Centre de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani AnTanTé

Înscrierea copiilor pentru septembrie 2020 în cadrul Centrelor de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București se face în limita numărului de locuri disponibilie, la solicitarea părinților/reprezentanților legali ai copilului.
Cererea, însoțită de actele necesare, privind solicitarea de servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani, se va depune doar on-line la adresa de e-mail: antante@dgas.ro, în perioada 6 – 24 iulie.
Dosarul trebuie depus înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentantul legal care s-a aflat în perioada legală de creştere a copilului.*
* Înscrierile în centrele Antante se fac in limita locurilor disponibile, în ordinea depunerii cererii. Locurile disponibile sunt afisate pe site-ul www.dgas.ro, înainte de perioada de înscriere.
Înainte de a depune dosarul pentru înscriere vă rugăm să consultați secțiunile ”Condiții de accesare” și ”Acte necesare”.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 021 3142315 – tasta 4.

 1. Biroul “Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii   0-3 ani – Omide” – Strada Ceairului nr.13, bl. M2, sc. A, sector 3 – capacitate maxima 10 locuri;
 2. Biroul “Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Scăpărici” – Strada Lucrețiu Pătrașcanu nr. 17, bl. M18, sector 3 – capacitate maxima 12 locuri;
 3. Biroul “Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Alex” – Strada Nerva Traian nr. 8, sector 3 – capacitate maxima 45 de locuri
 4. Biroul “Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani– La Bunici” – Str. Maximilian Popper nr. 17A, sector 3 – capacitate maxima 20 locuri;
 5. Biroul “Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Maria” – Bd. Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sector 3 – capacitate maximă 18 locuri;
 6. Biroul “centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Curcubeul Magic”- Calea Șerban Vodă nr. 48, sector 4 – capacitate maximă 40 locuri;
 7. Biroul “Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Zebra Zou” – Calea Floreasca nr. 165, sector 1 – capacitate maxima 27 locuri (10 locuri sunt atribuite copiilor de etnie romă);
 8. Biroul “Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Steluţe Zâmbitoare” – Str. Turnu Măgurele nr. 17A, sector 4 – capacitate maximă 30 locuri;
 9. Biroul “Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Casa cu Pitici”- Str. Mitropolit Filaret nr. 41-41A, sector 4 – capacitate maximă 50 locuri;
 10. Biroul “Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Casa cu Strumfi” – Calea Giulești nr. 184, sector 6 – capacitate maximă 22 locuri;
 11. Biroul “Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Castelul Fermecat”- Bd. Iuliu Maniu nr. 111, Bl. F, sector 6 – capacitate maximă 15 locuri.

Șef Serviciu Protecția Copilului: Elena Corduneanu

Șef Birou Centrul ”Omide”: Barbu Jeni

Șef Birou Centrul ”Scăpărici”: Vasilică Dorina

Șef Birou Centrul ”Alex”: Basamac Daniela

Șef Birou Centrul ”La Bunici”: Petre Mioara

Șef Birou Centrul ”Maria”: Argeșeanu Ana -Maria

Șef Birou Centrul ”Curcubeul Magic”: Roșu Mariana

Șef Birou Centrul ”Zebra Zou”: Lefter Diana

Șef Birou Centrul ”Steluțe zâmbitoare”: Popa Cristina

Șef Birou Centrul ”Casa cu Pitici”: Istodor Roxana

Șef Birou Centrul ”Casa cu Ștrumfi”: Dima Adriana

Șef Birou Centrul ”Castelul fermecat”: Dincă Cristian

Telefon: 021 3142315

Fax: 021 3142316

E- mail: registratura@dgas.ro

Program de lucru : 7.00 – 18.00

 • îngrijirea, supravegherea şi educaţia copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
 •  organizarea şi asigurarea unui regim raţional de viaţă, în vederea  dezvoltării normale, somatice şi psihomotorii, a copiilor;
 •  asigurarea unei alimentaţii raţionale şi individualízate copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3ani;
 • luarea măsurilor corespunzătoare pentru creşterea rezistenţei specifice şi nespecifice a organismului copiilor;
 • asigurarea unui program educativ complex, adaptat pe grupe de vârstă, în vederea stimulării dezvoltării sănătoase, fizice şi psihice a  copiilor şi a însuşirii deprinderilor igienice adecvate vârstei;
 • supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor;
 • acordarea primului ajutor şi asigurarea îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau până la preluarea acestuia de către părinţi ori de către  susţinătorul legal;
 • dezvoltarea de programe de educaţie parentală;
 • evaluarea şi monitorizarea activităţilor desfăşurate în cadrul centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie, în conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia în vigoare;
 • informarea şi consilierea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care se poate desfăşura şi la domiciliu;
 • depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;

 • Legea 272/21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată;
 • Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • H.C.G.M.B. nr. 600/24.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărul total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;
 • H.C.G.M.B. nr. 87/28.04.2015 privind aprobarea Metodologiilor de admitere și găzduire a beneficiarilor în Centrele rezidențiale și Centrele de zi aflate în subordinea Direcției Generale de de Asistență Socială a Municipiului București.

 • îngrijirea şi supravegherea copiilor cu vârste între 0 şi 3 ani pe timpul zilei,
 • programe educative adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârsta 0-3 ani,
 • supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor,
 • asigurarea hranei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare,
 • colaborarea cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor,
 • informarea şi consilierea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor,
 • dezvoltarea de programe de educaţie parentală,
 • depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi.

