! ANUNȚ IMPORTANT!

 În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, începând cu data de 25 octombrie, 2021, accesul vizitatorilor/persoanelor în incintele instituțiilor publice centrale și locale, este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS- CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, ! persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afllă în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Măsura este prevăzută în HG nr. 1130/22.10.2021, art.12, alin. (4).

Ξ Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București pune la dispoziția tuturor beneficiarilor servicii online care pot fi accesate pentru depunerea actelor necesare, după cum urmează:

⇒ pentru Voucher Materna, la adresa de e-mail voucher.materna@dgas.ro
⇒ pentru nou născuți  și Ajutorul social comunitar pentru familia monoparentală, la adresa de e-mail nounascutisimonoparentale@dgas.ro
⇒ pentru stimulentul pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, la adresa de e-mail adulticuhandicap@dgas.ro (pentru completări) sau pe https://online.dgas.ro/, pentru depunerea dosarelor
⇒ pentru stimulentul pentru copii cu handicap, la adresa de e-mail copiicuhandicap@dgas.ro
 pentru Sprijinul Financiar pentru Prevenirea Abandonului Școlar în Municipiul București, la, la adresa de e-mail rechizite.scolare@dgas.ro (pentru completări). Dosarele se depun doar prin poștă, la adresa: Str Constantin Mille, nr. 10, sector 1.

º De asemenea, ne puteți contacta la numărul de telefon 021.314.23.15, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00

+4 021 314.23.15|registratura@dgas.ro
/Carieră
­
1 10, 2021

Programare individuală pentru susținerea interviului în data de 04.10.2021 în vederea angajării la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pe durată determinată în perioada stării de alertă, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/ 2020

Vă rugăm să respectați orele la care ați fost programat astfel încât să nu fiți nevoit să așteptați în fața instituției, alături de alte persoane. Pentru respectarea normelor de distanțare fizică impuse de legislația în vigoare, accesul în cadrul instituției se va face cu respectarea următoarelor condiții: • se va permite accesul unei singure persoane [...]

30 09, 2021

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București invită organizațiile neguvernamentale să participe la formularea unor noi direcții prioritare pentru următoarea perioadă, respectiv 2022-2027.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București invită organizațiile neguvernamentale să participe la formularea unor noi direcții prioritare pentru următoarea perioadă, respectiv 2022-2027. Având în vedere faptul că se încheie perioada prevăzută în Strategia locală privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei în Municipiul Bucureşti 2017 – 2021, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului [...]

29 09, 2021

Centralizator cu rezultatul selecţiei dosarelor înscrise în vederea angajării la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pe durată determinată în perioada stării de alertă, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/ 2020

Centralizator cu rezultatul selecţiei dosarelor înscrise în vederea angajării la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pe durată determinată în perioada stării de alertă, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/ 2020 Tot Anuntul

21 09, 2021

Angajare personal contractual pe durată determinată, fără concurs, în perioada stării de alertă

În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.27, alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare și art. 1 al H.G. nr. 932 din 09 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de [...]

21 05, 2021

ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ   În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.27, alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 al H.G. nr. 531 din 11 mai 2021 privind prelungirea stării de [...]

18 01, 2021

CENTRALIZATOR cu rezultatul procedurii derulată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în vederea angajării

  CENTRALIZATOR cu rezultatul procedurii derulată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în vederea angajării, pe durată determinată în perioada stării de alertă, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/ 2020 ( interviu 18.01.2021) Tot Anuntul

14 01, 2021

Rezultatul selecţiei dosarelor înscrise în vederea angajării la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pe durată determinată în perioada stării de alertă, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/ 2020

CENTRALIZATOR cu rezultatul selecţiei dosarelor înscrise în vederea angajării la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pe durată determinată în perioada stării de alertă, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/ 2020 Tot Anuntul

6 01, 2021

ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ -Nr. 171/06.01.2021

În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.27, alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 al HG nr. 1.065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea [...]

4 12, 2020

ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.27, alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 al HG nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor [...]

23 11, 2020

ANUNŢ

ANUNŢ Având în vedere prevederile: - H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificrile şi completările [...]