- Complexul de servicii sociale Ominis - Strada Turnu Măgurele , nr.17A, sector 4;
- Sediul central al D.G.A.S.M.B. - Str. Constantin Mille, nr.10, sector 1;
- Spălătoria Socială “Armeniș” - Str. Armeniș, nr. 2, sector 3;
- Spălătoria Socială “Drumul Taberei” - Str.Drumul Taberei, nr.24, sector 6;
- *Program: luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00
- Sediul “Bebe de București are Hăinuțe” - Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 75, sector 5 (rond Kogălniceanu).
- *Program: luni - vineri, între orele 11.00 - 18.00
-  RE- Centrul de Economie Circulară, Calea Plevnei, nr 98, sector 1
- *Program: luni-vineri, între orele 09.00-17.00. Sâmbătă: 9-14

 

+4 021 314.23.15|registratura@dgas.ro
/Știri
­
27 06, 2022

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul de promovare organizat în data de 27.06.2022 la DGASMB

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul de promovare organizat în data de 27.06.2022 la DGASMB Centralizator rezultate

20 06, 2022

CENTRALIZATOR cu rezultatul selecţiei dosarelor înscrise la examenul organizat în data de 27.06.2022

CENTRALIZATOR cu rezultatul selecţiei dosarelor înscrise la examenul organizat în data de 27.06.2022 Centralizator

9 06, 2022

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 02.06.2022

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE FINALE (la concursul organizat în data de 02.06.2022 la DGASMB) Centralizator

9 06, 2022

Anunt examen promovare asistent social debutant

ANUNŢ Având în vedere prevederile: - H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificrile şi completările [...]

8 06, 2022

Centralizator Rezultate interviu 07.06.2022

Centralizator Rezultate interviu 07.06.2022 CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU – 07.06.2022 (la concursul organizat în data de 02.06.2022 la DGASMB) Tot Anuntul

6 06, 2022

Programare individuala proba interviu

Programarea individuală pentru susținerea interviului în data de 07.06.2022 în vederea ocupării unor posturi vacante la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti Interviul se va desfășura la sediul Centrului Rezidenţial - Sfânta Teodora, din Str. Cap. Grigore Marin nr. 42 – 44 Sector 4 București, în data de 07.06.2022. Tot Anuntul

4 06, 2022

Centralizator rezultate proba scrisa 02.06.2022

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în data de 02.06.2022 la DGASMB Tot Centralizatorul

26 05, 2022

Rezultatul selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 02.06.2022

CENTRALIZATOR cu rezultatul selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 02.06.2022 la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti Tot Centralizatorul

10 05, 2022

Anunt concurs în data de 02.06.2022, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

ANUNŢ Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti organizează concurs în data de 02.06.2022, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, în baza prevederilor: - H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte [...]

13 04, 2022

Planul anual privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului General al Municipiului București pentru anul 2022

Planul anual privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului  General al Municipiului București pentru anul 2022 Având în vedere :  Proiectul privind Strategia locală privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei în Municipiul Bucureşti 2022-2027 și Planul Operațional pentru Implementarea Strategiei, care stabilește obiectivele și direcțiile de acțiune în vederea consolidării sistemului de asistență [...]