiterea în Centru;
 • Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal (Certificat de naştere, buletin de identitate/carte de identitate, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, deces, etc.);
 • Copii ale actelor de identitate (certificate de naştere) ale celorlalţi copii (dacă este cazul);
 • Adeverinţe de salariat ale părinţilor/ reprezentanţilor legali.
 • Adeverinţă eliberată de Direcţia Taxe şi impozite locale;
 • Fişa medicală copil ( de la medicul pediatru al copilului);
 • Aviz de intrare în colectivitate (Adeverinţă medicală din care să rezulte că acesta este apt pentru colectivitate);
 • Adeverinţe medicale părinţi ( de la medicul de familie).
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind luarea la cunoştinţă a criteriilor de stabilire a punctajului în vederea admiterii în centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani.

Articole Similare

Sari la conținut