Descarcă:

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2022
RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2021
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.544/2001 ÎN ANUL 2019
RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2018
Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public din 07.02.2002, aprobată prin Hotărârea nr. 123/2002
Anexa H638/2017
H638/2017
Gestionate de DGASMB
Formulare tipizate acces la informatii conform L544/2001
H248_19
Anexa H248_19
H079_20
Anexa H079_20
Raport Legea 544/2001 in 2020

 

Responsabil pentru accesul la informații de interes public

Brândușa Ilie, Șef birou, Biroul Relații Publice
registratura@dgas.ro, 021.314.23.15