 • copii cu vârsta 0-3 ani aflați în situație de risc de separare de părinți, părinții acestora se află într-o situație de dificultate sociala și/sau economică, sau în risc de exluziune socială;
 • copiii cetățenilor români cu domiciliu sau reședința în Municipiul București, cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani, și copiii străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

Dosarul cu actele necesare privind solicitarea de servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani, se va depune la Serviciul Protecția Copilului în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti sau on-line la adresa antante@dgas.ro.

Dosarul trebuie depus înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentantul legal care s-a aflat în perioada legală de creştere a copilului.*

Înscrierile în centrele Antante se fac in limita locurilor disponibile, în ordinea depunerii cererii. Locurile disponibile sunt afisate pe site-ul www.dgas.ro, înainte de perioada de înscriere.

În ședințele de lucru ale Comisiei de admitere vor fi analizate numai dosarele complete depuse până în ultima zi din luna precedentă.

Dosarele complete analizate în Comisie vor fi acceptate în funcție de ordinea depunerii dosarului și numărul de locuri la centrul pentru care s-a dorit înscrierea.

Admiterea efectivă în Centre este condiționată de: locurile libere, retrageri si excluderi.

Excepție: Avand în vedere că anul școlar se încheie la 31 iulie, locurile disponibile pentru anul școlar următor (care începe în luna septembrie) vor fi afișate la 1 aprilie, în urma cererilor de reînscriere, depuse pentru copiii care vor beneficia în continuare de serviciile centrelor.

Dosarele pentru ocuparea locurilor disponibile pentru noul an școlar, cu intrarea în colectivitate în luna septembrie, se vor depune în perioada 15 aprilie – 30 aprilie .

Pentru intrarea în colectivitate în altă perioadă, înscrierile se fac în funcție de locurile disponibile, în toată perioada anului.

În vederea admiterii se va ține cont de următoarele criterii îndeplinite cumulativ:

 1. Cererea să fie depusă înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentant legal, care s-a aflat în perioada legală de creștere a copilului;
 2. Să aibă domiciliul pe raza Municipiului București de cel putin 6 luni sau viza de reședință de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii. În cazul permiselor de ședere, domiciliul pe raza Municipiului București să fie de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii.

Constituie criterii de prioritate:

 1. Persoanele aflate în dificultate socio – economică;
 2. Frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care benficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un al copil;;
 3. Unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. (conform Contractului Colectiv de Muncă, art. 67 pct. 10 beneficiază de loc gratuit în centrele de îngrijire și educație timpurie aflate în subordinea D.G.A.S.M.B.).

Constituie criterii de eligibilitate:

 1. cererea trebuie depusă înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentantul legal care s-a aflat în perioada legală de creştere a copilului;
 2. să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului Bucureşti de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau viza de reşedinţă în municipiul București este de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii;
 3. părintele/reprezentantul legal,să se afle în concediu de creştere şi îngrijire copil urmând a se întoarce la serviciu în termen de maxim 60 de zile de la intrarea copilului în colectivitate;
 4. părintele/reprezentantul legal seaflă în dificultate socio-economică;
 5. frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care beneficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un al copil;
 6. unul dintre parinți este angajat D.G.A.S.M.B. conform art. 67, pct. 10 din Contractul Colectiv de Muncă.
 7. părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială, care are cel puțin un copil în întretinere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și care locuieste pe raza municipiului Bucureşti.

 • Acte necesare pentru admiterea în Centrele de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Antante

 • a) Cerere din partea unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal (format tip);
 • b) Copie după certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită admiterea în Centru;
 • c) Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal (Certificat de naştere, buletin de identitate/carte de identitate/permis de ședere obținut în condițiile legii,certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, etc.);
 • d) Copii ale actelor de identitate (certificate de naştere) ale celorlalţi copii (dacă este cazul);
 • e) Adeverinţe de salariat ale părinţilor/reprezentanţilor legali.*

Pentru părintele care se află în concediu de creștere și îngrijire copil, în adeverința eliberată de angajator se va menționa obligatoriu perioada în care are suspendat contractul individual de muncă (începând cu data … până la data …).

* în cazul părinților/reprezentanților legali care sunt în șomaj/în cautarea unui loc de munca, acestia vor face dovada situației în care se află, printr-o adeveriță eliberată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Angajații Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București care, conform art. 67, punctul 10 din Contractul Colectiv de Muncă, beneficiază de loc gratuit pentru copiii acestora, în centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani, aflate în subordinea DGASMB, respectându-se principiul proximității față de domiciliul ales al părinților, vor depunde cerere de admitere în centru cu cel puțin 30 de zile înainte de reluarea activității. Cererea va fi însoțită de actele necesare admiterii în Centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani, enumerate mai sus.

După admiterea în cadrul centrului de educaţie şi îngrijire timpurie, părinţii au obligaţia de a depune la dosarul medical al copilului rezultatele următoarelor analize medicale: exudat faringian, exudat nazal, coprocultura, examenul coproparazitologic.

Părintele/Reprezentantul legal poate solicita în scris, retragerea dosarului, în cazul în care, în Centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani nu sunt locuri disponibile și îi este necesar pentru a putea fi depus la alt centru.