Prin Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Bucureşti, semnat la data de 29.03.2000 de către Municipiul Bucureşti, în calitate de Concedent şi S.C. APA NOVA S. A. Bucureşti, în calitate de Concesionar, se acordă facilitatea de scutire de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, pentru persoanele defavorizate.

Beneficiari: familiile şi persoanele singure care locuiesc pe raza municipiului Bucureşti, cu cetăţenie română, ale căror venituri pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 500 lei.

Scutirea de la plata Serviciilor se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora.

Titularul dreptului la scutirea de la plată a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere a acesteia, ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.

Cererile privind accesarea Serviciilor se depun la punctul de lucru al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti din Str. Constantin Mille nr 10 sector 1, Bucureşti.

Cererile pentru scutirea de la plata Serviciilor aferente perioadei 1 ianuarie – 30 iunie, se vor depune în intervalul 01 octombrie – 30 noiembrie, anul precedent.

Cererile pentru scutirea de la plata Serviciilor aferente perioadei 1 iulie – 31 decembrie anul curent, se vor depune în intervalul 1 aprilie – 31 mai, în acelaşi an.

NU beneficiază de scutire de la plata serviciilor familiile sau persoanele singure care:

  1. nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite;
  2. au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
  3. nu au respectat termenul de depunere a cererilor;
  4. la data depunerii cererii de acordare a scutirii de la plata Serviciilor figurează cu restanţă la facturile de apă şi canalizare;
Documente Necesare