Descarcă:

Anexa HCGMB nr. 343/2020
HCGMB nr. 343/2020
Anexa la HCGMB 600/2019
HCGMB nr 600/2019
Regulament de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B & Organigramă – partea 1/2
Regulament de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B & Organigramă – partea 2/2
H.C.G.M.B. nr. 653 din 19.12.2017 privind modificarea si completarea H.C.G.M.B. nr. 531/31.10.2017 partea 1
H.C.G.M.B. nr. 653 din 19.12.2017 privind modificarea si completarea H.C.G.M.B. nr. 531/31.10.2017 partea 2
Regulament de Ordine Interioara
Cămin pentru Persoane Vârstnice – Academician Nicolae Cajal
AnexaH198_18
AnexeH564_18
H198_18 Hotararea privind aprobarea Organigramei, numarului total de posturi, Statutului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale DGASMB
H564_18 Hotararea privind aprobarea Organigramei, numarului total de posturi, Statului de functii si modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare ale DGASMB