Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunt concurs 7 februarie 2020

ian. 15, 2020 | Anunțuri

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti organizează concurs în data de 07.02.2020, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, în baza prevederilor:
– H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
– H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011;
– Dispoziţia P.G. nr. 1.736/03.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea posturilor
vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor
publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau în trepte
profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora;
– Referatul P.M.B. – D.M.R.U. nr. 13882/5188/31.12.2019 înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 132/
07.01.2020, privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din statul de funcţii al
D.G.A.S.M.B.

Articole Similare

Sari la conținut