Centre de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani AnTanTé

Înscrieri Centrele Antante
Perioadă înscrieri: 1 – 15 noiembrie.
Actele necesare și Formularele se pot descarca de pe https://www.dgas.ro/centre-de-ingrijire-si-educatie-timpurie-pentru-copii-0-3-ani-antante/ Cererile însoțite de actele necesare se pot transmite pe adresa antante@dgas.ro.
În situația în care nu aveți posibilitatea de transmitere online, documentele pentru înscriere pot fi scanate la sediul instituției din str. Constantin Mille nr. 10, sector 1 și transmise de către operatorul nostru pe adresa de e-mail menționată anterior.Program depunere: Luni – Vineri între orele 9.00 – 15.00.
Documentele transmise* în format electronic vor fi doar în format pdf, lizibile și cu o rezoluție care să permită transmiterea documentelor într-un singur e-mail.
*Documentele transmise electronic care nu sunt scanate la rezoluția cerută sau care conțin documente în format jpeg., precum și documentele care sunt trasmise prin alte mijloace/la alte adrese de e-mail ale D.G.A.S.M.B., sau care sunt transmise mai devreme de 1 noiembrie 2019, nu vor fi procesate.

Comisia de admitere analizează, conform procedurii de admitere, doar dosarele complete.

Admiterea se face în limita locurilor disponibile.

Locuri disponibile pentru ianuarie 2020:

Centrul ”La bunici” – 3 locuri
Centrul ”Casa cu Pitici”– 13 locuri
Centrul ”Curcubeul Magic” – 3 locuri
Centrul”Alex” – 5 locuri
Centrul ”Omide” – 2 locuri
Centrul ”Scăpărici” – 3 locuri
Centrul ”Stelute Zambitoare” – 4 locuri

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 021 314 23 15, tasta 4.

 • Biroul Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Omide” 

Str. Ceairului, bloc M2, scara A, parter, Sector 3, Bucureşti;

 • Biroul Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Scăpărici” 

Strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 17, bloc M18, Sector 3, Bucureşti;

 • Biroul Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Alex” 

Strada Nerva Traian nr.8, Sector 3, Bucureşti;

 • Biroul Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”La Bunici” 

Strada Maximilian Popper nr. 17A, Sector 3, Bucureşti;

 • Biroul Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Maria” 

Bulevardul Pallady nr. 37, bloc N4A, Sector 3, Bucureşti;

 • Biroul Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Curcubeul Magic” 

Strada Şerban Vodă nr.48, Sector 4, Bucureşti;

 • Biroul Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Zebra Zou” 

Calea Floreasca nr. 165, sector 1, Bucureşti;

 • Biroul Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Steluțe Zâmbitoare” 

Strada Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti;

 • Biroul Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Casa cu Pitici” 

Strada Mitropolit Filaret nr. 41-41A, Sector 4, Bucureşti;

 • Biroul Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Casa cu Ștrumfi” 

Calea Giuleşti nr. 184, Sector 6, Bucureşti;

 • Biroul Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Castelul fermecat” 

Bulevardul Iuliu Maniu nr. 111, bloc F, parter, Sector 6, Bucureşti.

Șef Serviciu Protecția Copilului: Elena Corduneanu

Șef Birou Centrul ”Omide”: Barbu Jeni

Șef Birou Centrul ”Scăpărici”: Vasilică Dorina

Șef Birou Centrul ”Alex”: Basamac Daniela

Șef Birou Centrul ”La Bunici”: Petre Mioara

Șef Birou Centrul ”Maria”: Argeșeanu Ana -Maria

Șef Birou Centrul ”Curcubeul Magic”: Roșu Mariana

Șef Birou Centrul ”Zebra Zou”: Lefter Diana

Șef Birou Centrul ”Steluțe zâmbitoare”: Popa Cristina

Șef Birou Centrul ”Casa cu Pitici”: Istodor Roxana

Șef Birou Centrul ”Casa cu Ștrumfi”: Dima Adriana

Șef Birou Centrul ”Castelul fermecat”: Dincă Cristian

Telefon: 021 3142315, 0756153439

Fax: 021 3142316

Adresa email: registratura@dgas.ro

Program de lucru : 7.00 – 18.00

 • Îngrijrea, supravegherea și educația copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani;
 • Organizarea și asigurarea unui regim rațional de viață, în vederea dezvoltării normale, somatice și psihomotorii a copiilor;
 • Asigurarea unui program educativ complex, adaptat pe grupe de vârstă, în vederea stimulării dezvoltării sănătoase, fizice și psihice a copiilorși a însușirii deprinderilor igienice adecvate vârstei;
 • Asigurarea hranei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • Supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirii;
 • Dezvoltarea de programe de educație parentală.

 • Legea 272/21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată;
 • Legea nr. 263/2007 privind înființarea și funcționarea creșelor;
 • H.C.G.M.B. nr. 198/28.03.2018 privind aprobarea organigramei, numărul total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 564/23.08.2018.
 • H.C.G.M.B. nr. 87/28.04.2015 privind aprobarea Metodologiilor de admitere și găzduire a beneficiarilor în Centrele rezidențiale și Centrele de zi aflate în subordinea Direcției Generale de de Asistență Socială a Municipiului București.

