Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunț începere proiect „Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!”

oct. 3, 2014 | Carieră, Proiecte

Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti anunta începerea implementarii proiectului Provoacă-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!, ID 143889, proiect cofinantat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, începând cu data de 1 octombrie 2014, pe o perioada de 12 luni.

Valoarea totala aprobata prin contractul de finantare este de 1,271,893.00 lei.

Obiectivul general al proiectului Provoacă-te sa realizezi ceva diferit. Depașește-te! consta în crearea unui model functional integrat de economie sociala si incluziune sociala destinat sprijinirii persoanelor vulnerabile. Prezentul proiect îsi propune promovarea unor modele functionale de economie sociala prin crearea unor structuri de economie sociala, functionale, contribuind în mod direct la îmbunatatirea semnificativa a oportunitatilor de ocupare adaptate nevoilor specifice ale persoanelor vulnerabile. Prin intermediul proiectului va fi sustinut si dezvoltat un model al structurilor specifice cu profil de întreprinderi sociale în regiunea Bucuresti-Ilfov.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O1. Promovarea conceptelor de economie sociala si structuri de economie sociala, ca instrumente flexibile si durabile pentru dezvoltarea economica prin organizarea a 9 evenimente de informare si promovare si crearea a 15 locuri de munca la nivel local prin înfiintarea a doua structuri de economie sociala.

O2. Dezvoltarea a doua structuri de economie sociala prin dezvoltarea si promovarea unor activitati si servicii generatoare de profit/venit pentru a ajuta 60 de persoane din grupul tinta sa se integreze/reintegreze pe piata muncii, fie în structurile economiei sociale înfiintate în cadrul proiectului, fie în economia formala în urma calificarilor obtinute în cadrul proiectului.

Activitatile proiectului sunt:

A1. Managementul Proiectului. Organizarea activitatilor, selectarea si contractarea expertilor, distribuirea sarcinilor, planificarea si monitorizarea permanenta, raportarea, comunicarea si relatia cu Autoritatea Contractanta managementul achizitiilor, asigurarea vizibilitatii proiectului, activitati de informare si publicitate.

A2. Înfiintarea si dezvoltarea a 2 SES, cu personalitate juridica proprie, care vor functiona în subordinea solicitantului ca activitati nou înfiintate.

A3. Dezvoltarea si furnizarea a 3 programe de formare, respectiv Zugrav-vopsitor, Barman preparator ceai, Curs specializare în domeniul economiei sociale pentru persoanele din grupul tinta.

A4. Organizarea de evenimente de informare si promovare la nivel local privind aspecte ale economiei sociale.

Articole Similare

Sari la conținut