- Complexul de servicii sociale Ominis - Strada Turnu Măgurele , nr.17A, sector 4;
- Sediul central al D.G.A.S.M.B. - Str. Constantin Mille, nr.10, sector 1;
- Spălătoria Socială “Armeniș” - Str. Armeniș, nr. 2, sector 3;
- Spălătoria Socială “Drumul Taberei” - Str.Drumul Taberei, nr.24, sector 6;
- *Program: luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00
- Sediul “Bebe de București are Hăinuțe” - Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 75, sector 5 (rond Kogălniceanu).
- *Program: luni - vineri, între orele 11.00 - 18.00
-  RE- Centrul de Economie Circulară, Calea Plevnei, nr 98, sector 1
- *Program: luni-vineri, între orele 09.00-17.00. Sâmbătă: 9-14

 

+4 021 314.23.15|registratura@dgas.ro
/Anunțuri Selecție Parteneri
­
7 09, 2021

Contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiecte destinate persoanelor vulnerabile

Primăria Capitalei a semnat patru contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiecte destinate persoanelor vulnerabile: centre rezidențiale și de zi pentru victimele traficului de persoane și violenței domestice, precum și testarea HIV-SIDA a persoanelor adulte fără adăpost Primăria Capitalei, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, a încheiat pe 6 septembrie 2021, contractele de [...]

9 08, 2021

Anunț selecționare și evaluare proiecte anul 2021

Anunț selecționare și evaluare proiecte anul 2021 Conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/17.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local și Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile [...]

13 11, 2020

ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.27, alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 al HCNSU nr. 54 din 12.11.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea [...]

26 10, 2020

ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.27, alin. (1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 șiart.1 din Hotărârea Guvernului nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă peteritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor [...]

7 10, 2020

Anunț de suspendare a Metodologiei de selecție a partenerilor pentru depunerea unei cereri de finanțare pe Granturi SEE 2014-2021 Provocări în sănătatea publică la nivel european, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii

Având în vedere legislația națională și a Uniunii Europene aplicabilă în materie de achiziții publice, din Regulamentul de Implementare al Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, precum și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017;   Direcția Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, strada Constantin Mille nr 10, sector 1 anunţă suspendarea [...]

6 10, 2020

Metodologie de selecție a partenerilor pentru depunerea unei cereri de finanțare pe Granturi SEE 2014-2021 Provocări în sănătatea publică la nivel european, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii

Având în vedere legislația națională și a Uniunii Europene aplicabilă în materie de achiziții publice, Articolul 8.15 din Regulamentul de Implementare al Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 precum și prevederile Capitolului V, Articolul 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017; Direcția Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, strada Constantin Mille [...]

14 09, 2020

PROGRAMAREA INDIVIDUALĂ PENTRU SUSȚINEREA INTERVIULUI în vederea angajării la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pe durată determinată în perioada stării de alertă, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/ 2020

Vă rugăm să respectați orele la care ați fost programat astfel încât să nu fiți nevoit să așteptați în fața instituției, alături de alte persoane. Pentru respectarea normelor de distanțare fizică impuse de legislația în vigoare, accesul în cadrul instituției se va face cu respectarea următoarelor condiții: • se va permite accesul unei singure persoane [...]

16 10, 2018

Anunț selecționare și evaluare proiecte anul 2018

Nr. 1815/48/16.10.2018 Conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/17.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pentru activități nonprofit de interes local și Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru [...]

10 10, 2018

Anunț examen promovare 25 oct 2018

Nr. 5469/ 10.10.2018 ANUNŢ Având în vedere prevederile: - H.G.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificrile [...]

12 09, 2018

ERATĂ la anunțul publicat în data de 6 septembrie 2018 privind anunțul de participare la la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului București pentru activități

ERATĂ la anunțul publicat în data de 6 septembrie 2018 privind anunțul de participare la la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2018     ERATĂ la [...]