Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunț examen promovare 25 oct 2018

oct. 10, 2018 | Anunțuri, Anunțuri Selecție Parteneri

Nr. 5469/ 10.10.2018

ANUNŢ

Având în vedere prevederile:

– H.G.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificrile şi completările ulterioare,

– art.31 din Legea cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – cu modificările şi completările ulterioare,

– Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/ serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare ori în funcţie a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziţia Primarului General nr. 1763/ 03.11.2015,

Ţinând seama de Referatul PMB DMRU nr. 11398/1/05.10.2018 privind aprobarea organizării examenului de promovare a unor angajați ai instituției, prin transformarea postului din statul de funcţii în care salariatul este încadrat, înregistrat la DGASMB cu nr. 5414/ 08.10.2018, aprobat;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

organizează examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare şi/sau în funcţie, după caz, a personalului contractual din cadrul instituţiei, prin transformarea postului, pentru posturile enumerate mai jos:

Articole Similare

Sari la conținut