Scopul serviciului social ”Centrul rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru persoane dependente-Berceni” este acordarea serviciilor sociale specializate, sub forma serviciilor de îngrijire sociomedicale în conformitate cu standardele minime de calitate în domeniu și corespunzătoare nevoilor identificate ale persoanelor dependente, care au domiciliul stabil sau reședința în municipiul București și se află, fie în incapacitate de a se îngriji singure, fie aparținătorii lor nu au posibilitatea de a le asigura serviciile de îngrijire și recuperare la domiciliul acestor persoane aflate în dificultate.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul ”Centrului rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru persoane dependente-Berceni” sunt persoane aflate în situaţie de dependenţă.

Acte Necesare – Berceni

Angajament de plată

Cerere

Declarație pe propria răspundere