Serviciul Cantine Sociale

Birou Cantina Socială Sf. Constantin

Strada Sf. Constantin nr. 8, sector 1.

Birou Cantina Socială Grivița

Calea Griviței nr. 216, sector 1.

Birou Cantina Socială Ferentari

Calea Ferentari nr. 91, sector 5.

Șef Serviciu: Dumitrescu George
Șef Birou Cantina Sf. Constantin: Mihalache Elena
Telefon: 0756207252
Șef Birou Cantina Grivița: Bălan Alina
Telefon: 0212244888
Șef Birou Cantina Ferentari: Naciu Cristian Aurelian
Telefon: 0767802530
E-mail: registratura@dgas.ro

Program cu Publicul: Luni – Miercuri – Vineri: 9 – 14

Program Servire Hrană: Luni – Miercuri – Vineri: 9 – 14

 • preparare hrană caldă
 • distribuire hrana caldă și rece

 • Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;

 • Cantina Socială acordă servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite.
 • pregătirea şi servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul şi cina, în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale.
 • transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu

 • domiciliul /reședința în aceeași localitate;
 • copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit. a);
 • persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • pensionarii;
 • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
 • invalizii și bolnavii cronici;
 • orice persoană care, temporar, nu realizează venituri;
 • Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.

 • Se prestează gratuit pentru persoanele care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.
 • Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea venitului minim garantat, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.
 • Serviciile cantinei de ajutor social, se acordă pe baza unei anchete sociale.

 • un dosar cu şină
 • fotocopii ale urmatoarelor documente: carte identitate soţ/soţie; carte identitate copii peste 14 ani; certificate căsătorie/deces/certificat divorţ/certificate naştere pentru minori; hotărâre încredinţare minori (dacă este cazul).
 • certificat fiscal eliberat de Direcţia de Taxe şi Impozite Locale (soţ/soţie);
 • certificate venit impozabil eliberat de Administratia Finanţelor Publice (soţ/soţie);
 • ultimul talon de pensie – original;
 • adeverinţă salariu recentă – original;
 • talon somaj;
 • adeverinţă ajutor social eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 • copie şi original după DECIZIA MEDICALĂ DE PENSIONARE sau după CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎNTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP;
 • adeverinţă eliberată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din care să reiasă dacă beneficiaţi sau nu de prevederile Legii 448/2006;
 • adeverință medicală (cu menționarea diagnosticului) din care să reiasă că membrii familiei nu prezintă boli contagioase;
 • adeverinţe elevi cu mențiunea dacă au sau nu burse şcolare şi cuantumul acestora;
  declaraţie notarială din care să rezulte absenţa veniturilor proprii, număr copii aflaţi în întreţinere (sot/soţie);
 • adeverinţă eliberată de către Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă din care să rezulte că sunteţi în evidenţă şi nu aţi refuzat nejustificat un loc de muncă (soţ/soţie);
 • certificat medical eliberat de medic specialist (NU medic de familie) cu menţiunea perioadei de incapacitate temporară de muncă; adeverinţă eliberată de Casa Locală de Pensii