- Complexul de servicii sociale Ominis - Strada Turnu Măgurele , nr.17A, sector 4;
- Sediul central al D.G.A.S.M.B. - Str. Constantin Mille, nr.10, sector 1;
- Spălătoria Socială “Armeniș” - Str. Armeniș, nr. 2, sector 3;
- Spălătoria Socială “Drumul Taberei” - Str.Drumul Taberei, nr.24, sector 6;
- *Program: luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00
- Sediul “Bebe de București are Hăinuțe” - Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 75, sector 5 (rond Kogălniceanu).
- *Program: luni - vineri, între orele 11.00 - 18.00
-  RE- Centrul de Economie Circulară, Calea Plevnei, nr 98, sector 1
- *Program: luni-vineri, între orele 09.00-17.00. Sâmbătă: 9-14

 

+4 021 314.23.15|registratura@dgas.ro
/Parteneri selectați
­
28 08, 2015

Rezultat Procedura Selectie Parteneri

5 02, 2015

LISTĂ PARTENERI: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001

ANEXA 1 LISTĂ PARTENERI PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1„Dezvoltarea economiei sociale”   Nr. Crt. Documente solicitate Consorţiul pentru Educaţie şi Dezvoltare Durabilă „România [...]

27 01, 2015

ANUNŢ DE ÎNLOCUIRE PARTENERI runda a 3-a: POSDRU/168/6.1/S/144616

ANUNŢ DE ÎNLOCUIRE PARTENERI: În proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS

27 01, 2015

Rezultate selectie inlocuire parteneri runda a doua – Nr. ref. (CCI): 2007RO051PO001

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1„Dezvoltarea economiei sociale”

19 01, 2015

LISTĂ PARTENERI SELECTAȚI

ANEXA 1 LISTĂ PARTENERI SELECTAȚI PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1„Dezvoltarea economiei sociale” Nr. Crt. Documente solicitate Asociaţia Cluster Economie şi Asistenţă Socială – [...]

11 11, 2014

Parteneri selectati “România start up”

ANEXA 1 LISTĂ PARTENERI SELECTAȚI PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001 CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGICNR. 176 „România start up” AXA PRIORITARĂ 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Nr. Crt. Nr. înreg. DGASMB Denumire [...]

9 10, 2014

Lista Parteneri Runda a 2-a 173

ANEXA 1 LISTĂ PARTENERI PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE, CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 173 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1.   Nr. Crt. Nr. înreg. DGASMB Denumire Date de contact Nume/ prenume reprezentant legal [...]

28 07, 2014

Lista parteneri selectati DMI 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” Descarca lista parteneri pentru publicare.