Cantine Sociale

Cantinele sociale sunt impartite pe sectoare , in functie de solicitari, astfel:

 1. Persoanele cu domiciliul în sectorul 1 – Cantina Socială Grivița cu sediul în Calea Griviței, nr. 216, sector 1.
 2. Persoanele cu domiciliul în sectorul 6 – Cantina Socială Sf. Constantin cu sediul în Str. Sf. Constantin, nr. 8, sector 1
 3. Persoanele cu domiciliul în sectorul 2 și sectorul 3 – Cantina Socială Bucur cu sediul în Str. Agricultori, nr. 105, Sector 2
 4. Persoanele cu domiciliul în sectorul 4 – Cantina Socială Ominis cu sediul în str. Turnu Măgurele, nr. 17A, sector 4.
 5. Persoanele cu domiciliul în sectorul 5 – Cantina Socială Ferentari cu sediul în Calea Ferentari, nr. 91, sector 5.

Date de contact:

1.Șef Serviciu Cantina Grivița: Bălan Alina

2.Șef Serviciu Cantina Sf. Constantin: Ana Bran

3.Șef Serviciu Cantina Ferentari: Naciu Cristian Aurelian

4.Șef Serviciu Cantina Bucur – Manea Veronica

5.Şef Birou Cantina Ominis – Marinela Rodica Stoian

E-mail: registratura@dgas.ro

Telefon: 0800.821.218

Program cu Publicul: Luni –  Vineri: 9:00 – 16:00

Program Servire Hrană: Luni – Vineri, între 11:00 şi 15:00

 • preparare hrană caldă
 • distribuire hrana caldă și rece

 • Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;

 • Cantina Socială acordă servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite.
 • pregătirea şi servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul şi cina, în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale.
 • transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu

 • copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit. a);
 • persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • pensionarii;
 • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
 • invalizii și bolnavii cronici;
 • orice persoană care, temporar, nu realizează venituri;
 • Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.

 • Se prestează gratuit pentru persoanele care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.
 • Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea venitului minim garantat, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.
 • Serviciile cantinei de ajutor social, se acordă pe baza unei anchete sociale.

Dosarul,varianta simplificată, va conține următoarele documente, în funcție de categoria de beneficiari:

 

A. Copiii în vârsta de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social:

 1. cerere tip – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;
 2. fotocopie CI ;
 3. fotocopie certificat de naștere sau fotocopie CI pentru copii cu vârsta de peste 14 ani;
 4. adeverință emisă de unitatea de învățământ pentru elevii care beneficiază de bursă;
 5. certificat venit impozabil eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF);

B. Tinerii ( vârsta 18-26 ani)care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani:

 1. cerere tip – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;
 2. fotocopie CI;
 3. adeverință emisă de unitatea de învățământ;
 4. certificat venit impozabil eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF);

C. Persoanele care beneficiază de ajutor socialsau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social:

 1. cerere tip – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;
 2. fotocopie CI;
 3. certificat venit impozabil eliberat de Administrația Finanţelor Publice;
 4. fotocopie talon indemnizație handicap/venit minim garantat;
 5. adeverință AMOFMB că nu au refuzat oferta sau recomandarea de a se prezenta la un angajator sau după caz, frecventarea unor cursuri de calificare;
 6. declarație pe propria răspundere – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;

 

D. Pensionării;

 1. cerere tip – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;
 2. fotocopie CI;
 3. fotocopie talon pensie;
 4. declarație pe propria răspundere – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;

E. Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susținatori legali, sunt lipsite de venituri;

 1. cerere tip – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;
 2. fotocopie CI;
 3. certificat venit impozabil eliberat de  Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF);
 4. declarație pe propria răspundere – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;

 

F. Invalizii şi bolnavii cronici;

 1. cerere tip – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;
 2. fotocopie CI;
 3. fotocopie talon pensie/adeverință salariat/certificat venit impozabil eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF);
 4. declarație pe propria răspundere – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;
 5. fotocopie decizie incapacitate de muncă/scrisoare medicală care atestă diagnosticul de boală cronică.

 

F. Orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

 1. cerere tip – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;
 2. fotocopie CI;
 3. certificat venit impozabil eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF);
 4. adeverință AMOFMB că nu au refuzat oferta sau recomandarea de a se prezenta la un angajator sau după caz, frecventarea unor cursuri de calificare.
 5. declarație pe propria răspundere – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;