Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă”

Ești furios? Furia este emoția ce te cuprinde de cele mai multe ori când te confrunți cu situații stresante?
Te impui deseori și prin orice mijloace în relația cu copiii, soția/soțul, familia în general?
Simți că îți pierzi controlul în relația cu soția/soțul, copiii?
Te simți mai bine dacă lovești?Ți se întâmplă des acest lucru?
Problemele vieții te apasă încât deseori simți nevoia să bei un pahar sau să mergi la o sală de jocuri? Sau poate chiar să încerci consumul de droguri?

Dacă ești sau ai fost într-o situație similară, dacă simți că uneori lucrurile par de necontrolat, dacă simți că problemele te apasă și nu găsești soluții, nu dispera, orice problemă are cel puțin o soluție. Centrul O nouă șansă, prin specialiștii săi, îți poate veni în ajutor.
Te așteptăm să găsim împreună soluții optime problemelor tale, să te sprijinim în demersul tău de a depăși situațiile delicate în care te afli și, astfel, să îți faci viața mai frumoasă.

Str. Turnu Magurele, nr.17, sector 4, București
Autobuze: 102, 125, 202, 232, 312
Troleibuze: 74

Șef Serviciu/Birou/Compartiment: Raluca LUPU-STĂNESCU

Telefon: 0213142315

E-mail: registratura@dgas.ro

Program:

Luni – Vineri în intervalul orar 08:30 – 16:30

Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură derularea activităţii de consiliere a beneficiarului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normele deontologice corespunzătoare;

Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură servicii de consiliere şi mediere a conflictului pentru părţile implicate, în vederea depăşirii situaţiilor de risc;

Personalul centrului de asistenţă destinat agresorilor informează beneficiarii în legătură cu posibilitatea accesului la tratamentele psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau dezintoxicare, după caz;

Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură şi facilitează accesul la tratamentul psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare al beneficiarului, conform convenţiilor de colaborare încheiate cu spitalele sau unităţile sanitare;

Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură reabilitarea şi reinserţia socială a beneficiarilor, măsuri educative, precum şi servicii de consiliere şi mediere familială;

Centrul de asistenţă destinat agresorilor colaborează cu organele de poliţie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi judeţene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucureşti, în situaţiile în care constată existenţa comiterii actelor de violenţă în familie;

Centrul de asistenţă destinat agresorilor colaborează cu serviciul de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate de pe lângă tribunalele judeţene/sectoarelor municipiului Bucureşti;

Centrul de asistenţă destinat agresorilor dispune de spații, echipamente pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor specifice.

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;
 • H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • Consiliere psihologică: prin aceasta se încearcă scăderea tensiunilor conflictuale, depășirea barierelor emoționale și a problemelor pe care acestea le generează. Terapiile care se adresează agresorului vizează atât familia ca atare, beneficiarul în mediul său familial, cât și relațiile intrafamiliale propriu-zise;
 • Consiliere socială: prin identificarea situației în ansamblu, a familiei persoanei agresive, având ca instrument principal de lucru ancheta socială;
 • Consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate în vederea depășirii situațiilor de risc: pentru soluționarea conflictelor în cazul disputelor familiale, fiind un mod alternativ de soluționare a conflictelor, pe care fiecare parte, agresor – victimă, trebuie să-l aleagă în mod liber, fără forță coercitivă;
 • Consiliere în domeniul adicțiilor;
 • Consiliere în vederea asigurării și facilitării accesului agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare: vizează facilitarea accesului la tratamente specializate, după caz, ca urmare a evaluării făcute de către psiholog, urmându-se un program de reabilitare stabilit de comun acord cu agresorul.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă” sunt persoane adulte indiferent de vârstă, sex, nivel de instruire, ocupație, venituri, stare civilă, proveniți din toate mediile sociale, care și-au agresat partenerul(a) sau alți membri ai familiei cu care conviețuiesc, trimiși de instituțiile cu care centrul colaborează, precum și persoane agresive care doresc să-și schimbe comportamentul din proprie initiativă.

La admiterea în Centru, beneficiarul semnează cu reprezentantul legal al D.G.A.S.M.B. un contract pentru acordarea serviciilor sociale.

Pentru fiecare beneficiar al Centrului se va întocmi un dosar personal care va cuprinde date personale, date despre familie, studii şi calificare, fişa medicală, după caz, alte acte necesare şi utile pentru fiecare caz în parte, planul de intervenție.

Primirea sau asistarea în centrul de asistenţă destinat agresorilor se face pe baza evaluării cazului de către persoanele desemnate şi numai cu acordul scris al persoanelor asistate. În urma evaluării inițiale se vor stabili numărul de şedinţe de consiliere şi planul de intervenție.

Planul de intervenție se revizuieşte lunar sau ori de câte ori este necesar, pentru a fi adaptat la nevoile sociale nou-apărute fiind însoțit de fișa de progres.

 • Cerere din partea solicitantului;
 • Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;
 • Copii ale actelor de identitate ale solicitantului.