Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNŢ DE SELECŢIE: „Valorificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS”

ian. 15, 2015 | Anunțuri

ANUNŢ DE SELECŢIE

VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS” este un proiect finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. Reprezentanţii proiectului anunţă selecţia pentru înscrierea în următoarele programe de formare/cursuri de calificare:

Cofetar – curs de calificare de nivel I – 360 ore

Tâmplar universal (lucrător tâmplărie) curs de calificare de nivel I – 360 ore

Perioada de desfășurare a cursurilor: februarie 2015 – aprilie 2015

Descrierea ocupaţiei Cofetar : atribuţii în prepararea produselor de cofetărie, realizarea decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie, ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor, exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit, asigurarea aprovizionării cu materii prime şi produse alimentare, manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare. etc.

Conditii minime de accesare a cursului : Candidaţii la curs trebuie să fie absolvenţi ai ciclului inferior al liceului. Cinci persoane din absolvenţii acestui curs vor fi angajaţi.

Descrierea ocupaţiei Tâmplar universal (lucrător tâmplărie) : elementelor, subansamblelor şi ansamblelor, asamblarea elementelor masive, confecţionarea ambalajelor pentru corpurile de mobilier, precum şi ambalarea corpurilor de mobilier.

Conditii minime de accesare a cursului : Candidaţii la curs trebuie să fie absolvenţi ai ciclul inferior al liceului. Şase persoane din absolvenţii acestui curs vor fi angajaţi .

Organizare : Cursurile sunt organizate pentru următoarele categorii: familii cu peste 2 copii, femei( aflate in situatie de risc), familii monoparentale, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie roma, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului si au grupa maximă de 14 de persoane, sunt gratuite şi vor avea loc în Bucureşti.

Trăsături de personalitate: echilibru şi control emoţional, empatie, sociabilitate, creativitate, capacitate de înţelegere şi exprimare, responsabilitate şi receptivitate socială

Abilităţi : amabilitate, altruism, plăcere în a lucra cu oamenii, interes şi deschidere către dezvoltarea continuă, atât personală, cât şi profesională, abilitatea de lucra în echipă, rezistenţă la efort fizic.

Facilităţi: Absolvenţii cursului vor primi certificat emis de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (fost CNFPA)

Alte informaţii: Persoanele care vor fi selectate să participe la curs si care vor absolvi cursul vor primi o subvenţie de 714 lei/persoană.

Dosarul de înscriere la cursurile de calificare cuprinde :

1. B.I./C.I valabil (copie).

2. Certificat de naştere (copie).

3. Certificatul de căsătorie (după caz, hotărâre judecătorească de divorţ)- copie.

4. Diploma de bacalaureat (copie – dupa caz).

5. Certificate de naştere copii, pentru persoanele care fac parte din grupul tinta: familii care au mai mult de 2 copii (copie).

6. Adeverinţă medicală, cu specificaţia „clinic sănătos”/„apt” pentru calificarea pentru care aplica

7. CV in format Europass

Documentele se depun la sediul D.G.A.S.-M.B. din str. Foişorului, nr. 56-58, sector 3, Bucureşti, zilnic în intervalul orar 8:30 – 18:30.

Pentru informaţii suplimentare, tel :0756161975 , 0751519863

Vă aşteptăm la sediul D.G.A.S.M.B.,

Str. Foişorului nr. 56-58, sector 3, Bucureşti.

Data limită de înscriere: 26 ianuarie 2015

Articole Similare

Sari la conținut