Compartimentul Adăpost de Noapte

Bd. Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, Bucureşti

Șef Serviciu: Niţuică Dan Alexandru

Telefon: 021/780.45.42

E-mail: registratura@dgas.ro

Program:

Luni – Duminică: 19:00-07:00

 

 • Asigură servicii de găzduire, igienizare și hrană pe timpul nopţii pentru persoanele fără adăpost de pe raza Municipiului Bucureşti care nu dispun de mijloacele necesare asigurării înnoptării în condiţii de siguranţă şi servicii de facilitare a reintegrării sociale a acestora.

 

 • Informează beneficiarii, potențialii beneficiari, autoritățile publice și publicul larg despre domeniul său de activitate;
 • Promovează drepturile beneficiarilor și previne situațiile de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile;
 • Administrează cât mai eficient resursele financiare, materiale și umane.

 

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011;
 • Ordin nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale.
 • Înfiinţat prin H.C.G.M.B nr. 531/31.10.2017 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.

 • Găzduire pe perioadă determinată de maxim 180 nopţi /an;
 • Îngrijire personală;
 • Asigurarea hranei necesare;
 • Asistenţă medicală de bază.

Persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Bucureşti.
Cerere întocmită în nume propriu şi actele de identitate, după caz. Beneficiarii vor fi admişi în limita numărului de locuri disponibile la momentul cererii.

În adăpost nu se primesc persoane nedeplasabile, familii cu copii şi persoane cu afecţiuni psihice evidente.