- Complexul de servicii sociale Ominis - Strada Turnu Măgurele , nr.17A, sector 4;
- Sediul central al D.G.A.S.M.B. - Str. Constantin Mille, nr.10, sector 1;
- Spălătoria Socială “Armeniș” - Str. Armeniș, nr. 2, sector 3;
- Spălătoria Socială “Drumul Taberei” - Str.Drumul Taberei, nr.24, sector 6;
- *Program: luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00
- Sediul “Bebe de București are Hăinuțe” - Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 75, sector 5 (rond Kogălniceanu).
- *Program: luni - vineri, între orele 11.00 - 18.00
-  RE- Centrul de Economie Circulară, Calea Plevnei, nr 98, sector 1
- *Program: luni-vineri, între orele 09.00-17.00. Sâmbătă: 9-14

 

+4 021 314.23.15|registratura@dgas.ro
/Anunțuri Selecție Parteneri
­
6 09, 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005 ANUL 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005 ANUL 2018   Descarcă Ghidul Secțiunea I. CONTEXT GENERAL Prezentul document este elaborat în baza prevederilor Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de [...]

6 09, 2018

ANUNȚ DE PARTICIPARE la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2018

  ANUNȚ DE PARTICIPARE la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2018   Autoritatea finanțatoare: Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu [...]

28 08, 2018

Raport evaluare a procedurii de selectie parteneri POCU

Nr. D.G.A.S.M.B. 4276/4/28.08.2018 Raportul evaluarii dosarelor de selecţie parteneri, persoane juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, Regiunea Bucureşti – Ilfov   Încheiat azi, 28.08.2018, cu ocazia finalizării procedurii de selecţie a partenerilor [...]

8 08, 2018

Anunț Selecție Parteneri

Nr. D.G.A.S.M.B. 4276/1/107.08.2018 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 40/2015; Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti anunţă organizarea procedurii de selecţie a unui partener pentru încheierea unui Acord de [...]

9 11, 2016

Anunț selecție parteneri Pocu (DGASMB 3628/08.11.2016)

Nr. DGASMB 3628/08.11.2016 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară [...]

16 12, 2015

Selecția Partenerilor Privați: POCU 2014 – 2020

Nr. 3408/06/15.12.2015   Ședința Comisiei de selecție a partenerilor Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20 000 de locuitori”

27 11, 2015

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale [...]

10 06, 2015

Procedura Selectie Parteneri 6.3

Erata Procedura Selectie Parteneri 6.2 165 Erata la anunţul de demarare a procedurii de selecţie parteneri pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entitati de drept privat, în vederea depunerii unor cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI): 6.2. (cerere de proiecte 165). Având în vedere [...]

5 02, 2015

LISTĂ PARTENERI: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001

ANEXA 1 LISTĂ PARTENERI PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1„Dezvoltarea economiei sociale”   Nr. Crt. Documente solicitate Consorţiul pentru Educaţie şi Dezvoltare Durabilă „România [...]

27 01, 2015

ANUNŢ DE ÎNLOCUIRE PARTENERI runda a 3-a: POSDRU/168/6.1/S/144616

ANUNŢ DE ÎNLOCUIRE PARTENERI: În proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS