Decontare Certificate Medico Legale
Inițiativa instituției noastre vine în întâmpinarea nevoilor concrete ale persoanelor care sunt victime ale violenţei în familie, respectiv obținerea ordinului de protecție în scopul protejării integrităţii lor fizice sau psihice ori a libertăţii personale faţă de agresor.

Certificatul medico-legal este singurul document în baza căruia sunt determinate şi se argumentează în scris gradul vătămărilor cauzate victimelor, care ulterior va fi utilizat în proces în calitate de dovezi. Toate celelalte certificate medicale sunt considerate drept dovezi ale agresiunii doar dacă sunt prezentate împreună cu raportul de expertiză medico-legală, unica probă admisă de judecător care dovedeşte că loviturile ar fi putut cauza leziunile corporale constatate în circumstanţele descrise de victimă, precum şi gravitatea leziunilor corporale.

Astfel, conform Hotărârii Consiliului General al municipiului București nr. 39/2016 și Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind Organizarea activității și Funcționarea Instituțiilor de Medicină Legală, achitarea contravalorii expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale, potrivit tarifelor stabilite prin ordin comun al ministrului sanătății și al ministrului justiție, se poate efectua:

a) în numerar, la casieria Instituției de medicină legală:

a.1. Achitarea contravalorii de către victimă urmănd ca aceasta să-și recupereze suma în baza cererii, a chitanței depusă în original.

a.2. Achitarea contravalorii de către personalul Centrului de sprijin pentru familii defavorizate, în baza în baza unei împuterniciri emisă de reprezentantul legal al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, cu recuperarea sumei în baza referatului a chitanței depuse în original și a formularului de decont.

b) prin ordin de plată sau prin vărsământ direct în contul instițutiei de medicină legală.
În baza cererii depuse la Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București de către victima violenței în familie, Direcția va efectua plata prin ordin de plată sau prin vărsământ direct în contul instițutiei de medicină legală.