Spălătoria Socială este un serviciu social, fără personalitate juridică, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (D.G.A.S.M.B.), al cărei scop este realizarea măsurilor de asistenţă socială, la nivel local, prin asigurarea serviciilor gratuite de spălare și uscare a hainelor pentru persoanele defavorizate. Beneficiază de serviciile Spălătoriilor Sociale, în mod gratuit, persoanele adulte, cu vârsta peste 18 ani, care locuiesc pe raza municipiului Bucureşti, cu cetăţenie română, care sunt expuse riscului de sărăcie.

Condiţii de eligibilitate şi acordare a serviciilor Spălătoriilor Sociale

Persoanele care doresc să beneficieze de serviciile Spălătoriilor Sociale trebuie să se încadreze în unul din grupurile vulnerabile enunțate mai jos. Pentru accesarea serviciilor, aceștia întocmesc un dosar care cuprinde următoarele documente:

– cerere şi declaraţie pe propria răspundere a solicitantului (document tipizat);
– actul de identitate al petentului (fotocopie),
– documente justificative în funcție de specificul fiecărui caz pentru a demonstra apartenența la grupul vulnerabil declarat.

Grupurile vulnerabile care pot beneficia de serviciile Spălătoriilor Sociale sunt următoarele:

 1. persoane sărace angajate, mai ales muncitori subcalificați – document justificativ:

– fotocopia documentului care atestă ultima formă de învățământ absolvită

 1. tineri șomeri și persoane care nu sunt angajate și nu sunt înscrise în sistemul de învățământ sau de formare profesională – document justificativ;

– pentru persoanele înregistrate la AMOFMB adeverință eliberată de Agenția municipală/locală de ocupare a forței de muncă – București/sector din care să rezulte că solicitantul este în căutarea unui loc de muncă..

 1. persoane cu vârsta între 50 și 64 ani care nu sunt încadrate profesional și care sunt excluse din programele de asistență socială – document justificativ;

– adeverință eliberată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) de pe raza administrativ-teritorială unde solicitantul are ultimul domicliu care atestă că acesta nu beneficiază de niciun tip de serviciu social.

 1. persoane vârstnice, mai ales cele care locuiesc cu membri ai familiei aflați în întreținere și persoane vârstnice singure – documente justificative;

– documente justificative care să ateste relațiile de rudenie.

 1. tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului – documente justificative;

– adresă eliberată de către DGASPC din care să reiasă faptul că solicitantul a beneficiat de măsuri de protecție specială a copilului în cadrul unui centru de plasament/adeverință eliberată de către centrul de plasament unde solicitantul a fost instituționalizat.

 1. persoane adulte fără domiciliu – document justificativ;

– declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu are în posesia sa proprietăți, terenuri agricole, locuință proprietate personală sau acordată din fondul locativ de stat.

 1. mame adolescente – documente justificative;

– certificatul de naştere al copilului/copiilor.

 1. persoane vârstnice care locuiesc singure și/sau sunt dependente și/sau care au nevoi complexe de îngrijire – documente justificative;

– acte medicale care să ateste afecțiunile de care solicitantul este suferind;

 1. persoane adulte de etnie rromă cu risc de a fi excluse din familii fără a avea un venit sustenabil – document justificativ;

– declarație pe propria răspundere prin intermedul căreia solicitantul precizează că aparține etniei rrome.

 1. adulți cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu o concentrare pe persoanele cu nevoi complexe – documente justificative;

– acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori în gradul I sau II de invaliditate/bilete de ieșire din spital, scrisori medicale care să ateste starea de sănătate a solicitantului.

 1. persoanele care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice – documente justificative;

– acte medicale care să dovedească faptul că petentul este dependent de alcool, droguri, alte substante toxice.

 1. persoane aflate sub control judiciar – document justificativ;

– hotărâre judecătorească din care să reiasă că solicitantul se află sub control judiciar.

 1. persoane adulte aflate în evidența serviciilor de probațiune față de care au fost dispuse măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate – documente justificative;

– documente din care să reiasă că solicitantul se află în evidența serviciilor de probațiune.

 1. victime ale violenței domestice – documente justificative;

– declarație pe propria răspundere/adresă eliberată de către DGASPC/adeverință eliberată de către medicul de familie, medicul specialist din care să rezulte că persoana în cauză este înregistrată ca victimă a violenței domestice/certificat medico-legal care să ateste agresarea fizică a solicitantului.

 1. victime ale traficului de ființe umane – documente justificative;

– documente eliberate de către autoritățile administrației publice locale care să ateste faptul că solicitantul este înregistrat în evidențe ca fiind victimă a traficului de persoane

 1. refugiați și imigranți – documente justificative;

– permis de ședere pe teritoriul României și/sau certificat de refugiat, documente eliberate de către Serviciul de Evidență a Populației din care să rezulte că solicitantul este înregistrat în evidențele instituției ca imigrant.

Solicitanții pot depun dosarele cu documente justificative la unul din sediile Spălătoriilor Sociale existente:

 • Spălătoria Socială – Str. Armeniș nr. 2, sector 3
 • Spălătoria Socială – Al. Turnu Măgurele nr. 17A, sector 4
 • Spălătoria Socială – Drumul Taberei nr. 24, sector 6

Programul de funcţionare al Spălătoriilor Sociale este de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16.00.

Petenţii vor beneficia de serviciile Spălătoriei Sociale în limita unui serviciu pe săptămână, constând în spălarea a 5 kg. haine şi/sau lenjerie. Este strict interzisă introducerea în cuvele maşinilor de spălat, uscătoarelor a următoarelor obiecte: articole înţepătoare – tăietoare, deşeuri, încălţăminte de orice tip, jucării, covoare, produse din material plastic. Pot fi spălate pături și pilote însă cu respectarea limitei de 5 kg. per serviciu. Serviciile sunt gratuite, detergentul si balsamul de rufe fiind asigurate de către Spălătoriile Sociale.

DESCARCĂ CERERE şi DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE