Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București acordă audiențe, la sediul din Str. Constantin Mille nr 10 sector 1, Bucureşti, în fiecare zi de miercuri între orele 13:00 și 15:00, persoanelor interesate ale căror probleme un au putut fi soluționate de către directorii de departamente sau șefii de serviciu, în cadrul audiențelor acordate conform programului constituit ca anexă la prezenta decizie.

Programarea în audiență se poate face la sediul D.G.A.S.M.B. – Biroul Relații Publice, prin telefon ( 021.314.23.15) sau prin e-mail ( resgistratura@dgas.ro), cu precizarea naturii aspectelor care vor fi discutate în cadrul audienței, în vederea înscrierii în programul de audiență a departamentului de specialitate.

Nu vor fi înregistrare în programul de audiență solicitările privind problemele personale sau cele pentru care nu se declară subiectul.

PROGRAM AUDIENȚE DIRECTORI ȘI ȘEFI DE SERVICIU

SEDIUL D.G.A.S.M.B. din Str. Constantin Mille nr 10 sector 1, Bucureşti

Luni, orele 12:00 – 14:00

– Șef Serviciu Resurse Umane

– Șef Serviciu Sănătatea și Securitatea în Muncă și Gestionarea Situațiilor de Urgență

– Șef Serviciu Protecția Copilului

– Șef Serviciu Protecția Persoanelor Adulte

– Șef Serviciu Spălătorie

– Șef Serviciu Relația cu Societatea Civilă și Alți Actori Sociali

– Șef Serviciu Strategie și Programe cu Finanțări Externe

– Șef Birou Juridic, Legislație

Marți, orele 12:00 – 14:00

– Director Economic și Administrativ

– Director Dezvoltare, Strategie, Programe

– Director Coordonare Asistență Socială

Miercuri , orele 13:00 – 15:00

– Director General Adjunct

– Șef Serviciu Stimulente Financiare

SEDIUL CANTINEI SOCIALE SF. CONSTANTIN din Strada Sf. Constantin nr.8, sector 1

Joi, orele 12:00 – 14:00

– Șef Serviciu Cantine Sociale

– Șef Serviciu Anchete Sociale

SEDIUL CENTRULUI REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANELE DEPENDENTE – BERCENI din Soseaua Berceni nr. 12, sector 4

Marți , orele 10:00 – 12:00

– Șef Serviciu CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANELE DEPENDENTE – BERCENI

– Șef Serviciu CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANELE DEPENDENTE – DARVARI

SEDIUL COMPLEXULUI INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI – SF. IOAN din Bulevardul Theodor Pallady nr. 64, sector 3

Marți, orele 10:00 – 12:00

– Șef Serviciu COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI – SF. IOAN

– Șef Serviciu Urgențe Sociale

SEDIUL COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIALE – OMINIS din Strada Turnu Măgurele nr 17 A, sector 4

Marți, orele 10:00 – 12:00

– Șef Serviciu COMPLEX DE SERVICII SOCIALE – OMINIS

Program Audiențe Directori și Șefi Departamente