Descarcă:

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.544/2001 ÎN ANUL 2019

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2018

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public din 07.02.2002, aprobată prin Hotărârea nr. 123/2002

Anexa H638/2017

H638/2017

Gestionate de DGASMB
Formulare tipizate acces la informatii conform L544/2001


H248_19


Anexa H248_19

H079_20

Anexa H079_20

Responsabil pentru accesul la informații de interes public

Brândușa Ilie, Șef birou, Biroul Relații Publice
registratura@dgas.ro, 021.314.23.15