- Complexul de servicii sociale Ominis - Strada Turnu Măgurele , nr.17A, sector 4;
- Sediul central al D.G.A.S.M.B. - Str. Constantin Mille, nr.10, sector 1;
- Spălătoria Socială “Armeniș” - Str. Armeniș, nr. 2, sector 3;
- Spălătoria Socială “Drumul Taberei” - Str.Drumul Taberei, nr.24, sector 6;
- *Program: luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00
- Sediul “Bebe de București are Hăinuțe” - Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 75, sector 5 (rond Kogălniceanu).
- *Program: luni - vineri, între orele 11.00 - 18.00
-  RE- Centrul de Economie Circulară, Calea Plevnei, nr 98, sector 1
- *Program: luni-vineri, între orele 09.00-17.00. Sâmbătă: 9-14

 

+4 021 314.23.15|registratura@dgas.ro
/Anunțuri Selecție Parteneri
­
27 01, 2015

Rezultate selectie inlocuire parteneri runda a doua – Nr. ref. (CCI): 2007RO051PO001

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1„Dezvoltarea economiei sociale”

30 12, 2014

Anunț de înlocuire partener

În proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de inserție pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referință al programului (CCI): 2007RO051PO001, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Majoritar de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Tipul proiectului: multi-regional. Clasificarea domeniilor: [...]

5 11, 2014

Anunț selecție parteneri 3.1 CPP 176

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001 CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR. 176 „România start up” AXA PRIORITARĂ 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Direcția Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul [...]

3 10, 2014

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI 6.1 Runda a 2-a

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Numărul de referințムal programului (CCI): 2007RO051PO001 CONDIȚII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 173 žDezvoltarea economiei sociale€ AXA PRIORITARĂ 6 €žPromovarea incluziunii sociale€ DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 6.1 Directia Generală de AsistențムSocialムa Municipiului BucureșŸti, cu sediul social în BucureșŸti, str. Academiei nr. 3-5, sector [...]

16 07, 2014

Anunț Selecție Parteneri CPP 168

În vederea depunerii cererilor de finanţare pe PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, Directia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, [...]

11 03, 2014

Procedura de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat (ONG), în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul RO 10 “Copii si tineri în situații de risc si inițiative locale si regionale pentru reducerea inegalităților naționale si promovarea incluziunii sociale” finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014

Programul RO 10 “Copii si tineri în situații de risc si inițiative locale si regionale pentru reducerea inegalităților naționale si promovarea incluziunii sociale” În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014), [...]

27 02, 2014

Procedura de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat (ONG), în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul RO 10 “Copii si tineri în situații de risc si inițiative locale si regionale pentru reducerea inegalităților naționale si promovarea incluziunii sociale”

Directia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat (ONG), în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul RO 10 “Copii si tineri în situații de risc si inițiative locale si regionale pentru reducerea inegalităților naționale si promovarea incluziunii sociale” finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014.

28 08, 2013

Anunt Selectie Partener