Biroul “Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială”

Bd. Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, Bucureşti

Șef Birou: Boidache Liliana Anişoara

Telefon: 021/780.45.42

E-mail: registratura@dgas.ro

Program:

Luni – Duminică: 07:00-19:00

 • Furnizează servicii sociale de interes public/general/local prin asigurarea de servicii de evaluare, integrare/reintegrare socială, consiliere psihologică și monitorizare pentru persoanele fără adăpost cu ultimul domiciliu legal în Municipiul București;
 • Informează beneficiarii, potențialii beneficiari, autoritățile publice și publicul larg despre domeniul său de activitate;
 • Promovează drepturile beneficiarilor și previne situațiile de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile;
 • Administrează cât mai eficient resursele financiare, materiale și umane.

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011;
 • Ordin nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale.
 • Înfiinţat prin H.C.G.M.B nr. 531/31.10.2017 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.

 • Evaluare, consiliere, monitorizare socială și psihologică;
 • Servicii sociale care urmăresc integrarea/reintegrarea socială în funcție de nevoile beneficiarilor;
 • Asigură hrana beneficiarilor în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Evaluare medicală de specialitate(medicină generală, chirurgie, etc.);
 • Activități de socializare și recreere(vizionare programe TV, lectură, atelier de pictură, jocuri de societate-Rummy, table, șah, programe de educație sanitară, etc).

Persoane adulte sau familii fără adăpost, care figurează cu ultimul domiciliu stabil în Municipiul București.

Nu suferă de afecțiuni psihice care pun în pericol liniștea, sănătatea și integritatea fizică a personalului și a celorlalți beneficiari;

Decizia de admitere/respingere

Este luată de către Directorul general al D.G.A.S.M.B., la propunerea șefului serviciului Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți -Sf. Ioan, în baza evaluării efectuate de către personalul de specialitate din cadrul centrului;

Toți beneficiarii centrului semnează cu furnizorul de servicii sociale un contract de furnizare de servicii sociale.

Cerere întocmită în nume propriu, documente care atestă identitatea și documente care atestă situația privind spațiul locativ, după caz. Nu poate fi refuzat accesul în centru persoanei fără acte de identitate, aflate într-o evidentă stare de vulnerabilitate socială;