 • Educaţie timpurie şi îngrijire pentru copii mici şi foarte mici la nivelul Municipiului Bucureşti;
 • Informare și consiliere socială părinți
 • Consiliere psihologică copii și părinți

Copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani
 • cererea trebuie depusă înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentantul legal care s-a aflat în perioada legală de creştere a copilului;
 • să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului Bucureşti sau viza de reşedinţă nu este mai recentă de 6 luni;.
 • copilul să aibă vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani;
 • Părintele/reprezentantul legal, să se afle în concediu de creştere şi îngrijire copil urmând a se întoarce la serviciu în termen de maxim 30 de zile de la intrarea copilului în colectivitate până la finalizarea aferentă concediului de creştere şi îngrijire copil sau mai devreme;
 • Părinţii/Reprezentantul legal să nu trebuie să figureze cu datorii la Direcția de Taxe și Impozite Locale.

            Constituie criterii de prioritate :

 • domiciliul stabil în municipiul Bucureşti ;
 • lipsa locuinţei sau locuinţă insalubră, persoane fără venituri sau cu venituri reduse;
 • familie monoparentala aflata in dificultate socio economica;
 • familii cu mai multi de 2 copii care sunt in dificultate socio – economica;
 • frați sau surori care frecventează în prezent Centrul pentru care se solicită înscrierea;
 • străinii care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

             Motive de respingere a acordării serviciilor de îngrijire și educație timpurie :

 • Nu domiciliază pe raza Municipiului Bucureşti, sau viza de reşedinţă este mai recentă de 6 luni;
 • Au depus cerere după întoarcerea la serviciu din concediu de creştere copil;
 • Părintele / Reprezentantul legal este în concediu de creştere copil şi nu dorește să se întoarcă la serviciu;
 • Părintele/Reprezentantul legal nu s-a aflat în concediu de creștere copil;
 • Părinții/ Reprezentantul legal figurează cu datorii la Direcția de Taxe si Impozite Locale.

Acte necesare admiterii în centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani

 • Cerere din partea unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal ( format tip);
 • Copie după certificatul de naştere al copilui pentru care se solicită admiterea în Centru;
 • Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal (Certificat de naştere, buletin de identitate/carte de identitate, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, deces, etc.);
 • Copii ale actelor de identitate (certificate de naştere) ale celorlalţi copii (dacă este cazul);
 • Adeverinţe de salariat ale părinţilor/ reprezentanţilor legali

* în cazul  părinților/ reprezentanților legali care sunt în somaj/în cautarea unui loc de munca, acestia vor face dovada situației în care se află. – adeverinta de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 • Decizia de admitere a cererii pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului/stimulentul lunar de inserţie/alocaţia de stat pentru copii sau adeverință de la locul de muncă în care este specificată perioada în care părintele/reprezentantul legal se află în creștere copil SAU Adeverință de la locul de muncă în care este specificată perioada în care părintele/reprezentantul legal se află în concediul de creștere a copilului;
 • Adeverinţă eliberată de Direcţia Taxe şi Impozite Locale ( ambii părinți);
 • Fişa medicală copil (format tip) completată și parafată de către medicul pediatru/de familie şi copie de pe carnetul de vaccinări;
 • Adeverinţe medicale părinţi (de la medicul de familie).
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind luarea la cunoştinţă a criteriilor de admitere în Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani;
 • Adresă din partea D.G.A.S.P.C. de pe raza administrativ-teritorială unde domiciliază solicitantul prin care se atestă faptul că acestuia nu i se pot asigura servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani.
 • Cerere pentru efectuarea anchetei sociale ( dacă este cazul) ;
 • Alte documente, după caz.

Acte necesare admiterii în centrele AnTanTe pentru străinii care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

 • Cerere din partea unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal ( format tip);
 • Copie după certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită admiterea în Centrul Antante;
 • Copie document valabil de calatorie ( părinți /reprezentant legal și copilul pentru care se solicită admiterea în Centrul Antante);
 • Copie viză pentru intrarea în țară/permis de ședere acordat în condițiile legii, sau orice autorizație care conferă titularului drept de ședere pe teritoriul României ( părinți/reprezentant legal și copilul pentru care se solicită admiterea în Centrul Antante).
 • Fişa medicală copil (format tip) completată și parafată de către medicul pediatru/de familie şi copie de pe carnetul de vaccinări;
 • Adeverinţe medicale părinţi (de la medicul de familie).
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind luarea la cunoştinţă a criteriilor de admitere în Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani;
 • Adresă din partea D.G.A.S.P.C. de pe raza administrativ-teritorială unde domiciliază solicitantul prin care se atestă faptul că acestuia nu i se pot asigura servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani.
 • Alte documente, după caz.