Centre de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani AnTanTé

Stimați părinți,
Dacă statusul cererii dvs. este Admis în așteptare (status care indică că vă aflați pe lista de așteptare), aveți posibilitatea până luni, 26 octombrie, ora 13:00, să ne transmiteți mail pe adresa antante@dgas.ro, pentru a opta pentru un loc disponibil la Centrul Antante – Castelul Fermecat ( Drumul Ghindarilor nr. 150 – 154, sector 5)
Descarca Rezultate

1. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Zebra Zou – Calea Floreasca nr. 165, sector 1;

2. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Alex – Strada Nerva Traian nr. 8, sector 3;

3. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani– La Bunici – Str. Maximilian Popper nr. 17A, sector 3;

4. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Curcubeul Magic – Calea Șerban Vodă nr. 48, sector 4;

5. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Steluţe Zâmbitoare” – Str. Turnu Măgurele nr. 17A, sector 4 ;

6. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Casa cu Strumfi – Calea Giulești nr. 184, sector 6 ;

7. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Casa cu Pitici – Str. Mitropolit Filaret nr. 41-41A, sector 4;

8. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Omide – Strada Ceairului nr.13, bl. M2, sc. A, sector 3;

9. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Scăpărici – Strada Lucrețiu Pătrașcanu nr. 17, bl. M18, sector 3;

10. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Maria– Bd. Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sector 3;

11. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Castelul Fermecat- Drumul Ghindarilor nr. 150 – 154 , sector 5;

12. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Margareta – Bd. Regele Ferdinand nr. 13, sector 2;

13. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Clopotel – Strada Moinești nr. 34, sector 6;

14. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Brândușa – Strada Sabinelor nr. 56, sector 5;

Șef Serviciu Protecția Copilului : Roxana Istodor
Telefon: 021.314.23.15
E-mail : registratura@dgas.ro
Program de lucru : 8:30 – 16:30

 • îngrijirea, supravegherea şi educaţia copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
 • organizarea şi asigurarea unui regim raţional de viaţă, în vederea dezvoltării normale, somatice şi psihomotorii, a copiilor;
 • asigurarea unei alimentaţii raţionale şi individualízate copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3ani;
 • luarea măsurilor corespunzătoare pentru creşterea rezistenţei specifice şi nespecifice a organismului copiilor;
 • asigurarea unui program educativ complex, adaptat pe grupe de vârstă, în vederea stimulării dezvoltării sănătoase, fizice şi psihice a copiilor şi a însuşirii deprinderilor igienice adecvate vârstei;
 • supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor;
 • acordarea primului ajutor şi asigurarea îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau până la preluarea acestuia de către părinţi ori de către susţinătorul legal;
 • dezvoltarea de programe de educaţie parentală;
 • evaluarea şi monitorizarea activităţilor desfăşurate în cadrul centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie, în conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia în vigoare;
 • informarea şi consilierea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care se poate desfăşura şi la domiciliu;
 • depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;

 • Legea 272/21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

 • îngrijirea şi supravegherea copiilor cu vârste între 0 şi 3 ani pe timpul zilei,
 • programe educative adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârsta 0-3 ani,
 • supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor,
 • asigurarea hranei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare,
 • colaborarea cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor,
 • informarea şi consilierea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor,
 • dezvoltarea de programe de educaţie parentală,
 • depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi.

 • copii cu vârsta 0-3 ani aflați în situație de risc de separare de părinți, părinții acestora se află într-o situație de dificultate sociala și/sau economică, sau în risc de exluziune socială;
 • copiii cetățenilor români cu domiciliu sau reședința în Municipiul București, cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani, și copiii străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

IMPORTANT – ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR Centrele de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani derulează programe de îngrijire și educație pentru copiii cu vârsta până în 3 ani. Copiii care împlinesc 3 ani în anul 2020, nu sunt eligibili pentru perioada de înscriere 1 – 15 octombrie 2020, pentru că programa antepreșcolară din aceste centre nu mai este adecvată nivelului cognitiv de dezvoltare al copiilor de peste 3 ani. Pentru acesti copii de peste trei ani sunt potrivite metode si tehnici de nivel preșcolar, pe care centrele Antante nu le pot oferi.

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

1. Cerere din partea unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal (format tip);
2. Copie după certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită admiterea în Centru;
3. Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal (Certificat de naştere, buletin de identitate/carte de identitate/permis de ședere obținut în condițiile legii,certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, etc.);
4. Copii ale actelor de identitate (certificate de naştere) ale celorlalţi copii (dacă este cazul);
5. Adeverinţe salariat din care să rezulte că părintele este activ pe piaţa muncii şi îşi desfăşoară activitatea exclusiv la locul de muncă, NU prin telemuncă – pentru ambii părinţi; *
* Părintele/reprezentantul legal care se află în creștere copil are obligația în termen de 30 de zile de la intrarea copilului în colectivitate, să își reia activitatea la locul de muncă menționat în adeverință și să transmită dovada reluării activițății.
6. Adresă din partea D.G.A.S.P.C. de pe raza administrativ-teritorială unde domiciliază solicitantul prin care se atestă faptul că acestuia nu i se pot asigura servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani.
7. Fişa medicală copil (format tip) completată și parafată de către medicul pediatru/de familie;
8. Adeverinţe medicale părinţi (de la medicul de familie).
9. Declaraţie privind informarea beneficiarului(format tip);
10. Cerere pentru efectuarea anchetei sociale (dacă este cazul –format tip) ;
11.Alte documente, după caz.

După admiterea în cadrul centrului de educaţie şi îngrijire timpurie, părinţii au obligaţia de a depune la dosarul medical al copilului rezultatele următoarelor analize medicale: exudat faringian, exudat nazal, coprocultura, examenul coproparazitologic.

Se vor procesa doar solicitările transmise la adresa de e-mail: antante@dgas.ro în perioada de înscriere.

Dosarul cu actele necesare privind solicitarea de servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani se depune doar on-line la adresa antante@dgas.ro.

Înscrierile în centrele Antante se fac în limita locurilor disponibile, în ordinea depunerii cererii.

În ședințele de lucru ale Comisiei de admitere vor fi analizate numai dosarele complete.

Toate documentele se vor depune în perioada 1 octombrie – 15 octombrie 2020. Odată depășită această perioadă, dosarul incomplet va fi declarat respins.

Ø  Criterii de eligibilitate îndeplinite cumulativ: Părintele/Reprezentantul legal să aibă domiciliul pe raza Municipiului București de cel putin 6 luni sau viza de reședință de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii. În cazul permiselor de ședere, domiciliul pe raza Municipiului București să fie de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii și ambii părinţi să fie activi pe piaţa muncii la momentul depunerii cererii şi să îşi desfăşoare activitatea exclusiv la locul de muncă, NU prin telemuncă;

Ø  Criteriul de prioritate: după constatarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, dosarele sunt admise în ordinea depunerii cererilor;

Ø  Persoanele aflate în dificultate socio – economică și evaluate de Echipa de Specialiști D.G.A.S.M.B, au prioritate indiferent de ordinea depunerii cererilor.