+4 021 314.23.15|registratura@dgas.ro
/Carieră
­
4 09, 2019

Centralizator nominal cu punctajele finale la concursul organizat in data de 29.08.2019

Descarcă centralizatorul

4 09, 2019

Centralizator cu rezultatele la contestatiile depuse la proba interviu a concursului organizat in data de 29.08.2019

Descarcă centralizatorul

2 09, 2019

Centralizator cu rezultatele probei interviu 02.09.2019

Descarcă centralizatorul

5 08, 2019

Anunt Concurs 29.08.2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti organizează concurs în data de 29.08.2019, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, în baza prevederilor: - H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau [...]

10 06, 2019

Anunţ Promovare

Având în vedere prevederile: - H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completările ulterioare, [...]

6 02, 2019

CENTRALIZATOR NOMINAL CU PUNCTAJELE FINALE la concursul organizat în data de 31.01.2019 la DGASMB

Descarcă Centralizator

5 02, 2019

Centralizator rezultate proba interviu 04.02.2019

Descarcă Centralizator

31 01, 2019

Centralizator rezultate proba scrisa 31 ianuarie 2019

Descarcă Centralizator

23 01, 2019

Rezultatul selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 31.01.2019

Descarcă Centralizator

8 01, 2019

Anunţ Concurs DGASMB 31 Ianuarie 2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti organizează concurs în data de 31.01.2019, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, în baza prevederilor: - H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau [...]